[Funland] Hỏi về dự án Thanh Hà - Cienco5

nhatscn

Xe tăng
Biển số
OF-442645
Ngày cấp bằng
4/8/16
Số km
1,235
Động cơ
213,055 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em thf nghĩ đơn giản, lô nào ko vi phạm thì xây, lô vi phạm thì cđt đưa ra phương án để cuối tháng báo cáo.
 

HuongCrv

Xe điện
Biển số
OF-590561
Ngày cấp bằng
17/9/18
Số km
2,664
Động cơ
162,645 Mã lực
Đầu tiên là chúc mừng các cụ mua để an cư sẽ được xây để ở sau bao năm đấu tranh mòn mỏi.
Các vướng mắc của cụ án thì vẫn còn đó, vẫn còn rất nhiền vấn đề cần thời gian phải tháo gỡ để có thể được cấp sổ (được cấp sổ cá nhân mình nghĩ chặng đường còn rất dài cũng cần đấu tranh đấy).
Về định hướng tháo gỡ mình nghĩ có 2 quan điểm để thực hiện:
1. Điều chỉnh QH chi tiết trước để điều chỉnh chủ trương, để triển khai hợp thức hóa tất cả các nội dung điều chỉnh từ đó triển khai cấp phép xây dựng thi công (quan điểm này lúc đầu CĐT). Với định hướng này thì sẽ rất nhiều vướng mắc liên quan đến các luật cũ mới chuyển giao giữa các giai đoạn đã qua.
2. Định hướng thứ 2 khoanh vùng để giải quyết các vấn đề bức xúc để an sinh, tránh kiện cáo ảnh hưởng đến quản lý nhà nước. Theo đó định hướng này sẽ khoanh vùng các khu đã đúng quy hoạch mà hồ sơ thiết kế xây dựng đã được thẩm định và không nằm trong quy định phải cấp phép sẽ được cho phép xây dựng. Các công tác về quyết toán, xác định quỹ đất và các vấn đề về diện tích đất thừa như các dự án BT khác vẫn là vấn đề lớn cần xử lý, điều này sẽ ảnh hưởng đến các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tháo gỡ theo định hướng này có mấy mấy ưu điểm:
+ Đối với các lô đất đúng quy hoạch, được miễn giấy phép xây dựng đã được thẩm định Thiết kế xây dựng thì có thể cho phép CĐT thực hiện xây cho người mua an cư. tuy nhiên quỹ đất sẽ bị khống chế đến điểm tiệm cận với giá trị quyết toán tạm tính theo thời giá tại thời điểm hiện tại. Ví dụ như tạm tính QT giá trị ở dự án BT được một diện tích là 10ha thì phần đất ở cho phép xây dựng sẽ phải cân đối dưới khoảng nói trên để QLNN còn dự phòng rủi ro, chứ giao hơn thì lại sai phạm vượt thẩm quyền.
+ Cho xây thì khách hàng mua ở dự án sẽ được an sinh, từ đó tránh kiện cáo gây mất trật tự ảnh hưởng đến QLNN;
+ Cho xây cũng tạo ra công ăn việc làm phát triển kinh tế, nhà nước thu được thuế (thuế vãng lai của nhà thầu...)
Như vậy định hướng thứ 2 trong hoàn cảnh này là phù hợp.

Mình có đọc lướt qua các còm thấy các cụ có kêu văn bản trên không có giá trị vì không phải là lãnh đạo ký. Cái này thì các cụ yên tâm vì quy trình xử lý văn bản nội bộ của QLNN rất rành mạch, văn bản nội bộ phải có cơ quan tham mưu trình lên lãnh đạo, lãnh đạo duyệt nội bộ rồi chỉ đạo cho người ký ban hành thì mới được ban hành. Về giá trị pháp lý không khác gì lãnh đạo ký.
Về Thông báo khởi công, khi hồ sơ thiết để được cấp phép xây dựng theo quy định tại khoản 30, 39 Điều 1 Luật xây dựng năm 2020 (hoặc được miễn phép xây dựng) thì CĐT thông báo khởi công theo mẫu và quy định tại phụ lục V nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 đồng thời chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế xây dựng (hồ sơ đã được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định và Chủ đầu tư phê duyệt). Trên cơ sở đó phường sẽ giám sát việc thực hiện xây dựng của chủ đầu tư, có khuyến cáo chứ không có quyền chấp thuận hay không chấp thuận được xây hay không được xây.
148.png
147.png

Tựu chung lại: Cá nhân mình nghĩ về bản chất dự án pháp lý vẫn đang còn rất nhiều vấn đề (trong khi đây là giai đoạn củi lửa) dù được xây (một phần) nhưng việc cấp giấy chứng nhận đất cũng là vấn đề nan giải rất lớn ảnh hưởng đến giá trị của sản phẩm bất động sản, vì vậy các cụ nên rất rất thận trọng.
Note: Sân bay thứ 2 trong đồ án điều chỉnh QH thủ đô mới nhất đây các cụ nhé:
131.png
139.png
 

thanh.long

Xe tăng
Biển số
OF-743411
Ngày cấp bằng
18/9/20
Số km
1,767
Động cơ
229,816 Mã lực
Tuổi
26
Đầu tiên là chúc mừng các cụ mua để an cư sẽ được xây để ở sau bao năm đấu tranh mòn mỏi.
Các vướng mắc của cụ án thì vẫn còn đó, vẫn còn rất nhiền vấn đề cần thời gian phải tháo gỡ để có thể được cấp sổ (được cấp sổ cá nhân mình nghĩ chặng đường còn rất dài cũng cần đấu tranh đấy).
Về định hướng tháo gỡ mình nghĩ có 2 quan điểm để thực hiện:
1. Điều chỉnh QH chi tiết trước để điều chỉnh chủ trương, để triển khai hợp thức hóa tất cả các nội dung điều chỉnh từ đó triển khai cấp phép xây dựng thi công (quan điểm này lúc đầu CĐT). Với định hướng này thì sẽ rất nhiều vướng mắc liên quan đến các luật cũ mới chuyển giao giữa các giai đoạn đã qua.
2. Định hướng thứ 2 khoanh vùng để giải quyết các vấn đề bức xúc để an sinh, tránh kiện cáo ảnh hưởng đến quản lý nhà nước. Theo đó định hướng này sẽ khoanh vùng các khu đã đúng quy hoạch mà hồ sơ thiết kế xây dựng đã được thẩm định và không nằm trong quy định phải cấp phép sẽ được cho phép xây dựng. Các công tác về quyết toán, xác định quỹ đất và các vấn đề về diện tích đất thừa như các dự án BT khác vẫn là vấn đề lớn cần xử lý, điều này sẽ ảnh hưởng đến các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tháo gỡ theo định hướng này có mấy mấy ưu điểm:
+ Đối với các lô đất đúng quy hoạch, được miễn giấy phép xây dựng đã được thẩm định Thiết kế xây dựng thì có thể cho phép CĐT thực hiện xây cho người mua an cư. tuy nhiên quỹ đất sẽ bị khống chế đến điểm tiệm cận với giá trị quyết toán tạm tính theo thời giá tại thời điểm hiện tại. Ví dụ như tạm tính QT giá trị ở dự án BT được một diện tích là 10ha thì phần đất ở cho phép xây dựng sẽ phải cân đối dưới khoảng nói trên để QLNN còn dự phòng rủi ro, chứ giao hơn thì lại sai phạm vượt thẩm quyền.
+ Cho xây thì khách hàng mua ở dự án sẽ được an sinh, từ đó tránh kiện cáo gây mất trật tự ảnh hưởng đến QLNN;
+ Cho xây cũng tạo ra công ăn việc làm phát triển kinh tế, nhà nước thu được thuế (thuế vãng lai của nhà thầu...)
Như vậy định hướng thứ 2 trong hoàn cảnh này là phù hợp.

Mình có đọc lướt qua các còm thấy các cụ có kêu văn bản trên không có giá trị vì không phải là lãnh đạo ký. Cái này thì các cụ yên tâm vì quy trình xử lý văn bản nội bộ của QLNN rất rành mạch, văn bản nội bộ phải có cơ quan tham mưu trình lên lãnh đạo, lãnh đạo duyệt nội bộ rồi chỉ đạo cho người ký ban hành thì mới được ban hành. Về giá trị pháp lý không khác gì lãnh đạo ký.
Về Thông báo khởi công, khi hồ sơ thiết để được cấp phép xây dựng theo quy định tại khoản 30, 39 Điều 1 Luật xây dựng năm 2020 (hoặc được miễn phép xây dựng) thì CĐT thông báo khởi công theo mẫu và quy định tại phụ lục V nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 đồng thời chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế xây dựng (hồ sơ đã được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định và Chủ đầu tư phê duyệt). Trên cơ sở đó phường sẽ giám sát việc thực hiện xây dựng của chủ đầu tư, có khuyến cáo chứ không có quyền chấp thuận hay không chấp thuận được xây hay không được xây.
148.png
147.png

Tựu chung lại: Cá nhân mình nghĩ về bản chất dự án pháp lý vẫn đang còn rất nhiều vấn đề (trong khi đây là giai đoạn củi lửa) dù được xây (một phần) nhưng việc cấp giấy chứng nhận đất cũng là vấn đề nan giải rất lớn ảnh hưởng đến giá trị của sản phẩm bất động sản, vì vậy các cụ nên rất rất thận trọng.
Note: Sân bay thứ 2 trong đồ án điều chỉnh QH thủ đô mới nhất đây các cụ nhé:
131.png
139.png
Nói chung cụ tóm lược quan điểm khá thực tế, việc lớn nhất ở đây vẫn là xử lý các sai phạm tồn tại như thế nào và đối ứng quỹ đất khi thanh quyết toán Hợp đồng BT
 

luuanh6789

Xe buýt
Biển số
OF-809170
Ngày cấp bằng
22/3/22
Số km
560
Động cơ
7,566 Mã lực
Nói chung với tình hình này chắc sớm được gỡ. Ai ôm giữ dc đất từ trước thù ngon chứ giờ mới vào thì thôi.
Ah xd ai muốn bán thì bán ngay tại thời điểm đang sóng này ngon nhất. K lại lỡ
 

thanh.long

Xe tăng
Biển số
OF-743411
Ngày cấp bằng
18/9/20
Số km
1,767
Động cơ
229,816 Mã lực
Tuổi
26
Nói chung với tình hình này chắc sớm được gỡ. Ai ôm giữ dc đất từ trước thù ngon chứ giờ mới vào thì thôi.
Ah xd ai muốn bán thì bán ngay tại thời điểm đang sóng này ngon nhất. K lại lỡ
Tóm lại ai cần tiền thì bán sớm và giá cũng ko cao thì người mua đầu tư tiếp theo họ còn có cơ hội có lợi nhuận mới mua. Còn ai muốn lợi nhuận cao thì chấp nhận lì đòn ôm giữ tiếp và chấp nhận cuộc chơi do thị trường quyết định yếu tố cầu và cung
 

luuanh6789

Xe buýt
Biển số
OF-809170
Ngày cấp bằng
22/3/22
Số km
560
Động cơ
7,566 Mã lực
Tóm lại ai cần tiền thì bán sớm và giá cũng ko cao thì người mua đầu tư tiếp theo họ còn có cơ hội có lợi nhuận mới mua. Còn ai muốn lợi nhuận cao thì chấp nhận lì đòn ôm giữ tiếp và chấp nhận cuộc chơi do thị trường quyết định yếu tố cầu và cung
Giờ thấy rao lk đường 14m giá 70. Vị chi 100m là 7 tỉ đất. Xây thô 1 hầm 4 nổi chủ đầu tư báo 2.5 tỉ. Vị chi 1lk 9.5 tỉ chưa sổ, chưa biết thời điểm bàn giao thì ai lắm tiền lắm mới ôm vào. Loanh quanh 10 tỉ thì lại nhiều lựa chọn.
Hơn nữa quỹ căn sàn và tay to ôm nhiều. Tự nhiên thêm đống tiền đóng vài xây thô mà tiền xây thô này là tiền chết k tăng hàng năm thì cũng nhiều bên ra hàng thôi.
Nên ai k xác định ở ra hàng thời điểm này là ngon nhất
 

keroppi77

Xe hơi
Biển số
OF-86140
Ngày cấp bằng
22/2/11
Số km
167
Động cơ
408,807 Mã lực
Giờ thấy rao lk đường 14m giá 70. Vị chi 100m là 7 tỉ đất. Xây thô 1 hầm 4 nổi chủ đầu tư báo 2.5 tỉ. Vị chi 1lk 9.5 tỉ chưa sổ, chưa biết thời điểm bàn giao thì ai lắm tiền lắm mới ôm vào. Loanh quanh 10 tỉ thì lại nhiều lựa chọn.
Hơn nữa quỹ căn sàn và tay to ôm nhiều. Tự nhiên thêm đống tiền đóng vài xây thô mà tiền xây thô này là tiền chết k tăng hàng năm thì cũng nhiều bên ra hàng thôi.
Nên ai k xác định ở ra hàng thời điểm này là ngon nhất
đường 14m lô nào mà giá cao thế cụ
 

túc sơn

Xe tải
Biển số
OF-707011
Ngày cấp bằng
8/11/19
Số km
444
Động cơ
92,895 Mã lực
Tuổi
29
Đầu tiên là chúc mừng các cụ mua để an cư sẽ được xây để ở sau bao năm đấu tranh mòn mỏi.
Các vướng mắc của cụ án thì vẫn còn đó, vẫn còn rất nhiền vấn đề cần thời gian phải tháo gỡ để có thể được cấp sổ (được cấp sổ cá nhân mình nghĩ chặng đường còn rất dài cũng cần đấu tranh đấy).
Về định hướng tháo gỡ mình nghĩ có 2 quan điểm để thực hiện:
1. Điều chỉnh QH chi tiết trước để điều chỉnh chủ trương, để triển khai hợp thức hóa tất cả các nội dung điều chỉnh từ đó triển khai cấp phép xây dựng thi công (quan điểm này lúc đầu CĐT). Với định hướng này thì sẽ rất nhiều vướng mắc liên quan đến các luật cũ mới chuyển giao giữa các giai đoạn đã qua.
2. Định hướng thứ 2 khoanh vùng để giải quyết các vấn đề bức xúc để an sinh, tránh kiện cáo ảnh hưởng đến quản lý nhà nước. Theo đó định hướng này sẽ khoanh vùng các khu đã đúng quy hoạch mà hồ sơ thiết kế xây dựng đã được thẩm định và không nằm trong quy định phải cấp phép sẽ được cho phép xây dựng. Các công tác về quyết toán, xác định quỹ đất và các vấn đề về diện tích đất thừa như các dự án BT khác vẫn là vấn đề lớn cần xử lý, điều này sẽ ảnh hưởng đến các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tháo gỡ theo định hướng này có mấy mấy ưu điểm:
+ Đối với các lô đất đúng quy hoạch, được miễn giấy phép xây dựng đã được thẩm định Thiết kế xây dựng thì có thể cho phép CĐT thực hiện xây cho người mua an cư. tuy nhiên quỹ đất sẽ bị khống chế đến điểm tiệm cận với giá trị quyết toán tạm tính theo thời giá tại thời điểm hiện tại. Ví dụ như tạm tính QT giá trị ở dự án BT được một diện tích là 10ha thì phần đất ở cho phép xây dựng sẽ phải cân đối dưới khoảng nói trên để QLNN còn dự phòng rủi ro, chứ giao hơn thì lại sai phạm vượt thẩm quyền.
+ Cho xây thì khách hàng mua ở dự án sẽ được an sinh, từ đó tránh kiện cáo gây mất trật tự ảnh hưởng đến QLNN;
+ Cho xây cũng tạo ra công ăn việc làm phát triển kinh tế, nhà nước thu được thuế (thuế vãng lai của nhà thầu...)
Như vậy định hướng thứ 2 trong hoàn cảnh này là phù hợp.

Mình có đọc lướt qua các còm thấy các cụ có kêu văn bản trên không có giá trị vì không phải là lãnh đạo ký. Cái này thì các cụ yên tâm vì quy trình xử lý văn bản nội bộ của QLNN rất rành mạch, văn bản nội bộ phải có cơ quan tham mưu trình lên lãnh đạo, lãnh đạo duyệt nội bộ rồi chỉ đạo cho người ký ban hành thì mới được ban hành. Về giá trị pháp lý không khác gì lãnh đạo ký.
Về Thông báo khởi công, khi hồ sơ thiết để được cấp phép xây dựng theo quy định tại khoản 30, 39 Điều 1 Luật xây dựng năm 2020 (hoặc được miễn phép xây dựng) thì CĐT thông báo khởi công theo mẫu và quy định tại phụ lục V nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 đồng thời chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế xây dựng (hồ sơ đã được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định và Chủ đầu tư phê duyệt). Trên cơ sở đó phường sẽ giám sát việc thực hiện xây dựng của chủ đầu tư, có khuyến cáo chứ không có quyền chấp thuận hay không chấp thuận được xây hay không được xây.
148.png
147.png

Tựu chung lại: Cá nhân mình nghĩ về bản chất dự án pháp lý vẫn đang còn rất nhiều vấn đề (trong khi đây là giai đoạn củi lửa) dù được xây (một phần) nhưng việc cấp giấy chứng nhận đất cũng là vấn đề nan giải rất lớn ảnh hưởng đến giá trị của sản phẩm bất động sản, vì vậy các cụ nên rất rất thận trọng.
Note: Sân bay thứ 2 trong đồ án điều chỉnh QH thủ đô mới nhất đây các cụ nhé:
131.png
139.png
Bài viết này thì nhất trí cao với cụ, em ngồi giải thích cả sáng với mấy cụ kia về luật mà ô nào cũng gân cổ lên cãi thông báo của uỷ ban ko có ý nghĩa gì rồi là ô huyện sẽ có quyền phê duyệt cho xây :)) :)) . Còn vướng mắc để ra được sổ đỏ thì sẽ phải chờ chỉ đạo lại từ chính phủ về vướng mắc các dự án BT nói chung, trong đó có thanh hà, thành phố hà nội đã xin chỉ đạo vấn đề này rồi. Tuy nhiên, đối với những người mua để ở như e chẳng hạn thì chả vấn đề, chẳng nhẽ hết 2025 làm xong đường trục phía nam rồi mà lại chưa có thống nhất về việc quyết toán dự án như nào.
 
Chỉnh sửa cuối:

Thuantrung

Xe tăng
Biển số
OF-548130
Ngày cấp bằng
30/12/17
Số km
1,024
Động cơ
166,650 Mã lực
Thấy môi giới bảo nhảy lên mười mấy giá, ko biết có đúng không a?
 

Trà đặc

Xe buýt
Biển số
OF-810140
Ngày cấp bằng
4/4/22
Số km
903
Động cơ
10,841 Mã lực
Đầu tiên là chúc mừng các cụ mua để an cư sẽ được xây để ở sau bao năm đấu tranh mòn mỏi.
Các vướng mắc của cụ án thì vẫn còn đó, vẫn còn rất nhiền vấn đề cần thời gian phải tháo gỡ để có thể được cấp sổ (được cấp sổ cá nhân mình nghĩ chặng đường còn rất dài cũng cần đấu tranh đấy).
Về định hướng tháo gỡ mình nghĩ có 2 quan điểm để thực hiện:
1. Điều chỉnh QH chi tiết trước để điều chỉnh chủ trương, để triển khai hợp thức hóa tất cả các nội dung điều chỉnh từ đó triển khai cấp phép xây dựng thi công (quan điểm này lúc đầu CĐT). Với định hướng này thì sẽ rất nhiều vướng mắc liên quan đến các luật cũ mới chuyển giao giữa các giai đoạn đã qua.
2. Định hướng thứ 2 khoanh vùng để giải quyết các vấn đề bức xúc để an sinh, tránh kiện cáo ảnh hưởng đến quản lý nhà nước. Theo đó định hướng này sẽ khoanh vùng các khu đã đúng quy hoạch mà hồ sơ thiết kế xây dựng đã được thẩm định và không nằm trong quy định phải cấp phép sẽ được cho phép xây dựng. Các công tác về quyết toán, xác định quỹ đất và các vấn đề về diện tích đất thừa như các dự án BT khác vẫn là vấn đề lớn cần xử lý, điều này sẽ ảnh hưởng đến các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tháo gỡ theo định hướng này có mấy mấy ưu điểm:
+ Đối với các lô đất đúng quy hoạch, được miễn giấy phép xây dựng đã được thẩm định Thiết kế xây dựng thì có thể cho phép CĐT thực hiện xây cho người mua an cư. tuy nhiên quỹ đất sẽ bị khống chế đến điểm tiệm cận với giá trị quyết toán tạm tính theo thời giá tại thời điểm hiện tại. Ví dụ như tạm tính QT giá trị ở dự án BT được một diện tích là 10ha thì phần đất ở cho phép xây dựng sẽ phải cân đối dưới khoảng nói trên để QLNN còn dự phòng rủi ro, chứ giao hơn thì lại sai phạm vượt thẩm quyền.
+ Cho xây thì khách hàng mua ở dự án sẽ được an sinh, từ đó tránh kiện cáo gây mất trật tự ảnh hưởng đến QLNN;
+ Cho xây cũng tạo ra công ăn việc làm phát triển kinh tế, nhà nước thu được thuế (thuế vãng lai của nhà thầu...)
Như vậy định hướng thứ 2 trong hoàn cảnh này là phù hợp.

Mình có đọc lướt qua các còm thấy các cụ có kêu văn bản trên không có giá trị vì không phải là lãnh đạo ký. Cái này thì các cụ yên tâm vì quy trình xử lý văn bản nội bộ của QLNN rất rành mạch, văn bản nội bộ phải có cơ quan tham mưu trình lên lãnh đạo, lãnh đạo duyệt nội bộ rồi chỉ đạo cho người ký ban hành thì mới được ban hành. Về giá trị pháp lý không khác gì lãnh đạo ký.
Về Thông báo khởi công, khi hồ sơ thiết để được cấp phép xây dựng theo quy định tại khoản 30, 39 Điều 1 Luật xây dựng năm 2020 (hoặc được miễn phép xây dựng) thì CĐT thông báo khởi công theo mẫu và quy định tại phụ lục V nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 đồng thời chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế xây dựng (hồ sơ đã được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định và Chủ đầu tư phê duyệt). Trên cơ sở đó phường sẽ giám sát việc thực hiện xây dựng của chủ đầu tư, có khuyến cáo chứ không có quyền chấp thuận hay không chấp thuận được xây hay không được xây.
148.png
147.png

Tựu chung lại: Cá nhân mình nghĩ về bản chất dự án pháp lý vẫn đang còn rất nhiều vấn đề (trong khi đây là giai đoạn củi lửa) dù được xây (một phần) nhưng việc cấp giấy chứng nhận đất cũng là vấn đề nan giải rất lớn ảnh hưởng đến giá trị của sản phẩm bất động sản, vì vậy các cụ nên rất rất thận trọng.
Note: Sân bay thứ 2 trong đồ án điều chỉnh QH thủ đô mới nhất đây các cụ nhé:
131.png
139.png
Tks cụ. E hóng hạ tầng mạn đường trục phía nam này mấy năm nay, tuy đi sau nhưng về đường dài khả năng 10 năm nữa sẽ đi theo mạn phía tây là đẹp..
 

Calypso68

Xe hơi
Biển số
OF-817668
Ngày cấp bằng
17/8/22
Số km
122
Động cơ
17 Mã lực
Xân bay 2 này ngay trục đường phía nam. Đường sắt trên cao dọc theo đi dọc đường phía nam, qua thanh hà rồi nối với đường sắt trên cao hoặc chạy thẳng lên ga HN thì tuyệt các cụ nhỉ
 

Trà đặc

Xe buýt
Biển số
OF-810140
Ngày cấp bằng
4/4/22
Số km
903
Động cơ
10,841 Mã lực
Xân bay 2 này ngay trục đường phía nam. Đường sắt trên cao dọc theo đi dọc đường phía nam, qua thanh hà rồi nối với đường sắt trên cao hoặc chạy thẳng lên ga HN thì tuyệt các cụ nhỉ
Nói chung QH sân bay thứ 2, ga Ngọc hồi thì quá xa. Nếu đc chọn thì hạ tầng sẽ còn phát triển nhanh nữa. Nhưng ngay ở hiện tại e nghĩ nhu cầu, số lượng dân cư các tỉnh phía nam này là cao hơn hẳn phía bắc, phía đông..
 

Calypso68

Xe hơi
Biển số
OF-817668
Ngày cấp bằng
17/8/22
Số km
122
Động cơ
17 Mã lực

NgocHa2512

Xe máy
Biển số
OF-804186
Ngày cấp bằng
16/2/22
Số km
50
Động cơ
8,096 Mã lực
Tuổi
72
Những ô chưa được xây thì nên bán chưa các cụ hay đợi được xây thì bán, vì em cũng chưa cần tiền
 

manhtienwase

Xe hơi
Biển số
OF-96410
Ngày cấp bằng
22/5/11
Số km
138
Động cơ
401,382 Mã lực
Tại thời điểm này các sàn thi nhau gọi cho các chủ đất trả giá trên trời để tạo sóng để đẩy hàng đã ôm với giá cao. Các cụ nào ko tỉnh táo là sạt nghiệp ngay. Với giá đất và giá xây dựng tầm 10 tỷ thì ko thiếu sự lựa chọn khác. Ai thích leo sóng thì phải cẩn thận.
 

phammut

Xe tăng
Biển số
OF-565664
Ngày cấp bằng
23/4/18
Số km
1,798
Động cơ
171,150 Mã lực
Tại thời điểm này các sàn thi nhau gọi cho các chủ đất trả giá trên trời để tạo sóng để đẩy hàng đã ôm với giá cao. Các cụ nào ko tỉnh táo là sạt nghiệp ngay. Với giá đất và giá xây dựng tầm 10 tỷ thì ko thiếu sự lựa chọn khác. Ai thích leo sóng thì phải cẩn thận.
Sao em thấy mấy lô BT vẫn rao 4x nhỉ
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top