DiLusso
Động cơ
410,240

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Lão sửa "danh từ riêng" nhé! Tên "nhân vật" cụng phải viết hoa!;)

    Trân trọng!

    Rolland
    Cụ cho hỏi em mua cái Praha là được giảm 20% hay 40% thế? Nhân viên nhà cụ giảm cho 20% mà em lại thấy cụ có bài mới nhất là giảm 40%. Cụ cho em biết phát nhé!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top