[Funland] Nhờ tư vấn về làm hộ chiếu hết hạn quá 10 năm ở nước ngoài

xuanphuongccs

Xì hơi lốp
Biển số
OF-536803
Ngày cấp bằng
12/10/17
Số km
2,631
Động cơ
192,716 Mã lực
Tuổi
48
Vâng cháu cũng nói thế mà, mỗi ĐSQ VN cũng khác nhau. Để được cấp HC VN cụ phải có thẻ cư trú hoặc giấy hẹn sẽ cấp thẻ cư trú, thì SQ mới cấp HC. Chứ họ không cấp khơi khơi đâu
Nhưng nếu có Bác (Biden) nói giúp thì cũng có thể cấp. Nếu không thì Sứ Lào cũng như Sứ Đức, Sứ Nga à.
 

pajero2011

Xe tải
Biển số
OF-785722
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
203
Động cơ
30,230 Mã lực
Tuổi
41
Có Luật xuất nhập cảnh 2019, cụ tìm hiểu và đọc xem.
Đoạn cấp HC ở nước ngoài thì như thế này:


Điều 16. Cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài
1. Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung, giấy tờ liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này (xem bên dưới ạ) và xuất trình hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
Trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam, giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ làm căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch.
2. Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước người đó cư trú. Đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai thực hiện tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi.
3. Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu; cấp giấy hẹn trả kết quả.
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu và 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu lần thứ hai trở đi, nếu đủ căn cứ để cấp hộ chiếu, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại nơi tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu trả kết quả cho người đề nghị và thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong trường hợp chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Trường hợp chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu hoặc cần kéo dài thời gian để xác định căn cứ cấp hộ chiếu, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trả lời bằng văn bản cho người đề nghị, nêu lý do.
5. Thời gian kéo dài để xác định căn cứ cấp hộ chiếu theo quy định tại khoản 4 Điều này được quy định như sau:
a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bản theo mẫu về Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để xác minh theo thẩm quyền;
b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả lời bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;
c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời của Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề nghị; trường hợp chưa cấp hộ chiếu, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trả lời bằng văn bản cho người đề nghị, nêu lý do.
6. Người đề nghị cấp hộ chiếu có yêu cầu nhận kết quả tại địa điểm khác với cơ quan theo quy định tại khoản 2 Điều này thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát


khoản 2 Điều 15 của Luật này:
(*****)
2. Giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước bao gồm:
a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi;
b) Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 của Luật này;
c) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất;
d) Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi. Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.
 
Chỉnh sửa cuối:

Zhiguly

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-96319
Ngày cấp bằng
21/5/11
Số km
1,123
Động cơ
411,430 Mã lực
Theo như em hiểu là xuất trình hộ chiếu đã được cấp, chứ ko có quy định là ko cấp nếu hộ chiếu đã hết hạn nhiều năm đúng ko cụ
Có Luật xuất nhập cảnh 2019, cụ tìm hiểu và đọc xem.
Đoạn cấp HC ở nước ngoài thì như thế này:


Điều 16. Cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài
1. Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung, giấy tờ liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này (xem bên dưới ạ) và xuất trình hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
Trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam, giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ làm căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch.
2. Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước người đó cư trú. Đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai thực hiện tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi.
3. Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu; cấp giấy hẹn trả kết quả.
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu và 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu lần thứ hai trở đi, nếu đủ căn cứ để cấp hộ chiếu, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại nơi tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu trả kết quả cho người đề nghị và thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong trường hợp chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Trường hợp chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu hoặc cần kéo dài thời gian để xác định căn cứ cấp hộ chiếu, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trả lời bằng văn bản cho người đề nghị, nêu lý do.
5. Thời gian kéo dài để xác định căn cứ cấp hộ chiếu theo quy định tại khoản 4 Điều này được quy định như sau:
a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bản theo mẫu về Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để xác minh theo thẩm quyền;
b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả lời bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;
c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời của Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề nghị; trường hợp chưa cấp hộ chiếu, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trả lời bằng văn bản cho người đề nghị, nêu lý do.
6. Người đề nghị cấp hộ chiếu có yêu cầu nhận kết quả tại địa điểm khác với cơ quan theo quy định tại khoản 2 Điều này thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát


khoản 2 Điều 15 của Luật này:
(*****)
2. Giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước bao gồm:
a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi;
b) Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 của Luật này;
c) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất;
d) Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi. Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.
 

st101814

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-108426
Ngày cấp bằng
10/8/11
Số km
2,679
Động cơ
419,280 Mã lực
Nơi ở
Canada - Viêt Nam
cứ lên lãnh sự quán Việt Nam mà làm hộ chiếu thôi, sống bất hợp pháp muốn về Việt Nam dễ nhất là để cảnh sát nó bắt, rồi nó khắc trục xuất về, mình còn chẳng mất tiền mua vé.

Vẫn là người Việt Nam thì làm hộ chiếu VN lúc nào chẳng được
 

kimma

Xe điện
Biển số
OF-303895
Ngày cấp bằng
5/1/14
Số km
2,515
Động cơ
328,313 Mã lực
Nếu ở Đức thì ra nhập trại lại từ đầu, thủ theo cái HC hết hạn đó, ĐK hồi hương. Nó cho tiền.... cho vé máy bay...... 5 năm sau vẫn có thể đường hoàng quay lại chơi nếu đủ ĐK KT. Chứ mò qua SQ VN làm giề cho nó cò quay tốn tiền oan.
Hoặc giả là có cửa ở lại hợp pháp cần HC thì ra DV , giải quyết quá đơn giản như trẻ con ăn bột vậy thôi
 

TamMao2612

Xe buýt
Biển số
OF-386712
Ngày cấp bằng
12/10/15
Số km
642
Động cơ
245,544 Mã lực
Giá cấp hc ở nước ngoài là 70 usd, 150usd nếu hộ chiếu cũ bị mất. Quy đổi theo tỷ giá các nước. Cái nè theo quy định tại thông tư 264 năm 2016 của bộ tài chính về phí/ lệ phí ở nn.
Tuy nhiên cán bộ đsq thường nhìn mặt bắt hình dong, ai k biết đến thông tư kia, giá thì không niêm yết ở nơi đâu, thu tiền mặt...nên thường phán ít nhất 100 usd.
Ở bất hợp pháp chỉ làm giấy thông hành thôi. Làm được hộ chiếu mà giá gấp 10 cũng rẻ. Cẩn thận bị giả nhé.
 

W123Lang

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-550803
Ngày cấp bằng
16/1/18
Số km
5,525
Động cơ
212,260 Mã lực
Con ông chú họ nhà em ở quê, hiện đang cư trú không giấy tờ tại Châu Âu bây giờ cần làm hộ chiếu nhưng không làm được hoặc làm được nhưng sẽ mất gấp 10 lần lệ phí quy định.
Lý do: hộ chiếu cũ đã hết hạn quá 10 năm.
Các cụ cho em hỏi có văn bản quy định nào về cấp đổi hộ chiếu cho người Việt Nam ở nước ngoài, mức phạt....
Em xin cám ơn và hậu tạ.
Theo em thì đừng xin làm, mà phải báo mất, cụ ạ. Không biết chiêu này có hiệu nghiệm không nhỉ. Cụ cứ bảo là qua ngày đấy giờ đấy mà giờ mất hộ chiếu xin sứ quán cấp lại. Vậy thủ tục sẽ đỡ lằng nhằng hơn.
 

Zhiguly

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-96319
Ngày cấp bằng
21/5/11
Số km
1,123
Động cơ
411,430 Mã lực
Cám ơn các cụ đã tư vấn. Em muốn hỏi các cụ là có văn bản pháp luật quy định ko làm hộ chiếu cho người cư trú bất hợp pháp ko.?

Nếu chỉ để làm giấy thông hành để về thì ko bàn tới.
Nhiều người ở đây chỉ muốn làm hộ chiếu để tiêm vacxin.
Ví dụ ở Nga có 5000 người Việt Nam cư trú bất hợp pháp x 500$/1 quyển hộ chiếu thì con số cũng lớn
 

xuanphuongccs

Xì hơi lốp
Biển số
OF-536803
Ngày cấp bằng
12/10/17
Số km
2,631
Động cơ
192,716 Mã lực
Tuổi
48
Cám ơn các cụ đã tư vấn. Em muốn hỏi các cụ là có văn bản pháp luật quy định ko làm hộ chiếu cho người cư trú bất hợp pháp ko.?

Nếu chỉ để làm giấy thông hành để về thì ko bàn tới.
Nhiều người ở đây chỉ muốn làm hộ chiếu để tiêm vacxin.
Ví dụ ở Nga có 5000 người Việt Nam cư trú bất hợp pháp x 500$/1 quyển hộ chiếu thì con số cũng lớn
Ở Nga 5000 sợ hơi ít, con số em biết cũng vượt số đó riêng ở Mát.
 

money_talk

Xe tăng
Biển số
OF-88707
Ngày cấp bằng
16/3/11
Số km
1,038
Động cơ
417,382 Mã lực
Nơi ở
83 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,HN
Nếu ở Đức thì ra nhập trại lại từ đầu, thủ theo cái HC hết hạn đó, ĐK hồi hương. Nó cho tiền.... cho vé máy bay...... 5 năm sau vẫn có thể đường hoàng quay lại chơi nếu đủ ĐK KT. Chứ mò qua SQ VN làm giề cho nó cò quay tốn tiền oan.
Hoặc giả là có cửa ở lại hợp pháp cần HC thì ra DV , giải quyết quá đơn giản như trẻ con ăn bột vậy thôi
Đã từng cư trú bất hợp pháp rồi thì làm gì còn cửa nào để hợp pháp lại trừ khi về VN làm lại visa phỏng cụ?
Còn trường hợp nữa - ra đường gặp may trúng hoàn cảnh kiểu như hi sinh thân mình, dũng cảm cứu trẻ em, người già dc quay clips thành anh hùng may ra dc xét lại
 

money_talk

Xe tăng
Biển số
OF-88707
Ngày cấp bằng
16/3/11
Số km
1,038
Động cơ
417,382 Mã lực
Nơi ở
83 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,HN
Cám ơn các cụ đã tư vấn. Em muốn hỏi các cụ là có văn bản pháp luật quy định ko làm hộ chiếu cho người cư trú bất hợp pháp ko.?

Nếu chỉ để làm giấy thông hành để về thì ko bàn tới.
Nhiều người ở đây chỉ muốn làm hộ chiếu để tiêm vacxin.
Ví dụ ở Nga có 5000 người Việt Nam cư trú bất hợp pháp x 500$/1 quyển hộ chiếu thì con số cũng lớn
Đã từng rơi vào hoàn cảnh cư trú bất hợp pháp thì đừng phí tiền làm lại hộ chiếu nữa cụ ơi. Làm để làm gì, giải quyết dc gì mà tốn kém. Cố cày thêm dc ngày nào thì cày khi naò hết cửa thì ra cho cảnh sát nó bắt ra tòa trục xuất về. Có khi may lại dc vé máy bay free ấy.
Đừng hão huyền cố làm lại hộ chiếu vì ID của mình đã vào hệ thống rồi, qua nước EU khác cũng ko thoát dc đâu.
Còn cách nữa là bảo ở nhà liên hệ với cánh 36, 37 làm cho cái MBC trắng xong gửi sang, sau này về thì nhớ vứt cái mới đi ko thì rắc rồi to.
 

lemlim

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-780541
Ngày cấp bằng
14/6/21
Số km
145
Động cơ
33,950 Mã lực
Tuổi
44
em nghĩ là 10 lần giá ở bển. chắc cấp ở nn giá cao hơn trong nước.


em vừa gg thì thấy cấp hc Vn tại Úc là hơn 200 anh Bai-đần
200Mỹ là giá chung thì phải ạ. Ở Nhật cũng giá đó nhưng đk là phải có thẻ cư trú của nước sở tại và thêm CMND trong th ko còn hộ chiếu cũ.
 

Me^4ba'nh

Xe tăng
Biển số
OF-33228
Ngày cấp bằng
8/4/09
Số km
1,534
Động cơ
492,032 Mã lực
Nơi ở
Somewhere on the Earth
Cám ơn các cụ đã tư vấn. Em muốn hỏi các cụ là có văn bản pháp luật quy định ko làm hộ chiếu cho người cư trú bất hợp pháp ko.?

Nếu chỉ để làm giấy thông hành để về thì ko bàn tới.
Nhiều người ở đây chỉ muốn làm hộ chiếu để tiêm vacxin.
Ví dụ ở Nga có 5000 người Việt Nam cư trú bất hợp pháp x 500$/1 quyển hộ chiếu thì con số cũng lớn
Nếu chỉ để tiêm vaccine cụ làm việc trực tiếp đội tiêm, hc cũ + làm luật còn rẻ hơn nhiều. Có khi chỉ mấy chục $ / mũi vx. Ở Nga em nghĩ việc làm luật không khó.
 

cairong_2011

Xe container
Biển số
OF-193288
Ngày cấp bằng
9/5/13
Số km
7,250
Động cơ
400,913 Mã lực
Ông chú họ này chắc 1 chữ bên đó ko biết, làm ăn chui lủi và giống như nhiều LĐ bất hợp pháp khác: sống ko cần biết đến giấy tờ, làm ra bao nhiêu chơi bạc, ăn nhậu, gái gú hết. Do vậy không biết đến cả việc làm lại HC dù mất ở bên đó có đường dây hết. Em đồ có khi còn dễ hơn ở nhà.
Sang bên đó ra chợ kiểu Sapa ở Praha thấy nhiều người tưởng như đang sống ở quê VN: người đen xạm, đẩy xe bán nước chè mạn, thuốc lào ...
 

LongLH

Xe tăng
Biển số
OF-85606
Ngày cấp bằng
17/2/11
Số km
1,658
Động cơ
-94,511 Mã lực
Thầy dạy môn Kinh tế đại cương của em bảo: cái gì cũng có giá của nó/ các em học tốt, sẽ có điểm tốt/ các em không lo học, suốt ngày đi dạy thêm muốn điểm tốt thì bỏ tiền ra mua tôi bán/ các em không chịu học suốt ngày yêu đương chơi bời muốn có điểm tốt, bỏ tiền ra tôi bán/ học tôi đừng có ý định không học, không trả tiền mà có điểm tốt- đừng quay cóp vì nếu để tôi bắt được thì lúc đó dùng tiền mua điểm cũng đã muộn. Nên em nghĩ trường hợp của cụ chủ- dù lý do gì đi nữa, đã sống bất hợp pháp thì phải trả đúng giá để có được điều mình muốn.
 

Tâm Sinh Phúc

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-587695
Ngày cấp bằng
30/8/18
Số km
1,944
Động cơ
153,909 Mã lực
ĐSQ VN tại nước sở tại sẽ giải quyết thắc mắc này. Nhưng cư trú bất hợp pháp thì mát thêm tý cũng đc. Nhiều xèng mà :D
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top