Chi hội Nội quy của Kia Forte Club

Trạng thái
Thớt đang đóng

kenu97

Xe container
Biển số
OF-7856
Ngày cấp bằng
8/8/07
Số km
5,732
Động cơ
19 Mã lực
Nơi ở
2tek và K.F.C
NỘI QUY CHUNG CỦA KIA FORTE CLUB

Đất có lề quê có thói, ở đâu cũng thế nên ngoài nội quy chung của otofun, đề nghị các thành viên phi đội gà rán tuân thủ nội quy riêng của hội. TM KFC e đề nghị tất cả các thành viên của hội nghiêm túc chấp hành nội quy để hướng tới một chi hội mạnh mẽ, đoàn kết vui vẻ.

ĐIỀU LỆ Hội KFC auto ko phải KFC gà

Đ1 - Hội KFC: là hội mở gồm các thành viên OF không phân biệt giới tính, tuổi tác, thành phần, dân tộc, địa lý, quốc gia, học vấn hay chức vụ cao thấp miễn là đủ tuổi công dân, tham gia trên tinh thần tự nguyện, đam mê xe, thích hoạt động vui chơi giải trí tập thể, FUN là chính, có trách nhiệm, có văn hóa, không vụ lợi, phi chính trị .

Đ2 - Chức năng chính của hội :
1. Tập hợp, tổ chức các hoạt đông văn hóa ,vui chơi giải trí, định hướng hoạt động của các nhóm thành viên, phát triển và trợ giúp kinh nghiệm cho các thành viên trong khuôn khổ các quy định chung của OF và Luật pháp.
2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ lái xe an toàn, sử dụng, bảo dưỡng xe.
3. Tham gia các hoạt động chính thức chung của OF, giao lưu với các chi hội khác.
4. Quan tâm chăm sóc lẫn nhau trong đời sống và công việc, bảo vệ quyền lợi của các thành viên của hội trên diễn đàn phù hợp các quy định chung.

Đ3 - Các loại hình Hội viên gồm :
- Thành viên Online : chỉ online trên mạng, không có điều kiện tụ tập hoặc chỉ tham gia được 1 số hoạt đông / vui chơi của hội theo ý thích nhu cầu của từng thành viên.
- Thành viên đầy đủ, gọi ngắn gọn là thành viên chính thức : tham gia cả Online và Offline trực tiếp các hoạt động hội họp, vui chơi của hội.

Đ4 - Địa điểm hoạt động : toàn quốc, thời gian đầu họp hành chủ yếu tại Hà Nội và tương lai sẽ tổ chức tụ tập tại các địa điểm khác khi có điều kiện.

Đ5 - Quy định tuân thủ chung :
- Theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện
- Tuân thủ Quy định Luật Pháp VN, “Nội quy diễn đàn OTO FUN” và các quy định trong Điều lệ hội.

Đ6 - Điều kiện hội viên

A/ Điều kiện gia nhập :

1/Công dân Việt Nam từ 18 trở lên trên mọi miền đất nước , nước ngoài, mọi dân tộc, tán thành Điều lệ Hội
2/Tự nguyện, không phân biệt giới tính, tuổi tác, thành phần, dân tộc, địa lý, quốc gia, học vấn hay chức vụ cao thấp
3/ Có xe, ko có xe hoặc nguyên sở hữu xe 4B mọi đời
4/ Đam mê xe và thích tham gia các hoạt động của hội KFC
5/ Bạn bè của các thành viên hội KFC hoặc các thành viên khác trong OF yêu thích hội KFC
7/ Không nghiện ma túy, không mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm HIV/SIDA hoặc dở hơi. Trừ nghiện ngập xe 4B, 2B và hội họp với Hội.

Nội dung đăng ký :
- Trong thớt thành viên : Nick, điện thoại cầm tay, loại xe + biển số, nơi cư trú, tham gia hình thức gì ( chính thức, online, từng sự kiện)
- Email cho Chủ tịch : trích ngang bổ sung thêm tên thật, nghề nghiệp chính , địa chỉ , email – Yêu cầu bắt buộc cho thành viên chính thức. Ngoài ra có thể thêm thông tin chức vụ (nếu có), nơi làm việc (nếu có), gia đình – tuy nhiên không bắt buộc.

B/ Ra khỏi hội , khai trừ
a/ Ra khỏi hội : tự nguyện nếu không thích tiếp tục tham gia hội bất cứ lúc nào khi muốn và phải thông báo chính thức cho Lãnh đạo hội , thanh quyết toán hết các nợ nần (nếu có) với hội.
b/ Bị khai trừ khỏi hội :
- vì lý do vi phạm các quy định chung của Luật, nội quy diễn đàn, hoặc các vi phạm nghiêm trọng các quy định trong Điều lệ hội, không tuân thủ các quyết định / hòa giải cuối cùng của Lãnh đạo hội.
- lôi kéo bè phái gây mất đoàn kết trong hội, vô trách nhiệm dẫn hậu quả xấu cho các thành viên cho danh tiếng của Hội.
- Mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến hội, lạm dụng tên tuổi của hội cho mục đích xấu, nợ nần tiền bạc đồ dùng, xe cộ với các cá nhân trong hội.

Những người khai trừ do vi phạm các lỗi nghiêm trọng sẽ được nêu tên trong bảng phong thần của hội với lý do đấy đủ để anh em trong toàn OF được biết.

Đ7 - Quyền lợi của hội viên.
1. Tham gia các hoạt động của Hội (online/offline) : online – 24/7 không hạn chế, offline chính thức - 1 lần / tháng , đi chơi dã ngoại / du lịch/ giao lưu – 1 lần /quý, các chương trình khác sẽ có thông báo cụ thể trên diễn đàn.
2. Được đề xuất, góp ý kiến và đề nghị Hội về các vấn đề mà mình quan tâm hoặc liên quan đến hội.
3. Được nhận được sự quan tâm trợ giúp của hội của các thành viên khác trong các trường hợp liên quan cá nhân và gia đình hoặc công viêc theo hình thức thành viên online và chính thức tương ứng.
4. Tham gia viết bài và các vấn đề về xe cộ, trao đổi kinh nghiệm, đề nghị trợ giúp trên trang của hội KFC (http://otofun.net/showthread.php?t=176846&page=5)

Đ8 - Nghĩa vụ của hội viên.
1. Chấp hành nghiêm chỉnh QUI ĐỊNH của diễn đàn OF, Điều lệ Hội và các quyết định được Hội hay số đông tham gia ủng hộ.
2. Tham gia nhiệt tình các hoạt động theo điều kiện của mình. Luôn nhiệt tình cổ vũ để hội phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội phân công.
4. Tích cực vote cho AE trong OF và các bài viết có chất lượng tốt, hữu ích cho AE KFC.
5. Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng phấn đấu thực hiện mục đích của Hội; tham gia đóng góp vào việc tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội.
6. Tuân thủ các quyết định, phân xử cuối cùng của Chủ tịch và lãnh đạo hội.

Đ9 - Cơ cấu tổ chức của hội
1. Thành phần hội bao gồm
- Chủ tịch hội
- Các phó chủ tịch hội hoặc tên gọi khác : truyền thông, hội họp, sự kiện, tài chính, tổ chức và phát triển hội. Cụ thể sẽ quy định tùy theo từng nhiệm kỳ cho phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị cụ thể.
- Thư ký hội
- Và các thành viên - hội viên.

2. Chủ tịch Hội:
• là người đại diện cao nhất của Hội trong các quan hệ, đưa ra định hướng và các chương trình hoạt động cho Hội, chịu trách nhiệm điều hành phân công các phó Chủ tịch và các hoạt động của Hội, ủy quyền khi đi vắng.
• Hợp tác với Min/Mod để bảo vệ quyền cũng như hướng dẫn các thành viên tham dự diễn đàn cho đúng Quy định và Pháp luật.

3. Các phó chủ tịch hội và thư ký hội: giúp việc cho Chủ tịch và phụ trách phần công việc của mình được Chủ tịch phân công và hội tín nhiệm giao phó. Trong trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng thì phải báo cáo, bàn giao lại cho ban Lãnh đạo hội trước khi vắng mặt.


Đ10 - Phương thức thông tin liên lạc thông báo : chủ yếu trên diễn đàn OF, các cuộc họp hoặc hoạt động chính thức sẽ gửi qua tin nhắn SMS. Các thành viên phải có trách nhiệm phúc đáp các tin nhắn kịp thời cho người thông báo.

Đ11 - Tài chính và họat động tài chính của hội
1. Các nguồn thu của Hội gồm:
- Thu từ hội viên chính thức: lập quỹ (mức đóng hội phí do biểu quyết quyết định tùy theo từng năm), bổ sung khi cần thiết, luôn bảo đảm 30% Qũy dành cho chăm sóc thành viên chính thức của Hội.
- Đối với các thành viên online : không quy định bắt buộc và chủ yếu tự nguyện, tuy nhiên không tham gia thì các vấn đề quan tâm của hội đối với công việc gia đình chỉ thực hiện trên online và khó có điều kiện thực hiện (điều này các anh em thông cảm nếu không thể có điều kiện). Các thành viên online mà chỉ tham gia vào các hoạt động cụ thể của hội như du lịch, chụp ảnh, dã ngoại, giao lưu .... thì chỉ cần nộp tiền liên quan đến các sự kiện đó.
- Thu từ các hoạt động đóng góp đấu giá trực thuộc Hội.
- Thu từ các giải thưởng do thành viên của Hội thi thố dành được dưới danh nghĩa OF và hội KFC.
- Các khoản thu do hội viên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài hội/nước ủng hộ, đóng góp.

2. Các khoản chi của Hội được quy định và bao gồm:
- Chi từ quỹ đóng góp hàng năm:
• Offline chính thức: góp ý, đánh giá, chia sẻ, liên hoan, định kỳ và chính thức của Hội ( thường 1 lần / tháng) ngoai ra chủ nhật hàng tuần đều có off chui tại Hotpub
• Tiếp đón chính thức (cafe/ăn uống – có mức độ) với các hội viên từ các tỉnh khác về HN, giao lưu với chi hội hoặc lãnh đạo OF.
• Quan tâm các trường hợp hiếu hỷ, hỗ trợ khó khăn đột xuất, đau ốm (của tứ thân phụ mẫu, con cái ruột, bản thân thành viên) của các thành viên (chính thức hoặc online có tham gia đóng quỹ).
* Thưởng cho thành viên trong những trường hợp đặc biệt xuất sắc hoặc tổng kết cuối năm được hội viên bình chọn.
- Chi từ Lệ Quyên và Vương quốc Căm Pu Chia :
+ Mọi cuộc Offline như: sinh hoạt ngoại khóa, du lịch, đi chơi, ăn uống, có gia đình hoặc bạn bè đi kèm, không phải là họp chính thức
+ Mọi cuộc off chui lủi của thành viên hoặc nhóm thành viên.
+ Từ thiện khi có sự kiện đặc biệt, các hoạt động của OF cần tham gia đóng góp.

Đ12 - Điều khoản thi hành.
1. Tất cả các hội viên phải thực hiện đúng Điều lệ Hội đã thống nhất đưa ra
2. Chủ tịch Hội và các thành viên có trách nhiệm hướng dẫn các thành viên khác thi hành Điều lệ.
3. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội KFC công bố chính thức và công nhận.
4. Các điều khoản chưa có trong Điều lệ này sẽ được xem xét và quyết định cụ thể của Chủ tịch và Ban Điều hành Hội.

TM K.F.C

Kenu97
 
Chỉnh sửa cuối:
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top