H

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Chào anh Hard Track, mình là Thành, chơi xe ở Hà Nội, mình thấy anh viết trên OF là anh biết công suất sản xuất của Vinfast và chất lượng thực tế của Vinfast, vì có nhiều bạn bè làm ở đó. Vậy lúc nào anh em giao lưu mình xin hỏi anh ít thông tin tham khảo xem cái nhà máy Vinfast nó như thế nào. Số của mình: 0963 868 799
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top