laixevuive
Động cơ
465,910

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • bác cho cháu hỏi về cách hoạt động của cái cảm biến nhiên liệu bây giờ dùng cho các thiết bị GPS. Cháu làm bên thiết bị đó, nhưng vẫn còn lờ mờ về cách hoạt động, chả biến nó hoạt động ntn? rồi ưu điểm và khuyết điểm của nó ntn? mau bác chỉ giáo cho.
    Cháu đây thix các bài về hoạt động động cơ của bác đã up lắm :)
    Trả bác cái li, cảm ơn rượu của bác, chắc em say mèm cuối tuần thôi.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top