N

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • cụ chính là bác Ngô Toàn Thắng đó à
    Cảm ơn vote a. Thơt còn dài lâu lâu cụ vào chơi xem cập nhật nhé. Chúc cụ và gia quyến môi điều tốt lành, mong 1 ngày gặp cụ trên đất Mỹ (hay tại Hà Nội)
    e cảm ơn cụ vote. Nhân Năm Mới xin chúc cụ vạn sự An Bình, Như Ý
    CỤ làm ở Toy Mỹ Đình hả? Bộ phận nào vậy? Em toàn làm bảo dưỡng ở chỗ Cụ.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top