Nguyễn Đắc Hòa

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Anh có xem thớt của em đi ngắm hoa cải Mộc Châu, anh muốn xin thông tin chi tiết về đường đi, nhờ em giúp đỡ nhé
    Ối! em xin lỗi. máy nó báo bác đã tặng Vodka rồi mà? hay nhầm nhọt thế nào ấy? Em sẽ rót bù cụ nhé.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top