[Funland] MAI 68 – cuộc bạo động lịch sử nước Pháp

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực

Nghị sĩ Valéry Giscard d'Estaing (sau này là Tổng thống Pháp 1974-1981) vào lúc rạng đông đã đi một mình đến gặp các thợ thuyền ở Billancout đang chiếm đóng cơ xưởng

Các chính khách Pháp trong thời gian xảy ra biểu tình và bạo động 

SVC

Xe lăn
Biển số
OF-52644
Ngày cấp bằng
11/12/09
Số km
10,485
Động cơ
1,053 Mã lực
Phong trào phản kháng của sinh viên -công nhân Pháp năm 1968 nổi tiếng với khẩu hiệu Cấm (việc) Cấm đoán :D :D :D
 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey

 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey

 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey

 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey

 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey


Sinh viên Đại học Sorbonne chiếm trường


 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey

 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey

22-5-1968 – sinh viên Trung Quốc và Bắc Việt Nam tham gia biểu tình chiếm trường Đại học Sorbonne. Ảnh: Bruno Barbey 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey

 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey


 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey29-5-1968 – biểu tình của Tổng Công đoàn Pháp (CGT) tại Paris đòi lật đổ chính phủ de Gaulle. Ảnh: Bruno Barbey
 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey

 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey

 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey

 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey

 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey


Cựu ********* Pháp Pierre Mendes
Ông này chính là người chủ trương ký hiệp định Geneve 1954

 

Ngao5

<font color="red"><b>OFer Xuất Sắc</b></font>
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
20,958
Động cơ
29,761 Mã lực
5-1968 – những cuộc biểu tình lớn với hàng triệu sinh viên và công nhân tham gia, xảy ra bạo động và xô xát với cảnh sát ở Paris. Ảnh Bruno Barbey

 
Thông tin thớt
Đang tải
Top