Bald Club Hồi ức bão lòng ( ST)

saphia1115

Xe buýt
Biển số
OF-49849
Ngày cấp bằng
31/10/09
Số km
916
Động cơ
8 Mã lực
Tuổi
43
Nơi ở
Nhà hàng xóm
Hay em post nốt bằng file pdf cho các kụ tiện theo dõi nhé! Có nhõn 100 trang thôi!
 

Con_Ra_Ga_Vao

Xe tăng
Biển số
OF-15395
Ngày cấp bằng
27/4/08
Số km
1,518
Động cơ
11 Mã lực
Cụ saphia cho em xin cái pdf, em cho vào điện thoại đọc lúc khó ngủ với
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
ch[FONT=&quot]ương 4-5-6

Vi
[/FONT] [FONT=&quot]ệc tôi sa chân vào vòng lao lý, tôi r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ân h[FONT=&quot]ậ[/FONT]n và đau kh[FONT=&quot]ổ[/FONT], bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t bao đêm tôi v[FONT=&quot]ắ[/FONT]t tay lên trán đ[FONT=&quot]ể[/FONT] mà ng[FONT=&quot]ẫ[/FONT]m nghĩ, tôi đã ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i qua nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u c[FONT=&quot]ơ[/FONT]n sóng gió mà có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lúc tôi t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] mình không v[FONT=&quot]ượ[/FONT]t qua n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i.

Môi tr
[/FONT] [FONT=&quot]ường tù đã trui rèn tôi, cho tôi thêm b[FONT=&quot]ả[/FONT]n lĩnh và s[FONT=&quot]ự[/FONT] lỳ l[FONT=&quot]ợ[/FONT]m, tôi “r[FONT=&quot]ắ[/FONT]n” h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c kia r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u, ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p xúc v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i [FONT=&quot]ở[/FONT] góc đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] này, tôi hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u và v[FONT=&quot]ỡ[/FONT] ra nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ứ[/FONT], nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ứ[/FONT] mà n[FONT=&quot]ế[/FONT]u [FONT=&quot]ở[/FONT] ngoài xã hôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không th[FONT=&quot]ể[/FONT] mà bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c, [FONT=&quot]ở[/FONT] đây có đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i, đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i t[FONT=&quot]ộ[/FONT]i, thôi thì có c[FONT=&quot]ả[/FONT] 1001 lý do.

Có th
[/FONT] [FONT=&quot]ể r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ai đó c[FONT=&quot]ứ[/FONT] nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tù là nghĩ ngay đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n s[FONT=&quot]ự[/FONT] x[FONT=&quot]ấ[/FONT]u xa, th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng có r[FONT=&quot]ơ[/FONT]i vào hoàn c[FONT=&quot]ả[/FONT]nh này thì m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c, không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ai vào đây cũng x[FONT=&quot]ấ[/FONT]u, cũng do b[FONT=&quot]ả[/FONT]n ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ư[/FONT]u manh côn đ[FONT=&quot]ồ[/FONT], nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ậ[/FONT]p.
Có nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u lý do b[FONT=&quot]ị[/FONT] đi tù tr[FONT=&quot]ớ[/FONT] trêu l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, nghe mà c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ra n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t. Có th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng trông r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ề[/FONT]n, ngoan, công ăn vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c làm t[FONT=&quot]ử[/FONT] t[FONT=&quot]ế[/FONT], trên đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đi làm v[FONT=&quot]ề[/FONT], trêu m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]a h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c sinh, gi[FONT=&quot]ậ[/FONT]t mũ l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i trai trên đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u chúng nó, đúng lúc g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]i “ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng c[FONT=&quot]ướ[/FONT]p gi[FONT=&quot]ậ[/FONT]t” đi qua, th[FONT=&quot]ế[/FONT] là b[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, b[FONT=&quot]ị[/FONT] quy ngay vào t[FONT=&quot]ộ[/FONT]i “c[FONT=&quot]ướ[/FONT]p gi[FONT=&quot]ậ[/FONT]t”, b[FONT=&quot]ị[/FONT] “phang” ngay cái án 20 tháng tù vào m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t, “nh[FONT=&quot]ụ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ư[/FONT] con trùng tr[FONT=&quot]ụ[/FONT]c” ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] vì cái mũ tr[FONT=&quot]ị[/FONT] giá kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 15.000 đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng.
R[FONT=&quot]ồ[/FONT]i có th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đi đòi n[FONT=&quot]ợ[/FONT] 100.000 đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng kia không có ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n nên nó b[FONT=&quot]ả[/FONT]o đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ồ[/FONT] gán, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng kia “vui v[FONT=&quot]ẻ[/FONT]” tháo đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ồ[/FONT] đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a cho, sau đó đi báo công an, th[FONT=&quot]ế[/FONT] là b[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, b[FONT=&quot]ị[/FONT] x[FONT=&quot]ử[/FONT] 30 tháng tù v[FONT=&quot]ề[/FONT] t[FONT=&quot]ộ[/FONT]i “c[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]t tài s[FONT=&quot]ả[/FONT]n”.
Còn có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này, nghĩ mà th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng cho cái th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng C[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng “béo” su[FONT=&quot]ố[/FONT]t ngày hài h[FONT=&quot]ướ[/FONT]c và t[FONT=&quot]ế[/FONT]u táo. Hôm [FONT=&quot]ấ[/FONT]y nó và v[FONT=&quot]ợ[/FONT] đi ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i v[FONT=&quot]ề[/FONT], b[FONT=&quot]ị[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng qu[FONT=&quot]ệ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] xe ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] đèn đ[FONT=&quot]ỏ[/FONT], l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i qua ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ử[/FONT]i nhau, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng C[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng “béo” ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y vào nhà b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đó c[FONT=&quot]ầ[/FONT]m dao chay ra “lùa” th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng kia, v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a “lùa” vào m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t nhà g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đó v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a hô “B[FONT=&quot]ố[/FONT] gi[FONT=&quot]ế[/FONT]t ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] mày”, không may g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p đúng th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng “hình s[FONT=&quot]ự[/FONT]” [FONT=&quot]ở[/FONT] s[FONT=&quot]ố[/FONT] 7 Thi[FONT=&quot]ề[/FONT]n Quang, b[FONT=&quot]ị[/FONT] d[FONT=&quot]ồ[/FONT]n vào đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng cùng nó rút súng ra b[FONT=&quot]ắ[/FONT]n xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng C[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng “béo” quay ra, lúc này th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng kia không tha, nó hô m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng C[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng “béo” l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, th[FONT=&quot]ế[/FONT] là b[FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT]i “gi[FONT=&quot]ế[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i”, lý do không thành là ngoài ý mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n vì đã c[FONT=&quot]ố[/FONT] tình truy sát đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n cùng và hô “b[FONT=&quot]ố[/FONT] gi[FONT=&quot]ế[/FONT]t mày”, ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t là ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t [FONT=&quot]ở[/FONT] cái câu “b[FONT=&quot]ố[/FONT] gi[FONT=&quot]ế[/FONT]t mày”. Hôm đem ra x[FONT=&quot]ử[/FONT], nó b[FONT=&quot]ị[/FONT] x[FONT=&quot]ử[/FONT] t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 9 năm, nó s[FONT=&quot]ố[/FONT]c và suy s[FONT=&quot]ụ[/FONT]p hoàn toàn. Hôm tôi đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]c cáo tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng này tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t là khôi hài, t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nó ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] x[FONT=&quot]ử[/FONT] treo r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i cho v[FONT=&quot]ề[/FONT], ai ng[FONT=&quot]ờ[/FONT] nó x[FONT=&quot]ử[/FONT] hành vi mà n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng quá, không th[FONT=&quot]ể[/FONT] tin n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a.
[/FONT] quy vào t
Tôi đã ph[FONT=&quot]ả
i s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng h[FONT=&quot]ế[/FONT]t s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ứ[/FONT]c t[FONT=&quot]ạ[/FONT]p c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tù. [FONT=&quot]Ở[/FONT] đây chi[FONT=&quot]ế[/FONT]m đa ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n là dân l[FONT=&quot]ư[/FONT]u manh, côn đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] và nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ậ[/FONT]p, cho nên thay vì đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i x[FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhau b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tình ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i thì chúng đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i x[FONT=&quot]ử[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhau b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t riêng, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái th[FONT=&quot]ứ[/FONT] lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t do chính lũ tù đ[FONT=&quot]ẻ[/FONT] ra, và cái l[FONT=&quot]ụ[/FONT]ât [FONT=&quot]ấ[/FONT]y ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i nôm na là “lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t r[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng”. Tôi cũng đã t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ắ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t câu tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i không đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u không cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i: “Tù mà”.
[/FONT] v
Nh[FONT=&quot]ữ
ng đêm đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên trong Ho[FONT=&quot]ả[/FONT] Lò, tôi luôn gi[FONT=&quot]ậ[/FONT]t mình b[FONT=&quot]ở[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ị[/FONT], tôi r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t s[FONT=&quot]ợ[/FONT] cái ánh sáng vàng đ[FONT=&quot]ụ[/FONT]c chi[FONT=&quot]ế[/FONT]u th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng vào m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t t[FONT=&quot]ừ[/FONT] trên tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n h[FONT=&quot]ắ[/FONT]t xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i khi m[FONT=&quot]ở[/FONT] m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] luôn b[FONT=&quot]ị[/FONT] đày đo[FONT=&quot]ạ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p nháp khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u, [FONT=&quot]ở[/FONT] quanh mình lúc nào cũng nhung nhúc là ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i, b[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n th[FONT=&quot]ỉ[/FONT]u, hôi hám. Khi bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng đông, lũ “dân” còn ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u “úp thìa” - t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c là n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m nghiêng úp m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t vào l[FONT=&quot]ư[/FONT]ng nhau, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t t[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] c[FONT=&quot]ự[/FONT]c kỳ khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u, đã th[FONT=&quot]ế[/FONT] c[FONT=&quot]ả[/FONT] đêm ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i t[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m đúng 1 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, đó là xoay ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i úp ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i so v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i t[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] ban đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u. Ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m này đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c coi là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng “chiêu” kh[FONT=&quot]ổ[/FONT] nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tù, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng không th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào dám ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i c[FONT=&quot]ả[/FONT], b[FONT=&quot]ở[/FONT]i chúng s[FONT=&quot]ợ[/FONT] đòn tù.

V
[/FONT] [FONT=&quot]ới tôi, m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ngày [FONT=&quot]ở[/FONT] tù là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ngày s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng mà nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t, [FONT=&quot]ở[/FONT] trong m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t căn phòng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] có c[FONT=&quot]ả[/FONT]m giác nh[FONT=&quot]ư[/FONT] là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t con v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nuôi nh[FONT=&quot]ố[/FONT]t theo ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u công nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p, thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u ánh sáng, thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u khí tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i, m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i th[FONT=&quot]ứ[/FONT] l[FONT=&quot]ặ[/FONT]p đi l[FONT=&quot]ặ[/FONT]p l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i theo m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trình t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhàm chán, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng vô nghĩa, lúc nào cũng c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u th[FONT=&quot]ố[/FONT]n, lúc nào cũng c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y lo âu, ngày tháng thì trôi qua m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]p, có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng khi đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng “bám l[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng” c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ư[/FONT] mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n phát r[FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT]i lên, tôi mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]m, mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n đá, mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n phá phách. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lúc nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] con ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta r[FONT=&quot]ơ[/FONT]i vào tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng thái qu[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n. Nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u lúc c[FONT=&quot]ứ[/FONT] ng[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ơ[/FONT], th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí [FONT=&quot]ướ[/FONT]c gì mình có th[FONT=&quot]ể[/FONT] là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng điên không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ớ[/FONT], m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng điên không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n.
[/FONT] phát d
Tôi b[FONT=&quot]ị
đóng “dân” đúng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t hôm, sang ngày th[FONT=&quot]ứ[/FONT] hai tôi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]c lên làm “v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh”, v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i lũ tù thì vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c tôi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ả[/FONT]y lên làm v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nhày v[FONT=&quot]ọ[/FONT]t, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i [FONT=&quot]ở[/FONT] đây chúng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i “ph[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]u lu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n cúi” th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t t[FONT=&quot]ố[/FONT]t thì may ra.

Chúng không hi
[/FONT] [FONT=&quot]ểu đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c, rõ ràng cùng là tù, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi khác chúng nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m.
Công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c duy nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi lúc đó là cùng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a lau nhà, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] thôi nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cũng đã khác nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u so v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i “dân”, ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi “nh[FONT=&quot]ả[/FONT]y v[FONT=&quot]ọ[/FONT]t” t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 12 b[FONT=&quot]ậ[/FONT]c, nói th[FONT=&quot]ế[/FONT] b[FONT=&quot]ở[/FONT]i tù r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t coi tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i th[FONT=&quot]ể[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí [FONT=&quot]ở[/FONT] trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng, b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ăn c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi cũng khác nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u, tôi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ăn c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i rau s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch, t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c là rau đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ặ[/FONT]t t[FONT=&quot]ử[/FONT] t[FONT=&quot]ế[/FONT], trong bát thì có them vài h[FONT=&quot]ạ[/FONT]t l[FONT=&quot]ạ[/FONT]c và tí ru[FONT=&quot]ố[/FONT]c. L[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nói đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ru[FONT=&quot]ố[/FONT]c Ho[FONT=&quot]ả[/FONT] Lò thì thôi r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] y[FONT=&quot]ế[/FONT]u là s[FONT=&quot]ắ[/FONT]n dây, m[FONT=&quot]ặ[/FONT]n thì kh[FONT=&quot]ủ[/FONT]ng khi[FONT=&quot]ế[/FONT]p, lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ru[FONT=&quot]ố[/FONT]c này đ[FONT=&quot]ể[/FONT] vào bát cho đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p thôi ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] tôi h[FONT=&quot]ầ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] không ăn.

Thú th
[/FONT] [FONT=&quot]ực tôi không khoái cái v[FONT=&quot]ụ[/FONT] lau nhà này, hôm đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u c[FONT=&quot]ơ[/FONT] tay đau m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n phát s[FONT=&quot]ợ[/FONT], có l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] là do tôi lâu không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i lao đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u c[FONT=&quot]ơ[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT]. Cũng may tôi cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i làm “v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh” có 2 hôm.

Tôi ch
[/FONT] [FONT=&quot]ỉ th[FONT=&quot]ự[/FONT]c s[FONT=&quot]ự[/FONT] “thăng ti[FONT=&quot]ế[/FONT]n” khi b[FONT=&quot]ố[/FONT] và anh tôi th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c “thăm vi[FONT=&quot]ế[/FONT]ng” đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n nhà tay qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo. V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y là sau 3 hôm tôi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c “nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]c” th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng lên “xe trên”, con đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng “leo” c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]m xuôi gió t[FONT=&quot]ừ[/FONT] đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, cũng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i nói r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i giao mà tôi đã ”tr[FONT=&quot]ơ[/FONT]n tru” t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra cho mình đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng d[FONT=&quot]ễ[/FONT] th[FONT=&quot]ở[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n.

Làm “xe” t
[/FONT] [FONT=&quot]ức là tôi có th[FONT=&quot]ể[/FONT] đi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i tho[FONT=&quot]ả[/FONT]i mái, đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nói chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đi v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh mà không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i xin phép, đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ăn c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m có th[FONT=&quot]ị[/FONT]t, có giò, có ch[FONT=&quot]ả[/FONT]… M[FONT=&quot]ặ[/FONT]c dù nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi cũng h[FONT=&quot]ế[/FONT]t s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] gìn, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tù c[FONT=&quot]ự[/FONT]c kỳ ph[FONT=&quot]ứ[/FONT]c t[FONT=&quot]ạ[/FONT]p, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u không c[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n th[FONT=&quot]ậ[/FONT]n, r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t d[FONT=&quot]ễ[/FONT] mình s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành m[FONT=&quot]ụ[/FONT]c tiêu tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]t h[FONT=&quot]ạ[/FONT] vì đ[FONT=&quot]ố[/FONT] k[FONT=&quot]ỵ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] khác ngay.[/FONT]
Ph[FONT=&quot]ải nói r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng, tuy không b[FONT=&quot]ị[/FONT] “đày [FONT=&quot]ả[/FONT]i” nh[FONT=&quot]ư[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tù khác, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì tôi ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng ki[FONT=&quot]ế[/FONT]n trong tù thì v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t n[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ám [FONT=&quot]ả[/FONT]nh kinh hoàng, n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i đây là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i b[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ti[FONT=&quot]ệ[/FONT]n thu nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT], là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t “th[FONT=&quot]ị[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ỏ[/FONT] nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hành tinh” (ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n 2 tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t riêng v[FONT=&quot]ề[/FONT] cái “th[FONT=&quot]ị[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng” này, cái “th[FONT=&quot]ị[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng” mà m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t gói thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c lào tr[FONT=&quot]ị[/FONT] giá 500 đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] ngoài xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i, vào đây có giá 100.000 đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng), n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i đây là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ộ[/FONT] phim “dã s[FONT=&quot]ử[/FONT]” s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, miêu t[FONT=&quot]ả[/FONT] rõ nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t v[FONT=&quot]ề[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì mà xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i nôm na là “đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ng[FONT=&quot]ụ[/FONT]c”. Có bao nhiêu cái x[FONT=&quot]ấ[/FONT]u xa, [FONT=&quot]ở[/FONT] đây có đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] c[FONT=&quot]ả[/FONT], t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] hi[FONT=&quot]ể[/FONT]n hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n hàng ngày, công khai, rõ nét.

Tôi d
[/FONT] [FONT=&quot]ựa l[FONT=&quot]ư[/FONT]ng vào t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, răng tôi c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ặ[/FONT]t vào môi r[FONT=&quot]ớ[/FONT]m máu, m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t tôi cay xè. Tôi nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] nhà. Đã m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tháng trôi qua k[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT] ngày tôi b[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, tôi đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]m m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh tay vào t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng. T[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sao c[FONT=&quot]ơ[/FONT] ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]?

Tôi b
[/FONT] [FONT=&quot]ị đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a v[FONT=&quot]ề[/FONT] công an ph[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng lúc 15 gi[FONT=&quot]ờ[/FONT], rêu rã, ho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng h[FONT=&quot]ố[/FONT]t và s[FONT=&quot]ợ[/FONT] hãi, c[FONT=&quot]ổ[/FONT] h[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng tôi đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]t.
- Bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] c[FONT=&quot]ứ[/FONT] bình tĩnh và ghi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] s[FONT=&quot]ự[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c vào đây, nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng trình rõ
M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tay công an tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] măng đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a cho tôi t[FONT=&quot]ờ[/FONT] gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]y và cái bút.
- Anh cho em g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p lãnh đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o - Tôi nói
- Đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, c[FONT=&quot]ứ[/FONT] ghi b[FONT=&quot]ả[/FONT]n ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m và l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i khai ban đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u đã.
Nói r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i tay công an b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ra đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i tôi m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t mình trong phòng
16h, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tay thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u tá b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c vào
- Cũng may cho mày là nó ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n m[FONT=&quot]ề[/FONT]m thôi.
Tôi th[FONT=&quot]ở[/FONT] phào, hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nh cú đánh trúng đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u nó c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ra rõ m[FONT=&quot]ồ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t, lúc đó, nó ôm đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u g[FONT=&quot]ụ[/FONT]c xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, máu trào ra. Tôi đã nghĩ r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cú đánh b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng thanh s[FONT=&quot]ắ[/FONT]t [FONT=&quot]ấ[/FONT]y, nó s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không qua đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c.
Tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y h[FONT=&quot]ố[/FONT]i h[FONT=&quot]ậ[/FONT]n quá, tôi đâu có mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n th[FONT=&quot]ế[/FONT] này, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sao hai đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]a nó l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i t[FONT=&quot]ấ[/FONT]n công tôi tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c? T[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sao?

Tôi châm thu
[/FONT] [FONT=&quot]ốc, rít m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i dài nh[FONT=&quot]ư[/FONT] vô t[FONT=&quot]ậ[/FONT]n, bao thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c là “tài s[FONT=&quot]ả[/FONT]n” cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng còn đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c phép [FONT=&quot]ở[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] tôi ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, còn t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] h[FONT=&quot]ế[/FONT]t. Tôi ng[FONT=&quot]ả[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i vào gh[FONT=&quot]ế[/FONT], đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u óc tôi nh[FONT=&quot]ư[/FONT] có lu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y qua. M[FONT=&quot]ớ[/FONT]i sáng nay thôi, tôi v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n còn là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] phong đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] và l[FONT=&quot]ị[/FONT]ch lãm.[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
ch[FONT=&quot]ương 7-8

Tôi đ[/FONT] [FONT=&quot]ờ đ[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n hút h[FONT=&quot]ế[/FONT]t đi[FONT=&quot]ế[/FONT]u thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c này r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đi[FONT=&quot]ế[/FONT]u thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c khác, th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian sao mà n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ề[/FONT] và ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]p, chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c kim đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ồ[/FONT] c[FONT=&quot]ứ[/FONT] nh[FONT=&quot]ả[/FONT]y t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ấ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT] trêu t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c, tôi vô th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c nhìn theo và đ[FONT=&quot]ế[/FONT]m, mãi lâu r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i mà m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i có 2 gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] sáng, chân tay tôi tê c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng và m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ừ[/FONT], hai mi[FONT=&quot]ế[/FONT]ng v[FONT=&quot]ả[/FONT]i [FONT=&quot]ở[/FONT] đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u g[FONT=&quot]ố[/FONT]i rách toang, h[FONT=&quot]ậ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cú ngã lúc [FONT=&quot]ẩ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ả[/FONT] h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u, tôi kéo hai [FONT=&quot]ố[/FONT]ng qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n lên, bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] tôi m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đau, hai m[FONT=&quot]ả[/FONT]ng da l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n tróc ra tím tái, tôi hít hà th[FONT=&quot]ổ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] vào đó, rát quá, c[FONT=&quot]ả[/FONT] bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tôi không đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ý t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nó, mà cũng ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian mà đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ý đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n cái n[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i đau v[FONT=&quot]ề[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] xác [FONT=&quot]ấ[/FONT]y. Tinh th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n tôi còn đau g[FONT=&quot]ấ[/FONT]p b[FONT=&quot]ộ[/FONT]i.

Tôi c[/FONT] [FONT=&quot]ứ đau đáu đôi m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ể[/FONT] nào ch[FONT=&quot]ợ[/FONT]p m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c dù ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t phút, ngoài kia ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] cách m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ứ[/FONT]c t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng thôi v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n thi tho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng xe ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y, có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i t[FONT=&quot]ự[/FONT] do đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ẽ[/FONT], yên bình. Tôi mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n gi[FONT=&quot]ậ[/FONT]t tung cánh c[FONT=&quot]ử[/FONT]a, mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n lao ra ngoài, mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y v[FONT=&quot]ề[/FONT] ôm l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i thân yêu nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình, tôi mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n nói t[FONT=&quot]ừ[/FONT] sâu th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]m trái tim, t[FONT=&quot]ừ[/FONT] đáy lòng tôi: Tôi xin l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i.

T[/FONT] [FONT=&quot]ối hôm qua, m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y tay công an ph[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng viên tôi c[FONT=&quot]ứ[/FONT] lên qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n, r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ờ[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c êm s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] tính ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p, và tôi đã tin chúng nó, ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i nói th[FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT]a, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng rõ ràng [FONT=&quot]ở[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] "có công an" mà tôi đã t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng đi qua, đâu đâu cũng có th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT]u c[FONT=&quot]ả[/FONT], chúng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] t[FONT=&quot]ử[/FONT] t[FONT=&quot]ế[/FONT] khi có ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n mà thôi.
[/FONT] nào n
21h tôi đ[FONT=&quot]ượ
c đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n, cùng lúc [FONT=&quot]ấ[/FONT]y [FONT=&quot]ở[/FONT] ph[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng khác cũng đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a lên m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m t[FONT=&quot]ộ[/FONT]i mua bán ma tuý gì đó. V[FONT=&quot]ừ[/FONT]a b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c qua cái c[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ắ[/FONT]t cao ng[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng cái đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i hình thù v[FONT=&quot]ằ[/FONT]n v[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng ngoài cùng ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c ban, ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i xăm xanh lét, chúng nhao nhao lên nh[FONT=&quot]ư[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng con h[FONT=&quot]ổ[/FONT] đói:
- Có b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t l[FONT=&quot]ử[/FONT]a không?
- Có thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c không?
- T[FONT=&quot]ộ[/FONT]i gì, t[FONT=&quot]ộ[/FONT]i gì?
Tôi ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng nói, cũng ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i, đang chán đây, các dây th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n kinh căng lên nh[FONT=&quot]ư[/FONT] dây đàn - h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i cái gì c[FONT=&quot]ơ[/FONT] ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]?
Th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "ma tuý" đã làm xong th[FONT=&quot]ủ[/FONT] t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c "nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p kho" và đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a vào bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ố[/FONT] 5, tôi ngao ngán nhìn theo, s[FONT=&quot]ắ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n l[FONT=&quot]ượ[/FONT]t mình r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đây. B[FONT=&quot]ỗ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ừ[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ố[/FONT] 5
- R[FONT=&quot]ầ[/FONT]m, r[FONT=&quot]ầ[/FONT]m... u[FONT=&quot]ỵ[/FONT]ch u[FONT=&quot]ỵ[/FONT]ch... h[FONT=&quot]ự[/FONT]... - Báo cáo cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT].[FONT=&quot]ộ[/FONT]..[FONT=&quot]ộ[/FONT]... –
Thôi xong r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng lính m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i b[FONT=&quot]ị[/FONT] đánh. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng "u[FONT=&quot]ỵ[/FONT]ch, h[FONT=&quot]ự[/FONT]" ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c vang lên, tay cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT] tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c ban lúc [FONT=&quot]ấ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, d[FONT=&quot]ử[/FONT]ng d[FONT=&quot]ư[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] không b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c vào:
- Thôi
- Th[FONT=&quot]ư[/FONT]a th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng này nó "b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t", ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n b[FONT=&quot]ả[/FONT]o nó t[FONT=&quot]ắ[/FONT]m nó không t[FONT=&quot]ắ[/FONT]m
- Thôi không đánh nó n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng kia t[FONT=&quot]ắ[/FONT]m đi, kêu ít thôi - Nói r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i tay cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i d[FONT=&quot]ử[/FONT]ng d[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đi ra
[FONT=&quot]Ở[/FONT][/FONT] bên ngoài tôi b[FONT=&quot]ắt đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ghê ghê khi ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng ki[FONT=&quot]ế[/FONT]n s[FONT=&quot]ự[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c, xong r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, cái thân xác còm cõi c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình nó mà đá cho ba cái thì gãy h[FONT=&quot]ế[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT]ng.
- Th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng này ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c, ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a có l[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m gi[FONT=&quot]ữ[/FONT], c[FONT=&quot]ứ[/FONT] đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a v[FONT=&quot]ề[/FONT] ph[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đã.
[/FONT] x
Th[FONT=&quot]ế
là tôi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a lên xe v[FONT=&quot]ề[/FONT] ph[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t tôi giãn ra, ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i vào m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cái bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng kia là may r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, thoát đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c lúc nào h[FONT=&quot]ẵ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ứ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t lúc [FONT=&quot]ấ[/FONT]y đã.
V[FONT=&quot]ề[/FONT] ph[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, gia đình tôi đã đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n, tôi có ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n yên tâm đôi chút, m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i mua cho tôi ph[FONT=&quot]ở[/FONT], bánh... nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi không ăn, nói đúng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n là tôi nu[FONT=&quot]ố[/FONT]t không n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i, c[FONT=&quot]ổ[/FONT] h[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng thì khô rát và đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng, tôi l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p b[FONT=&quot]ậ[/FONT]p v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i bao thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c, rút m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đi[FONT=&quot]ế[/FONT]u và châm l[FONT=&quot]ử[/FONT]a, tôi th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí không nhìn th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng vào đôi m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ố[/FONT] tôi n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a.
Tôi g[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u khi nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng viên, r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không có v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] gì.

>>>[/FONT]
Tr[FONT=&quot]ờ
i đã sáng h[FONT=&quot]ẳ[/FONT]n, m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đêm không ng[FONT=&quot]ủ[/FONT], ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i tôi d[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đi, râu ria l[FONT=&quot]ở[/FONT]m ch[FONT=&quot]ở[/FONT]m, đi v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh nhìn vào g[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng tôi không tin cái g[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t t[FONT=&quot]ệ[/FONT] h[FONT=&quot]ạ[/FONT]i kia l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i là c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a.
Tôi kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c kho[FONT=&quot]ả[/FONT]i ch[FONT=&quot]ờ[/FONT] c[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i sáng, hy v[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t phép màu nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m nào đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, gia đình tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t [FONT=&quot]ổ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c và tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c v[FONT=&quot]ề[/FONT].
Không, ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng có phép màu nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m nào c[FONT=&quot]ả[/FONT], g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n 15 gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] theo lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, lũ ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i kia không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c phép gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] tôi quá 24 ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng, th[FONT=&quot]ế[/FONT] là chúng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a tôi t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n và l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n này tôi t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, nghĩ đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ố[/FONT]i qua, tôi rùng mình.

Sau khi làm th[/FONT] [FONT=&quot]ủ t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c, tôi ký vào l[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] 3 ngày, nhìn t[FONT=&quot]ờ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t tôi hoa lên, tôi l[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m b[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m trong đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i [FONT=&quot]ơ[/FONT]i, bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i h[FONT=&quot]ế[/FONT]t 3 ngày đây? cái gì đang ch[FONT=&quot]ờ[/FONT] tôi th[FONT=&quot]ế[/FONT] này?
Tôi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c phân vào bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng 5, đúng cái bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ố[/FONT]i qua, tôi s[FONT=&quot]ợ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng c[FONT=&quot]ố[/FONT] l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] bình tĩnh v[FONT=&quot]ố[/FONT]n có.
- Anh, sao l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i vào đây?
Tôi gi[FONT=&quot]ậ[/FONT]t mình vì ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i, tôi nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n ra [FONT=&quot]ở[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i tôi là th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Hùng (tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c khoa nh[FONT=&quot]ạ[/FONT]c [FONT=&quot]ở[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng Nh[FONT=&quot]ạ[/FONT]c Ho[FONT=&quot]ạ[/FONT] TW nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] d[FONT=&quot]ở[/FONT]), tôi không ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Hùng, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi và Hùng có s[FONT=&quot]ự[/FONT] quan h[FONT=&quot]ệ[/FONT] xã giao. Tôi nén ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng th[FONT=&quot]ở[/FONT] dài.
- Anh đánh nhau Hùng [FONT=&quot]ạ[/FONT], bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n quá.
- Em thì b[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t vì s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng ma tuý. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng thôi, đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng kêu làm gì, đã vào đây r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i thì ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n thôi, anh c[FONT=&quot]ứ[/FONT] yên tâm không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i s[FONT=&quot]ợ[/FONT] gì h[FONT=&quot]ế[/FONT]t.
Nói r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Hùng g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i sang bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng 5
- Này m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng 5 [FONT=&quot]ơ[/FONT]i, ông anh tao vào nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] giúp đ[FONT=&quot]ỡ[/FONT] đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y nhé
- Đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, c[FONT=&quot]ứ[/FONT] yên tâm - t[FONT=&quot]ừ[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng 5 có ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng v[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng sang
Th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t là may, tôi c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y yên tâm h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n khi có th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Hùng.
Tôi b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c chân vào m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t căn phòng r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ườ[/FONT]i m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mét vuông, có t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] 8 th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i l[FONT=&quot]ố[/FONT] nh[FONT=&quot]ố[/FONT], th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào y[FONT=&quot]ế[/FONT]u bóng vía l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p chúng ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]c s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]... x[FONT=&quot]ỉ[/FONT]u luôn, toàn là dân tr[FONT=&quot]ộ[/FONT]m c[FONT=&quot]ướ[/FONT]p, nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ậ[/FONT]p c[FONT=&quot]ả[/FONT]... th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t cũng đ[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng sát khí...
Sau khi chào h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i xong xuôi, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cao to nói v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi:
- Mày đi t[FONT=&quot]ắ[/FONT]m đi, s[FONT=&quot]ắ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y
- Vâng
Tôi c[FONT=&quot]ở[/FONT]i qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n áo, cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái b[FONT=&quot]ể[/FONT] n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c nho nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT], đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i di[FONT=&quot]ệ[/FONT]n là cái b[FONT=&quot]ệ[/FONT] xí, c[FONT=&quot]ả[/FONT] hai đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ngăn v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n còn l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ứ[/FONT]c t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng cao ch[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng 70cm. Tôi múc n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c d[FONT=&quot]ộ[/FONT]i lên ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gáo n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh làm tôi t[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh ra đôi chút.

T[/FONT] [FONT=&quot]ắm xong thì cũng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] x[FONT=&quot]ế[/FONT]p hàng ra sân ăn c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m, tôi d[FONT=&quot]ử[/FONT]ng d[FONT=&quot]ư[/FONT]ng b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ra, ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y l[FONT=&quot]ệ[/FONT], c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c chia m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bát to nh[FONT=&quot]ư[/FONT] cái bát múc canh (sau này tôi bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t lũ tù g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i cái bát đó là "bo"), ăn v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i rau mu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng n[FONT=&quot]ấ[/FONT]u và vài mi[FONT=&quot]ế[/FONT]ng d[FONT=&quot]ừ[/FONT]a kho.
Th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y tôi h[FONT=&quot]ờ[/FONT] h[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ả[/FONT]o tôi: Ăn đi ông, th[FONT=&quot]ế[/FONT] này là thiên đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, lên Ho[FONT=&quot]ả[/FONT] Lò [FONT=&quot]ấ[/FONT]y à, gia v[FONT=&quot]ị[/FONT] cũng không có mà ăn đâu. Bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] ông ăn b[FONT=&quot]ộ[/FONT]t canh mà c[FONT=&quot]ả[/FONT]m nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n ngon nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ăn th[FONT=&quot]ị[/FONT]t bò thì ông m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i "th[FONT=&quot]ấ[/FONT]u" đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào là tù.
Tôi th[FONT=&quot]ở[/FONT] dài, l[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] này có s[FONT=&quot]ơ[/FONT]n hào h[FONT=&quot]ả[/FONT]i v[FONT=&quot]ị[/FONT] tôi cũng không nu[FONT=&quot]ố[/FONT]t n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i
- Em không đói
- Không đói cũng c[FONT=&quot]ố[/FONT] mà ăn đi, đêm "xoáy" l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m (đói c[FONT=&quot]ồ[/FONT]n cào), không ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đâu
Tôi l[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, t[FONT=&quot]ừ[/FONT] hôm qua t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] h[FONT=&quot]ầ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] tôi ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng ăn gì, tôi cũng ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đói, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y m[FONT=&quot]ệ[/FONT]t và chán. Tôi l[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y đi vào trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng, m[FONT=&quot]ặ[/FONT]c cho các c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t nhìn theo.
Th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Hùng t[FONT=&quot]ừ[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng 4 đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a sang cho tôi m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ộ[/FONT] qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n áo gió
- C[FONT=&quot]ầ[/FONT]m l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đêm m[FONT=&quot]ặ[/FONT]c k[FONT=&quot]ẻ[/FONT]o mu[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i và l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh anh [FONT=&quot]ạ[/FONT]
- [FONT=&quot]Ừ[/FONT], anh c[FONT=&quot]ả[/FONT]m [FONT=&quot]ơ[/FONT]n.
- Anh c[FONT=&quot]ố[/FONT] mà ăn không thì không ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đâu, ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i nh[FONT=&quot]ư[/FONT] em đây này, b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a nào cũng "làm bo r[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i, hai bo" đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y.
- Anh [FONT=&quot]ơ[/FONT]i, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n gì c[FONT=&quot]ứ[/FONT] g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i em nhé. T[FONT=&quot]ố[/FONT]i th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào mà làm gì anh c[FONT=&quot]ứ[/FONT] g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i em.
- [FONT=&quot]Ừ[/FONT] - Tôi tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i Hùng mà đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u óc c[FONT=&quot]ứ[/FONT] nghĩ đi đâu... Sao tôi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i kh[FONT=&quot]ổ[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này c[FONT=&quot]ơ[/FONT] ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]?

Bu[/FONT] [FONT=&quot]ổi t[FONT=&quot]ố[/FONT]i, 18h
Chăn chiên đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng làm ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m, t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, tôi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c x[FONT=&quot]ế[/FONT]p [FONT=&quot]ở[/FONT] v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng, theo th[FONT=&quot]ứ[/FONT] t[FONT=&quot]ự[/FONT] vào tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c - vào sau. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng già nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i tôi lên h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i tên, tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i, đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT], t[FONT=&quot]ộ[/FONT]i. Xong nó nói:
- Mày là anh th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Hùng nên b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n tao mi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n làm lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, t[FONT=&quot]ừ[/FONT] tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a có th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào vào đây mà thoát đâu, k[FONT=&quot]ể[/FONT] c[FONT=&quot]ả[/FONT] tao đây này, vì th[FONT=&quot]ế[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]p hành nghe ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a, nhìn anh em mà s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng.
- Vâng
- Th[FONT=&quot]ế[/FONT] thôi, có gì không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t thì h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i. Mà mày có bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t hát không?
- D[FONT=&quot]ạ[/FONT] có
- V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y hát đi, hát cho đ[FONT=&quot]ỡ[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n.
Tôi l[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] c[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng hát.
"Lòng m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] bao la nh[FONT=&quot]ư[/FONT] bi[FONT=&quot]ể[/FONT]n thái bình d[FONT=&quot]ạ[/FONT]t dào, tình m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] tha thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT] dòng su[FONT=&quot]ố[/FONT]i hi[FONT=&quot]ề[/FONT]n ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]t ngào, l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i ru êm ái nh[FONT=&quot]ư[/FONT] đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng lúa chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u rì rào..."
Gi[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng tôi ngh[FONT=&quot]ẹ[/FONT]n l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, suýt b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t khóc, tôi nu[FONT=&quot]ố[/FONT]t t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng câu, t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ữ[/FONT], hình bóng m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] hoà vào trong t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng câu hát... Tôi nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n da di[FONT=&quot]ế[/FONT]t, c[FONT=&quot]ồ[/FONT]n cào.

Bao nhiêu tâm t[/FONT] [FONT=&quot]ư, bao nhiêu mu[FONT=&quot]ộ[/FONT]n phi[FONT=&quot]ề[/FONT]n nhung nh[FONT=&quot]ớ[/FONT], bao nhiêu kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c kho[FONT=&quot]ả[/FONT]i, đau bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n... tôi đem h[FONT=&quot]ế[/FONT]t vào l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i ca ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng hát, ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng hát nh[FONT=&quot]ư[/FONT] có cánh,[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng, truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n c[FONT=&quot]ả[/FONT]m... Xung quanh là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng khuôn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ờ[/FONT] đ[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n, tê tái, ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng hát nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ng[FONT=&quot]ấ[/FONT]m vào da vào th[FONT=&quot]ị[/FONT]t...[/FONT] vang v
Màn đêm nh[FONT=&quot]ư cái mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng kh[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ồ[/FONT] đ[FONT=&quot]ớ[/FONT]p g[FONT=&quot]ọ[/FONT]n chúng tôi vào b[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng, t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u đã ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] say sau khi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t món ăn tinh th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n vô giá (ít nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tù là nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y).
Tôi d[FONT=&quot]ự[/FONT]a l[FONT=&quot]ư[/FONT]ng vào t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, không gian âm u, th[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh tho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ơ[/FONT]n gió nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] chui vào bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng giam r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ả[/FONT]ng th[FONT=&quot]ố[/FONT]t bay ra, có l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] chúng cũng không [FONT=&quot]ư[/FONT]a gì cái ch[FONT=&quot]ố[/FONT]n [FONT=&quot]ẩ[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]p, l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh l[FONT=&quot]ẽ[/FONT]o và đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y u u[FONT=&quot]ấ[/FONT]t này. Tôi khóc, nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c khóc, vai tôi rung lên, tôi l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y áo b[FONT=&quot]ị[/FONT]t lên m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t, t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng n[FONT=&quot]ấ[/FONT]c ngh[FONT=&quot]ẹ[/FONT]n l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i bung ra. T[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sao s[FONT=&quot]ố[/FONT] ph[FONT=&quot]ậ[/FONT]n l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t ngã v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này?

N[/FONT] [FONT=&quot]ước m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t tôi [FONT=&quot]ướ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ẫ[/FONT]m chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c áo, ôi n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a đàn ông, nó nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ngàn v[FONT=&quot]ạ[/FONT]n mũi dao b[FONT=&quot]ầ[/FONT]m d[FONT=&quot]ậ[/FONT]p lên thân xác, t[FONT=&quot]ủ[/FONT]i h[FONT=&quot]ổ[/FONT] và u[FONT=&quot]ấ[/FONT]t h[FONT=&quot]ậ[/FONT]n.
Tôi l[FONT=&quot]ả[/FONT] đi, chìm vào m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] m[FONT=&quot]ệ[/FONT]t m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i, trong gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c m[FONT=&quot]ơ[/FONT] tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mình đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ở[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i th[FONT=&quot]ơ[/FONT] bé, tôi c[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] và th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] m[FONT=&quot]ỉ[/FONT]m c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i.

Tôi gi[/FONT] [FONT=&quot]ật mình t[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y khi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ai đó đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]p vào ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i, thì ra là cái th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "ma tuý" vào tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c tôi m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t hôm, nó đang lên c[FONT=&quot]ơ[/FONT]n "v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t", chân tay nó cào c[FONT=&quot]ấ[/FONT]u, n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c mũi giàn gi[FONT=&quot]ụ[/FONT]a, nó mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n nói gì đó mà không ra h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i.
L[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên trong đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i tôi nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i lên c[FONT=&quot]ơ[/FONT]n v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t vã vì thèm thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c, trông nó ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng khác nào m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t con mèo s[FONT=&quot]ắ[/FONT]p ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT]m giác l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y d[FONT=&quot]ọ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]p s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng l[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi, lũ ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m giam cũng b[FONT=&quot]ị[/FONT] đánh th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y vì nó.
- Nó còn ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t vã nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 10 hôm, sau đó đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n giai đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n [FONT=&quot]ỉ[/FONT]a ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y kéo dài- m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng quay sang b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, sau đó v[FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT]i th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tên Dũng kia
- Này Dũng, mày xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng b[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ộ[/FONT]i vài gáo n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c cho đ[FONT=&quot]ỡ[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đi
Th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tên Dũng [FONT=&quot]ấ[/FONT]y l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p c[FONT=&quot]ậ[/FONT]p bò xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng b[FONT=&quot]ể[/FONT], nó d[FONT=&quot]ộ[/FONT]i ào ào m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y gáo r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đi lên ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i thu lu, co qu[FONT=&quot]ắ[/FONT]p. Tôi c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ái ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng kia nói:
- K[FONT=&quot]ệ[/FONT] nó, n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] làm nó t[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh táo h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, [FONT=&quot]ở[/FONT] đây "ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t" ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh thôi.
[/FONT] vào ng
M[FONT=&quot]ọ
i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i quay ra ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p, còn tôi không tài nào ch[FONT=&quot]ợ[/FONT]p m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c, tôi cũng mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] quên đi t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT], nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng càng mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n ng[FONT=&quot]ủ[/FONT], đôi m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t tôi càng m[FONT=&quot]ở[/FONT] to thao láo.
Tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i sáng, lúc m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i t[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y là lúc th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Dũng kia ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c. Tôi b[FONT=&quot]ả[/FONT]i ho[FONT=&quot]ả[/FONT]i, thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u sinh khí, m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t li[FONT=&quot]ế[/FONT]c ra ngoài, lũ ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m giam đang làm m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái gì đó bí m[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, chúng c[FONT=&quot]ắ[/FONT]t c[FONT=&quot]ử[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ra canh c[FONT=&quot]ử[/FONT]a r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i c[FONT=&quot]ầ[/FONT]m m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái [FONT=&quot]ố[/FONT]ng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]y báo, chúng châm l[FONT=&quot]ử[/FONT]a r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n cho nhau hút, hút xong th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t mũi lim dim. Đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng hút, xong nó đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a cho tôi: Hút không? - Tôi l[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ghê t[FONT=&quot]ở[/FONT]m.

Mãi sau này tôi m[/FONT] [FONT=&quot]ới bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t là chúng nó hút... thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c lào, v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y mà tôi c[FONT=&quot]ứ[/FONT] t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng.

Nh[/FONT] [FONT=&quot]ững ngày ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p theo đúng là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t c[FONT=&quot]ự[/FONT]c hình đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi, tôi v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a lo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a s[FONT=&quot]ợ[/FONT] hãi, không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t v[FONT=&quot]ụ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đâu, không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nhà tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT] lý th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào khi mà gia đình nhà kia ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c lu loa ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n cáo và c[FONT=&quot]ố[/FONT] tình "ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i" tôi. Trong khi b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tra thì liên t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p "kh[FONT=&quot]ủ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ố[/FONT]" tôi b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng cái giá, toàn là m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y nghìn, m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y nghìn USD c[FONT=&quot]ả[/FONT].
[/FONT] x
Tôi đã tìm cách vi[FONT=&quot]ế
t r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] nhà cho gia đình, tôi mong có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, tôi hy v[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lá th[FONT=&quot]ư[/FONT] [FONT=&quot]ấ[/FONT]y s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tay gia đình tôi (m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i lá th[FONT=&quot]ư[/FONT] ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ủ[/FONT]i vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t vào t[FONT=&quot]ờ[/FONT] gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]y gói l[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng khô nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] g[FONT=&quot]ử[/FONT]i ra ngoài có giá trung bình 500 nghìn) tuy nhiên vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a ra ngoài cũng h[FONT=&quot]ế[/FONT]t s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c khó khăn, vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c có đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái ru[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bút bi cũng là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u quá xa x[FONT=&quot]ỉ[/FONT] r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i.

Th[/FONT] [FONT=&quot]ời gian c[FONT=&quot]ứ[/FONT] g[FONT=&quot]ặ[/FONT]m nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]m và v[FONT=&quot]ắ[/FONT]t ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]t s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c l[FONT=&quot]ự[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi, m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i có m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ngày mà tôi g[FONT=&quot]ầ[/FONT]y đi r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u, tình hình x[FONT=&quot]ấ[/FONT]u đi khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n cho tôi c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t mãn, lo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng và suy s[FONT=&quot]ụ[/FONT]p.
Đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c cái khi đã quen, tôi là ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c anh em r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t quý tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng, v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi khác hoàn toàn so v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i hôm đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, tôi tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o và qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n lý anh em trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng sau khi gia đình tôi đã "bôi tr[FONT=&quot]ơ[/FONT]n" cho tay đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]i phó đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tra. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng cũng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i nói r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT], cái chính là tôi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c lòng b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n công an [FONT=&quot]ở[/FONT] qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n, đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c anh em tin t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng dù tôi không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng, dù sao tôi cũng là ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i có h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c và đàng hoàng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trong s[FONT=&quot]ố[/FONT] chúng nó [FONT=&quot]ở[/FONT] đây. Chính vì th[FONT=&quot]ế[/FONT] mà sau này, khi làm b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ứ[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u gì chúng cũng h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i tôi, chúng ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c v[FONT=&quot]ụ[/FONT] tôi chu đáo, t[FONT=&quot]ừ[/FONT] ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, g[FONT=&quot]ặ[/FONT]t giũ qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n áo. Có lính m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i, chúng đánh xong r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t bò lên quý tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t tôi xin tha. Tôi không mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n th[FONT=&quot]ế[/FONT], cùng là con ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhau c[FONT=&quot]ả[/FONT], hành h[FONT=&quot]ạ[/FONT] nhau làm gì. Tôi đã yêu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u chúng mi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, tr[FONT=&quot]ừ[/FONT] khi có s[FONT=&quot]ự[/FONT] ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i.[/FONT]
Chúng quan tâm đ[FONT=&quot]ến tôi càng nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tôi càng c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n, tôi ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u g[FONT=&quot]ấ[/FONT]u" c[FONT=&quot]ả[/FONT], tôi ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng nói, có cách c[FONT=&quot]ư[/FONT] x[FONT=&quot]ử[/FONT] đúng m[FONT=&quot]ự[/FONT]c mà thôi, m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i có s[FONT=&quot]ự[/FONT] tôn trong tôi, tôi ghi nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n, tôi ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n làm ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i t[FONT=&quot]ố[/FONT]t, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i t[FONT=&quot]ố[/FONT]t th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t s[FONT=&quot]ự[/FONT], ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tù nh[FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT] này.
[/FONT] th
Tôi luôn s[FONT=&quot]ố
ng trong tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ấ[/FONT]p th[FONT=&quot]ỏ[/FONT]m, hàng tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n xe chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n can ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m đi Ho[FONT=&quot]ả[/FONT] Lò làm tôi lo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng. Tôi đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nghe k[FONT=&quot]ể[/FONT] r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u v[FONT=&quot]ề[/FONT] cái ch[FONT=&quot]ố[/FONT]n "đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ng[FONT=&quot]ụ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n gian" [FONT=&quot]ấ[/FONT]y, anh em thì ra s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng viên tôi. Nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là cái th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Dũng nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, nó đã c[FONT=&quot]ầ[/FONT]m ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]c cái án 10 năm tù trong tay, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng lúc nào cũng t[FONT=&quot]ỏ[/FONT] ra l[FONT=&quot]ạ[/FONT]c quan vui v[FONT=&quot]ẻ[/FONT]. Nó luôn g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n gũi nói chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tôi v[FONT=&quot]ơ[/FONT]i b[FONT=&quot]ớ[/FONT]t đi n[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n, nó k[FONT=&quot]ể[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cái hôm nó vào tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c tôi 1 hôm [FONT=&quot]ấ[/FONT]y nó b[FONT=&quot]ị[/FONT] đánh r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đau, mà không ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đánh m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, đêm [FONT=&quot]ấ[/FONT]y nó còn b[FONT=&quot]ị[/FONT] đánh h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 3 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c mà nó "b[FONT=&quot]ệ[/FONT]t" luôn không d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c. Nó khuyên tôi ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i l[FONT=&quot]ạ[/FONT]c quan lên, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] không n[FONT=&quot]ế[/FONT]u ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i lên H[FONT=&quot]ỏ[/FONT]a Lò c[FONT=&quot]ứ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] thì "bóp ***" l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y tôi không hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u nó gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i thích: t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c là su[FONT=&quot]ố[/FONT]t ngày ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT]i và "bóp ***" mà nghĩ thôi, ý nó là th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] trôi r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m.
[/FONT] ng
K[FONT=&quot]ể
ra nó cũng t[FONT=&quot]ố[/FONT]t, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Dũng [FONT=&quot]ơ[/FONT]i tao có cái đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, tao cũng là con ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i, làm sao mà không nghĩ đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c c[FONT=&quot]ơ[/FONT] ch[FONT=&quot]ứ[/FONT], chúng mày th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng có cái gì đ[FONT=&quot]ể[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT], còn tao, tao có nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u cái đ[FONT=&quot]ể[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, chúng mày không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đâu.

Tôi âm th[/FONT] [FONT=&quot]ầm, đau đ[FONT=&quot]ớ[/FONT]n, chúng đâu có bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t ngoài nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ủ[/FONT]i, c[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c là tôi nghĩ. Tôi đang đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng hoàng là Giám đ[FONT=&quot]ố[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t Công ty, th[FONT=&quot]ế[/FONT] mà đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u gì đã x[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi? Đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u gì th[FONT=&quot]ế[/FONT] này?
Có ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i trong b[FONT=&quot]ố[/FONT]n b[FONT=&quot]ứ[/FONT]c t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh l[FONT=&quot]ẽ[/FONT]o này thì m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c cái câu: M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ngày tù b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng thiên thu t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i.
Còn nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] hôm th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Hùng chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n đi Ho[FONT=&quot]ả[/FONT] Lò, nó n[FONT=&quot]ắ[/FONT]m ch[FONT=&quot]ặ[/FONT]t tay tôi, đôi m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t to và sáng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nó đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]m bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n.
- Anh [FONT=&quot]ơ[/FONT]i [FONT=&quot]ở[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] gìn, c[FONT=&quot]ố[/FONT] g[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng lên.
- [FONT=&quot]Ừ[/FONT], em đi m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh kho[FONT=&quot]ẻ[/FONT] và cũng c[FONT=&quot]ố[/FONT] g[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng lên
Tôi dúi v[FONT=&quot]ộ[/FONT]i cho nó m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y b[FONT=&quot]ộ[/FONT] qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n áo, nó d[FONT=&quot]ặ[/FONT]n tôi
- Đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a anh [FONT=&quot]ạ[/FONT], r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian cũng qua nhanh thôi mà
Nói r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Hùng b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c nhanh ra xe.
Tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i m[FONT=&quot]ư[/FONT]a, c[FONT=&quot]ơ[/FONT]n m[FONT=&quot]ư[/FONT]a đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u mùa s[FONT=&quot]ầ[/FONT]m s[FONT=&quot]ậ[/FONT]p, th[FONT=&quot]ố[/FONT]i đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]t th[FONT=&quot]ố[/FONT]i cát.
Tôi lao ra c[FONT=&quot]ử[/FONT]a, bên ngoài gió rít, gió gào, đu gi[FONT=&quot]ậ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng cành cây nghiêng ng[FONT=&quot]ả[/FONT], tôi ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i v[FONT=&quot]ơ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, lúc này đây cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i tôi cũng có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i m[FONT=&quot]ư[/FONT]a gió.
Tôi và ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i yêu cũng đã t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u m[FONT=&quot]ư[/FONT]a, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u m[FONT=&quot]ư[/FONT]a lãng m[FONT=&quot]ạ[/FONT]n, hai đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]a ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i bên nhau trong căn nhà nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] ng[FONT=&quot]ậ[/FONT]p tràn ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i. Tôi và cây đàn ghita nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ca sĩ lãng du, còn em nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t nàng thi sĩ.
V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y mà gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] đây, có v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i s[FONT=&quot]ự[/FONT] đang d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] còn là k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] ni[FONT=&quot]ệ[/FONT]m.
"Có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng khi ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i nhìn trăng sáng, đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i t[FONT=&quot]ự[/FONT]a là gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c m[FONT=&quot]ơ[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n, có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng khi ngoài tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ổ[/FONT] m[FONT=&quot]ư[/FONT]a... Tình yêu hai đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]a, còn h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n giông t[FONT=&quot]ố[/FONT], h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n bão[FONT=&quot]ơ[/FONT]n gió m[FONT=&quot]ư[/FONT]a..."

Tôi h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng đôi m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n trĩu n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ề[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t vùng tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i xa xăm, góc đ[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng kia có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là nhà tôi v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i b[FONT=&quot]ố[/FONT] m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] đang đau đáu bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n và lo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng? Còn góc đ[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng kia n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a, có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i [FONT=&quot]ấ[/FONT]y em đang khóc - n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t t[FONT=&quot]ủ[/FONT]i h[FONT=&quot]ờ[/FONT]n? Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i than yêu nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi [FONT=&quot]ơ[/FONT]i, bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] này có ai nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] tôi không?
[/FONT] bùng, h
Tôi đ[FONT=&quot]ấ
m m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh tay vào t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, r[FONT=&quot]ỉ[/FONT] máu, tôi không đau, đêm nay tôi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t mình, là đêm th[FONT=&quot]ứ[/FONT] bao nhiêu tôi cũng không nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a, cũng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] đêm tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c, tôi bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n, g[FONT=&quot]ụ[/FONT]c m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t vào c[FONT=&quot]ử[/FONT]a. Ông tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i cho tôi nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ứ[/FONT], nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cũng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đi c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ứ[/FONT] quá, nghĩ mà c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y chán, tôi kh[FONT=&quot]ổ[/FONT] đã đành, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng còn bao nhiêu ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i kh[FONT=&quot]ổ[/FONT] theo [FONT=&quot]ấ[/FONT]y ch[FONT=&quot]ứ[/FONT].
N[FONT=&quot]ế[/FONT]u tôi không còn t[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh táo, không còn nghĩ đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n gia đình, nghĩ đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n b[FONT=&quot]ả[/FONT]n thân còn tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT], đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i còn dài phía tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c thì tôi đã phi đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u vào t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i.
- Anh khó ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] à?
Tôi quay l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Minh - t[FONT=&quot]ộ[/FONT]i làm b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh, tôi g[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, c[FONT=&quot]ố[/FONT] gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]u đôi m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ỏ[/FONT] hoe. Nó qu[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đi[FONT=&quot]ế[/FONT]u thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c lào, châm l[FONT=&quot]ử[/FONT]a đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a cho tôi, tôi c[FONT=&quot]ầ[/FONT]m đi[FONT=&quot]ế[/FONT]u thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a lên m[FONT=&quot]ồ[/FONT]m, b[FONT=&quot]ậ[/FONT]p m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i dài. Tôi đ[FONT=&quot]ổ[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ra sau t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t mũi hoa lên, tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]t quay cu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, chân tay tôi b[FONT=&quot]ủ[/FONT]n r[FONT=&quot]ủ[/FONT]n. Tôi phê. Ch[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng vài phút tôi đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a tay lên qu[FONT=&quot]ệ[/FONT]t trán, m[FONT=&quot]ồ[/FONT] hôi đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]m đìa. L[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên trong tù tôi đã hút thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c lào nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT], đúng là lúc con ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta chán, ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t d[FONT=&quot]ễ[/FONT] sa vào t[FONT=&quot]ệ[/FONT] n[FONT=&quot]ạ[/FONT]n, r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t may là tôi không nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y là cái phúc, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u cám d[FONT=&quot]ỗ[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] không t[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh táo m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t chút là ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t ngay.[/FONT]
 

saphia1115

Xe buýt
Biển số
OF-49849
Ngày cấp bằng
31/10/09
Số km
916
Động cơ
8 Mã lực
Tuổi
43
Nơi ở
Nhà hàng xóm

vietvoiz

Xe container
Biển số
OF-7990
Ngày cấp bằng
14/8/07
Số km
8,984
Động cơ
24 Mã lực
Tuổi
48
Nơi ở
+21.03216 +105.86850
Website
www.vietvoiz.com

NotTube

Xe tải
Biển số
OF-13453
Ngày cấp bằng
25/2/08
Số km
493
Động cơ
9 Mã lực
Nơi ở
21°0'46"N 105°51'54"E
Dưng theo em biết là cái chuyện này ko được public đâu ợ.. một số diễn đàn 3 năm trước up lên rồi cũng phải tự xóa..
Em dự là thớt này ra đi cũng nhanh thôi :P
 

VW Golf GTI

Xe buýt
Biển số
OF-29024
Ngày cấp bằng
13/2/09
Số km
883
Động cơ
9 Mã lực
Nơi ở
trong tù
Website
tacke.vn
Em dự là cụ ấy vừa mới nhỡ ...
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
 • ch[FONT=&quot]ương 9-10

  L
  [/FONT] [FONT=&quot]ại nói ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT] Ho[FONT=&quot]ả[/FONT] Lò, sau khi gia đình tôi làm m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c vi[FONT=&quot]ế[/FONT]ng thăm đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n nhà tay qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo, v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi đã t[FONT=&quot]ố[/FONT]t h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u. Lũ tù nói r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n s[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng thì ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i có ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n, trong tù cũng v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, chúng b[FONT=&quot]ả[/FONT]o cái th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i kỳ "tù x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng máu" qua lâu r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] g[FONT=&quot]ấ[/FONT]u mèo trong tù cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] "l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y m[FONT=&quot]ậ[/FONT]t" thôi, c[FONT=&quot]ứ[/FONT] có ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n thì s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] "là tiên là ph[FONT=&quot]ậ[/FONT]t", ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n có th[FONT=&quot]ể[/FONT] "v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t" ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ứ[/FONT] b[FONT=&quot]ố[/FONT] con th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào.

  Tôi c
  [/FONT] [FONT=&quot]ảm th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cũng đúng, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng rõ ràng b[FONT=&quot]ả[/FONT]n thân m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tù đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t t[FONT=&quot]ự[/FONT] lo cho mình là chính, s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng mà không có bè cánh thì cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t mà không k[FONT=&quot]ị[/FONT]p ngáp thôi.
  Tôi c[FONT=&quot]ứ[/FONT] hình dung, phòng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m giam n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i đây nh[FONT=&quot]ư[/FONT] là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i b[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ti[FONT=&quot]ệ[/FONT]n thu nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT], cái xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i b[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ti[FONT=&quot]ệ[/FONT]n này cũng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c phân c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t qu[FONT=&quot]ố[/FONT]c gia, v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u t[FONT=&quot]ầ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p.
  "Tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng" đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ví nh[FONT=&quot]ư[/FONT] là ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] t[FONT=&quot]ị[/FONT]ch n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c, "ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i làm bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng" đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ví nh[FONT=&quot]ư[/FONT] là th[FONT=&quot]ủ[/FONT] t[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng, l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p "trách nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m" đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ví nh[FONT=&quot]ư[/FONT] là b[FONT=&quot]ộ[/FONT] tr[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng các b[FONT=&quot]ộ[/FONT] ph[FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT]ng khác nhau (n[FONT=&quot]ế[/FONT]u có th[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t tên thì tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t là "b[FONT=&quot]ộ[/FONT] đánh ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i" ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] trách m[FONT=&quot]ả[/FONT]ng đánh ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i;"b[FONT=&quot]ộ[/FONT] rích roác" ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] trách m[FONT=&quot]ả[/FONT]ng soi mói tìm cách báo cáo cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT], khai thác các thông tin c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a can ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m và cung c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p cho đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tra, hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u nôm na là làm tình báo [FONT=&quot]ấ[/FONT]y; "b[FONT=&quot]ộ[/FONT] nông công nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p và phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n... tù" chuyên ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] trách m[FONT=&quot]ả[/FONT]ng "c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m áo g[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n" chia đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] ăn đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, chăm sóc nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng "con gà đ[FONT=&quot]ẻ[/FONT] tr[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng vàng" là con nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nhà khá gi[FONT=&quot]ả[/FONT] có đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, m[FONT=&quot]ụ[/FONT]c đích là moi ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n cho qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo và gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n cho bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng; "b[FONT=&quot]ộ[/FONT] t[FONT=&quot]ư[/FONT] pháp tù" chuyên ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] trách c[FONT=&quot]ố[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n các ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u... hành h[FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT]n lý tù.... v.v và v.v... )
  [/FONT] trách các m và qu
  L[FONT=&quot]ớ
  p "xe" đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ví nh[FONT=&quot]ư[/FONT] là các v[FONT=&quot]ụ[/FONT] tr[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng, c[FONT=&quot]ụ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y - l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p này làm đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u sai, tay chân cho l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p "trách nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m". Còn l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p "v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh" thì gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] là[FONT=&quot]ớ[/FONT]p cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT] công nhân viên ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c, dân lao đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng ngoài xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i, ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i lao đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng, làm vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c c[FONT=&quot]ậ[/FONT]t l[FONT=&quot]ự[/FONT]c m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng (g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i là có d[FONT=&quot]ễ[/FONT] th[FONT=&quot]ở[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tí).
  L[FONT=&quot]ớ[/FONT]p ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p theo là l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p "[FONT=&quot]ư[/FONT]u tiên", l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p này ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] là quen bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] có "vai v[FONT=&quot]ế[/FONT]" bên trên nên đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c [FONT=&quot]ư[/FONT]u tiên và đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng" ngang hàng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p "v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh" (ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] là [FONT=&quot]ở[/FONT] xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i bên ngoài mà có h[FONT=&quot]ọ[/FONT] xa v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các "s[FONT=&quot]ế[/FONT]p" [FONT=&quot]ấ[/FONT]y). Cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng là "dân", ngay cái tên g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i cũng đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] nói lên nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, dân đen ngoài xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i còn ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a là dân trong tù, t[FONT=&quot]ầ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p này có ra kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i tù thì cũng sinh b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh mà ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t thôi, là cái lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i kh[FONT=&quot]ổ[/FONT] nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trong các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i kh[FONT=&quot]ổ[/FONT] [FONT=&quot]ấ[/FONT]y.
  [/FONT] l
  Tôi là m[FONT=&quot]ộ
  t trong s[FONT=&quot]ố[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]a m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i x[FONT=&quot]ử[/FONT] t[FONT=&quot]ử[/FONT] t[FONT=&quot]ế[/FONT], ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] còn ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] y[FONT=&quot]ế[/FONT]u lũ tù "t[FONT=&quot]ự[/FONT] thân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng" [FONT=&quot]ở[/FONT] đây ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng trong c[FONT=&quot]ả[/FONT]nh "s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng mà còn h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n c[FONT=&quot]ả[/FONT] ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t".

  Th
  [/FONT] [FONT=&quot]ời gian trong tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]i t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m giam c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n chúng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p trình s[FONT=&quot]ẵ[/FONT]n: 8h sáng d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đâu ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y bó g[FONT=&quot]ố[/FONT]i, dù có bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n *** đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cũng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i... ch[FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT]a m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t xong đã, sau đó m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ứ[/FONT] t[FONT=&quot]ự[/FONT] đi v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh, 30 th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ượ[/FONT]t *** chung vào m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái h[FONT=&quot]ố[/FONT] xí, sau đó m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i dùng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c th[FONT=&quot]ả[/FONT]i gi[FONT=&quot]ặ[/FONT]t qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n áo đ[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ộ[/FONT]i, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n đi [FONT=&quot]ỉ[/FONT]a thì ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i xin phép (mà cái vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c xin phép này khó khăn ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng khác nào các th[FONT=&quot]ủ[/FONT] t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hành chính [FONT=&quot]ở[/FONT] ngoài xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i), nh[FONT=&quot]ụ[/FONT]c l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, mà đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đi [FONT=&quot]ỉ[/FONT]a cũng ch[FONT=&quot]ả[/FONT] sung s[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng gì, chúng nó ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a [FONT=&quot]ỉ[/FONT]a v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a... "chan" v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a... "húp" - t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c là "c[FONT=&quot]ụ[/FONT]c" nào r[FONT=&quot]ơ[/FONT]i ra là ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i dùng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c d[FONT=&quot]ộ[/FONT]i cho nó trôi đi ngay, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] l[FONT=&quot]ỡ[/FONT] quên mà đ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ố[/FONT]c mùi trong cái bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ộ[/FONT]i này thì c[FONT=&quot]ứ[/FONT] xác đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh "ăn" đ[FONT=&quot]ủ[/FONT]. Đã có th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ị[/FONT] "x[FONT=&quot]ử[/FONT]" b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách cho c[FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT]ng *** vào m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái h[FONT=&quot]ố[/FONT], sau đó b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t quỳ và cúi sát m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng cái h[FONT=&quot]ố[/FONT] đó, trên gáy thì đ[FONT=&quot]ể[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái bát n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u mà ng[FONT=&quot]ẩ[/FONT]ng lên làm đ[FONT=&quot]ổ[/FONT] bát n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c thì s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c... "ăn cháo chân giò th[FONT=&quot]ậ[/FONT]p c[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m" ngay l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c, nó s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đánh cho "ch[FONT=&quot]ộ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ớ[/FONT]n" luôn. Ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u "vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m" này th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] thì cũng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i quỳ c[FONT=&quot]ỡ[/FONT] 30 phút, còn n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng thì vô th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n.
  [/FONT] "các anh" đánh răng r bu
  Riêng cái chuy[FONT=&quot]ệ
  n đi v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh đã v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p theo là đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ăn sáng, tôi có tiêu chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n rõ ràng, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng t[FONT=&quot]ừ[/FONT] "v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh" xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n "dân" thì ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đâu ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i nh[FONT=&quot]ị[/FONT]n luôn. Ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i thì không thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i, có chăng nó linh đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng nó cho du[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i chân m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n (m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n không quá m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t phút) và đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i im, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào l[FONT=&quot]ớ[/FONT] x[FONT=&quot]ớ[/FONT] "buôn d[FONT=&quot]ư[/FONT]a lê bán d[FONT=&quot]ư[/FONT]a h[FONT=&quot]ấ[/FONT]u" nó tát cho r[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng răng.

  Đ
  [/FONT] [FONT=&quot]ến 9h30 phút sáng thì đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] chia c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m, c[FONT=&quot]ứ[/FONT] l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ượ[/FONT]t x[FONT=&quot]ế[/FONT]p hàng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ộ[/FONT] ph[FONT=&quot]ậ[/FONT]n "xe" phân phát, và đ[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng nhiên lũ "dân" đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c phát c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m không, bên d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t nhúm rau mu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng b[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n (đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p c[FONT=&quot]ả[/FONT] g[FONT=&quot]ố[/FONT]c r[FONT=&quot]ễ[/FONT], đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]t cát, sâu b[FONT=&quot]ọ[/FONT]...), cái th[FONT=&quot]ứ[/FONT] rau mu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng đó ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]m v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bát n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c b[FONT=&quot]ể[/FONT] (n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c lã và r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t b[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n) pha v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i vài h[FONT=&quot]ạ[/FONT]t mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i ([FONT=&quot]ở[/FONT] đây lũ tù luôn m[FONT=&quot]ơ[/FONT] [FONT=&quot]ướ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ăn c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i b[FONT=&quot]ộ[/FONT]t canh H[FONT=&quot]ả[/FONT]i Châu, cái th[FONT=&quot]ứ[/FONT] đó r[FONT=&quot]ắ[/FONT]c vào c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m, b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n "dân" nói "ăn ngon nh[FONT=&quot]ư[/FONT] h[FONT=&quot]ả[/FONT]i s[FONT=&quot]ả[/FONT]n". Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng m[FONT=&quot]ơ[/FONT] [FONT=&quot]ướ[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n chúng cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là [FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ơ[/FONT] mà thôi, ai cho phép ăn đâu mà đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ăn).

  Th
  [/FONT] [FONT=&quot]ật s[FONT=&quot]ự[/FONT] tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y l[FONT=&quot]ạ[/FONT], b[FONT=&quot]ở[/FONT]i có nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p gia đình v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n g[FONT=&quot]ử[/FONT]i quà ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p t[FONT=&quot]ế[/FONT] vào đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u, m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n và đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u có th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn, th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đa ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n chúng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ra nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n cho ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i phép, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] vào đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i thì đ[FONT=&quot]ể[/FONT] vào "b[FONT=&quot]ế[/FONT]p" cho "các anh", chúng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i, không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ăn vì ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] "tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i" ([FONT=&quot]ở[/FONT] đây c[FONT=&quot]ứ[/FONT] càng n[FONT=&quot]ạ[/FONT]p ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n cho qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u thì "tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i" s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] càng cao và càng có "quy[FONT=&quot]ề[/FONT]n hành" nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u).

  Tr
  [/FONT] [FONT=&quot]ước đây tôi cũng đã t[FONT=&quot]ự[/FONT] th[FONT=&quot]ắ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c là vì sao b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n chúng không báo cáo cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n này? Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, xin nói ngay, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào ra báo cáo cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo, s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT] r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t quan tâm l[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng nghe, th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí là đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng viên" là c[FONT=&quot]ứ[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng đi r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i "th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y" s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, s[FONT=&quot]ự[/FONT] th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t là vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c "báo cáo" [FONT=&quot]ấ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng nghĩa v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i "r[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ho[FONT=&quot]ạ[/FONT] vào thân", qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ở[/FONT] th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng" và b[FONT=&quot]ộ[/FONT] s[FONT=&quot]ậ[/FONT]u "đì cho th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng chó dám báo cáo kia muôn đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i không ngóc đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u lên đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c" thì thôi.
  [/FONT] qu
  Đ[FONT=&quot]ế
  n ngay bát c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tù, g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a tù đang ăn, qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo nó đi qua nó th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y chia c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m cho t[FONT=&quot]ầ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p bên d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u, nó s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng ra và "ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh": Đ.m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] mày ch[FONT=&quot]ứ[/FONT], cho nó ăn nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ế[/FONT] kia đ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ố[/FONT] mày ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t đói à... (Kinh ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a, ý nó là ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i cho tù ăn kh[FONT=&quot]ổ[/FONT] vào, sau đó "b[FONT=&quot]ắ[/FONT]n tin" v[FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT] gia đình th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, gia đình s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p nó đ[FONT=&quot]ể[/FONT] mà nh[FONT=&quot]ờ[/FONT]..."giúp đ[FONT=&quot]ỡ[/FONT]")
  [/FONT] đ
  Ăn xong, lũ tù t[FONT=&quot]ự
  mang bát xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng b[FONT=&quot]ể[/FONT] n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c và v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí nào v[FONT=&quot]ề[/FONT] v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí [FONT=&quot]ấ[/FONT]y, ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n r[FONT=&quot]ử[/FONT]a bát s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] do "v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh" lo, sau khi r[FONT=&quot]ử[/FONT]a bát xong, t[FONT=&quot]ừ[/FONT] l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p "v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh" tr[FONT=&quot]ở[/FONT] lên s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "xe" ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cho hút thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c lào m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]t, hút xong s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh "đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]", t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] đi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] (lúc [FONT=&quot]ấ[/FONT]y kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 11h). Đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 14h c[FONT=&quot]ả[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c hô "d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y", ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p đó 15h đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "ăn c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m" h[FONT=&quot]ệ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT] lúc sáng, đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 17h qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] vào bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] "đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m" (đ[FONT=&quot]ế[/FONT]m xem s[FONT=&quot]ố[/FONT] tù trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng có đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] quân s[FONT=&quot]ố[/FONT] không).[/FONT]
 • Quy trình ban ngày c[FONT=&quot]ứ th[FONT=&quot]ế[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ặ[/FONT]p đi l[FONT=&quot]ặ[/FONT]p l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, b[FONT=&quot]ả[/FONT]o sao mà lũ tù không... "bóp ***". Theo tôi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t thì vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c "quy ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch" giam gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] can ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này cũng là do "chính sách" c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a công an nó ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i th[FONT=&quot]ế[/FONT], không mang tính giáo d[FONT=&quot]ụ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tí nào, cái ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m giam này qu[FONT=&quot]ả[/FONT] th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t là v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a "thâm" v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a "hi[FONT=&quot]ể[/FONT]m".

  Đ
  [/FONT] [FONT=&quot]ấy, nói th[FONT=&quot]ế[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y tôi may m[FONT=&quot]ắ[/FONT]n th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào, sau khi tôi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "nâng đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i" thì đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u sung s[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi lúc đó là đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ự[/FONT] do tho[FONT=&quot]ả[/FONT]i mái đi v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh, r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đánh răng, đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thay qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n áo hàng ngày, đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nói chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n và đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ăn c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m có th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn.

  Tâm tr
  [/FONT] [FONT=&quot]ạng là th[FONT=&quot]ứ[/FONT] không th[FONT=&quot]ể[/FONT] thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i trong tôi, càng s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng tho[FONT=&quot]ả[/FONT]i mái trong môi tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng này tôi càng c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n, tinh th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n thì luôn luôn trong tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng thái b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t an.
  Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng ki[FONT=&quot]ế[/FONT]n và tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i qua c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi đúng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t là khó có th[FONT=&quot]ể[/FONT] hình dung n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i. Khác v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ự[/FONT] s[FONT=&quot]ợ[/FONT] hãi lúc ban đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, tôi d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i s[FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT]ng, hoà nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p và tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t nhân t[FONT=&quot]ố[/FONT] quan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i lũ tù (ít nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là trong th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian tôi b[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m giam [FONT=&quot]ở[/FONT] đó), đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c mà bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng nào cũng mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n xin "th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y" cho tôi v[FONT=&quot]ề[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] cùng.
  [/FONT] cân b
  Ngoài v[FONT=&quot]ấ
  n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n ra thì đúng là tôi có quan h[FONT=&quot]ệ[/FONT] khá t[FONT=&quot]ố[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT] qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n là m[FONT=&quot]ố[/FONT]i quan h[FONT=&quot]ệ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i lũ tù, tôi hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] môi tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng nào thì ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t thích nghi v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i môi tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tháng ngày lăn l[FONT=&quot]ộ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] ít nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u có ích v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi trong cái ch[FONT=&quot]ố[/FONT]n "đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ng[FONT=&quot]ụ[/FONT]c" này, tôi là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra l[FONT=&quot]ố[/FONT]i s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng d[FONT=&quot]ễ[/FONT] ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u [FONT=&quot]ở[/FONT] trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng, tôi c[FONT=&quot]ố[/FONT] g[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng khéo léo và m[FONT=&quot]ề[/FONT]m m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng trong m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] (t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhiên là tôi bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t rõ khi nào thì ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i "m[FONT=&quot]ề[/FONT]m n[FONT=&quot]ắ[/FONT]n, r[FONT=&quot]ắ[/FONT]n buông")

  Bu
  [/FONT] [FONT=&quot]ổi t[FONT=&quot]ố[/FONT]i sau gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] "đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m" chính là th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian "bóp ***" nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tù, lúc đó ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có "v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh" tr[FONT=&quot]ở[/FONT] lên là đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i quanh qu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n, đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nói chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, tuy nhiên đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a bàn ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i cũng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c phân đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh rõ ràng, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có "trách nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m" và "xe" là đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tho[FONT=&quot]ả[/FONT]i mái, còn l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i theo khu v[FONT=&quot]ự[/FONT]c (không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đùa ngh[FONT=&quot]ị[/FONT]ch và nói to).

  Trong bu
  [/FONT] [FONT=&quot]ồng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m giam thì cái gì cũng b[FONT=&quot]ị[/FONT] c[FONT=&quot]ấ[/FONT]m, không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c hút thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c, không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng r[FONT=&quot]ượ[/FONT]u, không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đánh bài, đánh c[FONT=&quot]ờ[/FONT], không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c hát hò, không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c có v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] đũa, thìa nhôm (bát và thìa [FONT=&quot]ở[/FONT] đây hoàn toàn b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ự[/FONT]a m[FONT=&quot]ề[/FONT]m). Th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng trò đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i, c[FONT=&quot]ứ[/FONT] c[FONT=&quot]ấ[/FONT]m cái gì thì tù tìm m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i cách đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có cái đó, th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí là tìm m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i cách đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i tr[FONT=&quot]ả[/FONT] giá b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ậ[/FONT]n đòn cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT] và nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t cùm chân.

  Tôi không nh
  [/FONT] [FONT=&quot]ớ là mình đã v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c bao nhiêu b[FONT=&quot]ộ[/FONT] tú, bao nhiêu b[FONT=&quot]ộ[/FONT] t[FONT=&quot]ổ[/FONT] tôm, bao nhiêu b[FONT=&quot]ộ[/FONT] c[FONT=&quot]ờ[/FONT] t[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] trong tù n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a, s[FONT=&quot]ở[/FONT] dĩ tôi tìm cách v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] cho anh em ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i là vì m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n mua nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ứ[/FONT] vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m đó r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, tôi có th[FONT=&quot]ể[/FONT] kh[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cái th[FONT=&quot]ị[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] Ho[FONT=&quot]ả[/FONT] Lò này là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ị[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c coi là đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT]t hành tinh. Có "c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u" thì t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i có "cung", ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n cung c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p [FONT=&quot]ở[/FONT] đây chính là t[FONT=&quot]ừ[/FONT] cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT] (ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] y[FONT=&quot]ế[/FONT]u là t[FONT=&quot]ừ[/FONT] qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo ph[FONT=&quot]ụ[/FONT], lũ ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i này tranh th[FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT]m thêm, và cái s[FONT=&quot]ự[/FONT] "ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m thêm" này có th[FONT=&quot]ể[/FONT] mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i s[FONT=&quot]ố[/FONT] ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u g[FONT=&quot]ấ[/FONT]p 5 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p hàm "đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i uý"/ 1 tháng), ngoài ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT] ra thì m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a là t[FONT=&quot]ừ[/FONT] b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n lao đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y ngoài (b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n này là lũ tù đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c xét x[FONT=&quot]ử[/FONT] thành án, đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "mua" su[FONT=&quot]ấ[/FONT]t [FONT=&quot]ở[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i lao đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c v[FONT=&quot]ụ[/FONT], có nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u b[FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT]n khác nhau ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] nuôi l[FONT=&quot]ợ[/FONT]n, tr[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng rau, quét d[FONT=&quot]ọ[/FONT]n, "ô sin" cho cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT], chia c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m cho tù và tr[FONT=&quot]ợ[/FONT] giúp vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c chôn c[FONT=&quot]ấ[/FONT]t t[FONT=&quot]ử[/FONT] tù (ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u sau khi x[FONT=&quot]ử[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i c[FONT=&quot]ả[/FONT]i t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ngay t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]i gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] Hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p "Gà" [FONT=&quot]ở[/FONT] tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]i t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m giam s[FONT=&quot]ố[/FONT] 2 - Văn Hoà v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y)
  [/FONT] nh ki ph
  Giá trung bình c[FONT=&quot]ủ
  a đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m nh[FONT=&quot]ư[/FONT] sau: M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái kim khâu: 50.000đ; M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái ru[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bút bi: 30.000đ; M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ộ[/FONT] tú: 150.000đ; m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ộ[/FONT] t[FONT=&quot]ổ[/FONT] tôm: 180.000đ; M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bao thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c vina: 150.000đ; M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t gói thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c lào: 100.000đ; M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng chè: 250.000đ; M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t l[FONT=&quot]ử[/FONT]a ga: 80.000đ; M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t "bóng" r[FONT=&quot]ượ[/FONT]u (túi nilon, kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 1/4 lít): 200.000đ; Riêng Heroin thì ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng vàng, n[FONT=&quot]ử[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] vàng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] mua đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c 1 "tép" heroin mà thôi

  Mu
  [/FONT] [FONT=&quot]ốn liên l[FONT=&quot]ạ[/FONT]c v[FONT=&quot]ề[/FONT] gia đình thì có m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c giá c[FONT=&quot]ụ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] sau: 500.000đ cho m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t m[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u th[FONT=&quot]ư[/FONT] và 1.000.000đ cho m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t phút g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i (nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c "t[FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT]" này cán b[FONT=&quot]ộ[/FONT] qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i tù ra phòng riêng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] "kinh doanh")
  [/FONT] nh
  [FONT=&quot]Ở
  [/FONT] đây thu[FONT=&quot]ốc lào là th[FONT=&quot]ứ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tiêu th[FONT=&quot]ụ[/FONT] m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i đó là th[FONT=&quot]ứ[/FONT] mà lũ tù tiêu th[FONT=&quot]ụ[/FONT] hàng ngày, ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u h[FONT=&quot]ệ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ăn c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, không th[FONT=&quot]ể[/FONT] thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c, cho nên đây cũng là m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t hàng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c cho là "hot" nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trong tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]i t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m giam, thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c lào [FONT=&quot]ở[/FONT] đây đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c lũ tù g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i là "máu khô".[/FONT]
 • V[FONT=&quot]ậy ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT] đâu ra?
  "Ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n" ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] y[FONT=&quot]ế[/FONT]u trong tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]i t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m giam là do lũ tù sau khi ra toà xét x[FONT=&quot]ử[/FONT] mang v[FONT=&quot]ề[/FONT].
  Lũ "choang chu[FONT=&quot]ế[/FONT]ch" (trinh sát) bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t rõ đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đó và cũng khám r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] (có t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 3 c[FONT=&quot]ử[/FONT]a b[FONT=&quot]ị[/FONT] d[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i khám đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m), th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n c[FONT=&quot]ứ[/FONT] l[FONT=&quot]ọ[/FONT]t vào đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m giam. Lũ tù có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng cách th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c mang ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n vào ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT]: Sau khi x[FONT=&quot]ử[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p gia đình thì yêu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u gia đình qu[FONT=&quot]ấ[/FONT]n t[FONT=&quot]ờ[/FONT] polime 500 nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sau đó bu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ặ[/FONT]t và... nu[FONT=&quot]ố[/FONT]t vào b[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng, cách th[FONT=&quot]ứ[/FONT] hai, cũng cái ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n qu[FONT=&quot]ấ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i [FONT=&quot]ấ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nhét sâu vào... l[FONT=&quot]ỗ[/FONT] *** (h[FONT=&quot]ậ[/FONT]u môn), ch[FONT=&quot]ả[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] mà lũ "choang chu[FONT=&quot]ế[/FONT]ch" khi khám tù bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] cũng yêu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tù... t[FONT=&quot]ụ[/FONT]t qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, ch[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng mông và v[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch l[FONT=&quot]ỗ[/FONT] *** cho chúng nó... nhòm..., m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a và an toàn h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n là cách nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] gia đình g[FONT=&quot]ử[/FONT]i ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng cho b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n tù "ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y ngoài" mang vào (cách này th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ị[/FONT] "c[FONT=&quot]ắ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ế[/FONT]" 50% )

  Th
  [/FONT] [FONT=&quot]ế lũ "choang" có bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t và ngăn c[FONT=&quot]ả[/FONT]n không? Xin l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i là chúng bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t, bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t rõ là đ[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng khác, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng chúng ngăn c[FONT=&quot]ả[/FONT]n làm sao n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i chúng đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "t[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng" đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y m[FONT=&quot]ồ[/FONT]m r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i thì còn c[FONT=&quot]ả[/FONT]n cái n[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i gì (m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p gia đình đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ABC nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT], lũ "choang" s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]m ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ể[/FONT] nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n - ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n 5 th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng thì s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] là 1 tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]u - tuy nhiên chúng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t quái, chúng th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng "tăm tia" nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nhà có đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] "chém" c[FONT=&quot]ậ[/FONT]t l[FONT=&quot]ự[/FONT]c và s[FONT=&quot]ố[/FONT] ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n khi [FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí có th[FONT=&quot]ể[/FONT] lên đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n vài tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng cho m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p gia đình 10 phút...)

  L
  [/FONT] [FONT=&quot]ại nói v[FONT=&quot]ề[/FONT] ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n sau khi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nu[FONT=&quot]ố[/FONT]t vào b[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng, tr[FONT=&quot]ở[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng no n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c b[FONT=&quot]ể[/FONT] (no đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c có th[FONT=&quot]ể[/FONT] o[FONT=&quot]ẹ[/FONT] ra đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c [FONT=&quot]ấ[/FONT]y) sau đó thò tay vào "móc h[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng" đ[FONT=&quot]ể[/FONT] nôn ra, tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p nào không nôn ra đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thì s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] nh[FONT=&quot]ồ[/FONT]i cho ăn th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có th[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ớ[/FONT]m "th[FONT=&quot]ả[/FONT]i" ra đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ậ[/FONT]u môn (có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]i ngũ chuyên chăm sóc cho nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng "con gà đ[FONT=&quot]ẻ[/FONT] tr[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng vàng" ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này).

  V
  [/FONT] [FONT=&quot]ậy vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c mang ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n vào và vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng có đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo có bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t không?
  Đ[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng nhiên là bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t ch[FONT=&quot]ứ[/FONT], nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo [FONT=&quot]ở[/FONT] đây có ch[FONT=&quot]ế[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] "khoán" riêng cho m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng (ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i tháng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i n[FONT=&quot]ộ[/FONT]p ra ngoài cho "th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y" 10 tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]u [FONT=&quot]ấ[/FONT]y), sau đó bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y b[FONT=&quot]ả[/FONT]o kê" cho d[FONT=&quot]ễ[/FONT] th[FONT=&quot]ở[/FONT], bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng nào hoàn thành v[FONT=&quot]ượ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] tiêu s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y hào phóng" th[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng cho m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t gói thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c lào và m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đi[FONT=&quot]ế[/FONT]u vina.

  [FONT=&quot]Ở[/FONT]
  [/FONT] đây th[FONT=&quot]ường c[FONT=&quot]ứ[/FONT] 1 tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n lũ "choang chu[FONT=&quot]ế[/FONT]ch" s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] "đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]p bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng" m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m. Bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] chúng cũng ào ào kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 10 th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT]p vào các bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng, b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n này ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] y[FONT=&quot]ế[/FONT]u lính nghĩa v[FONT=&quot]ụ[/FONT] và r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT], chúng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c trang b[FONT=&quot]ị[/FONT] dùi cui ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]o đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng, dùi cui đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n. Th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] huy thì đeo súng trông r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t "máu".

  Tuy chúng hay "đ
  [/FONT] [FONT=&quot]ột kích" b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ờ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đa ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n lũ tù đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u c[FONT=&quot]ả[/FONT]nh giác và đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n báo" t[FONT=&quot]ừ[/FONT] xa.
  V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y... "đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n" cho nhau b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách nào?
  Trong v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] này, đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c cái lũ tù cũng đoàn k[FONT=&quot]ế[/FONT]t, bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng phía ngoài cùng bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] cũng có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t nhóm đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c c[FONT=&quot]ắ[/FONT]t c[FONT=&quot]ử[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] "soi" trinh sát, qua các l[FONT=&quot]ỗ[/FONT] c[FONT=&quot]ử[/FONT]a n[FONT=&quot]ế[/FONT]u th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y chúng t[FONT=&quot]ừ[/FONT] ngoài s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c "đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n" cho bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh, "đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n" b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]p vào t[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ba phát "b[FONT=&quot]ộ[/FONT]p b[FONT=&quot]ộ[/FONT]p b[FONT=&quot]ộ[/FONT]p", bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng phía trong nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tín hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] "nghe đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n" và nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n câu thông báo ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]n g[FONT=&quot]ọ[/FONT]n: "Choang" đang vào. Th[FONT=&quot]ế[/FONT] là c[FONT=&quot]ứ[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng ngoài "đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n" cho bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng trong, và ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] sau m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t phút c[FONT=&quot]ả[/FONT] trăm bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng đã đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u s[FONT=&quot]ẵ[/FONT]n sàng trong t[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] "đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i phó"... v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i "đ[FONT=&quot]ị[/FONT]ch"

  Không khí đ
  [/FONT] [FONT=&quot]ối phó kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ệ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n tranh m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i khi nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thông báo: "Đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng bào chú ý, đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng bào chú ý, máy bay đ[FONT=&quot]ị[/FONT]ch cách HN 20 km" v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y.

  Sau khi nh
  [/FONT] [FONT=&quot]ận đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n" các bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c tìm cách gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m. Thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c lào và m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c chia nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] ra các túi và nhét vào tay c[FONT=&quot]ầ[/FONT]m c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c gáo nh[FONT=&quot]ự[/FONT]a, vào l[FONT=&quot]ỗ[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, vào h[FONT=&quot]ộ[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c qu[FONT=&quot]ạ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n trên nóc bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng (chúng công kênh nhau lên theo hình chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c tháp 3 t[FONT=&quot]ầ[/FONT]ng), và c[FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT]u "truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng" vào l[FONT=&quot]ỗ[/FONT] *** n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a.
  [/FONT] nhét theo ki
  Có nhi[FONT=&quot]ề
  u tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p "tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng" ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i mang "đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]" ra g[FONT=&quot]ử[/FONT]i qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo, và qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo luôn nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t tình bao che, s[FONT=&quot]ở[/FONT] dĩ có chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n này là vì n[FONT=&quot]ế[/FONT]u ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng may trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ị[/FONT] phát hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n có đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m, b[FONT=&quot]ị[/FONT] l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p biên b[FONT=&quot]ả[/FONT]n, thì chính qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] là k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]i k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên (khi b[FONT=&quot]ị[/FONT] phát hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n "êm" thì ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i h[FONT=&quot]ố[/FONT]i l[FONT=&quot]ộ[/FONT] cho chính tay đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng trinh sát vài "qu[FONT=&quot]ả[/FONT]")
  [FONT=&quot]Ở[/FONT]
  [/FONT] cái ch[FONT=&quot]ốn Ho[FONT=&quot]ả[/FONT] Lò này, chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ghen ăn t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c [FONT=&quot]ở[/FONT], chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n rình r[FONT=&quot]ậ[/FONT]p "c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n" nhau c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i trinh sát (choang) nh[FONT=&quot]ư[/FONT] c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a, b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n trinh sát mà "a cay" th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo nào thì nó cho "đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]p bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng" liên t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c, kh[FONT=&quot]ổ[/FONT] cho qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo là bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng nào mà ch[FONT=&quot]ả[/FONT] có đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m, tù mà, m[FONT=&quot]ở[/FONT] m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t ra là có vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i. Qu[FONT=&quot]ả[/FONT] th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, cái th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a lũ ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i "trông tù" này cũng có nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đ[FONT=&quot]ể[/FONT] nói l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m.[/FONT]
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
ch[FONT=&quot]ương 11-12

Vi
[/FONT] [FONT=&quot]ệc "đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]p bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng" c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a lũ trinh sát (choang) th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng là theo đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh kỳ m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khi b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n nó "h[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng" lên, chúng nó s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] "đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]p" liên t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c, [FONT=&quot]ấ[/FONT]y là khi chúng nó th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y trong tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n lũ tù đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u đi x[FONT=&quot]ử[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] đông (th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng tù l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u thì d[FONT=&quot]ễ[/FONT] có đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n vì ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m t[FONT=&quot]ộ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n còn đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c gia đình th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng), b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n "choang" ng[FONT=&quot]ử[/FONT]i th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y có mùi ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n và th[FONT=&quot]ế[/FONT] là chúng nó "đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]p" nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t tình.

Lũ "choang" chi
[/FONT] [FONT=&quot]ếm ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ngoài 20, bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nói th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào nh[FONT=&quot]ỉ[/FONT], b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n "lính nghĩa v[FONT=&quot]ụ[/FONT]" này không nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng có "v[FONT=&quot]ẹ[/FONT]o" gì mà còn b[FONT=&quot]ị[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] huy trong tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nó coi ch[FONT=&quot]ả[/FONT] ra cái m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] gì, th[FONT=&quot]ế[/FONT] cho nên chúng luôn thích "th[FONT=&quot]ể[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n" v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i lũ tù đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y "oai", lũ tù đi "l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cung" , đi x[FONT=&quot]ử[/FONT], ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c đi g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i nhà v[FONT=&quot]ề[/FONT], trên đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng có l[FONT=&quot]ỡ[/FONT] g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p chúng thì "khôn h[FONT=&quot]ồ[/FONT]n" tránh g[FONT=&quot]ọ[/FONT]n vào m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bên không là ăn "sút" ngay l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t "c[FONT=&quot]ụ[/FONT]p pha" mà c[FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t lên nhìn chúng nó là đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nghe: "Đ. cái con m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] mày, thích nhìn à, b[FONT=&quot]ố[/FONT] đá ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] mày bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT]" ngay.
[/FONT] gi
Khi chúng vào bu[FONT=&quot]ồ
ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào đi x[FONT=&quot]ử[/FONT], thì câu đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chúng cũng là: "Lát có mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i nhà không?" N[FONT=&quot]ế[/FONT]u tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i là "th[FONT=&quot]ư[/FONT]a[FONT=&quot]ầ[/FONT]y, con có" thì s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c câu ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p theo "B[FONT=&quot]ả[/FONT]o ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i nhà mày đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n cho tao nghe ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a, đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a cho m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng kia". Đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, n[FONT=&quot]ộ[/FONT]i b[FONT=&quot]ộ[/FONT] chúng nó đã th[FONT=&quot]ế[/FONT] r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, chúng thích "c[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u x[FONT=&quot]ự[/FONT]c" ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u [FONT=&quot]ấ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ể[/FONT] khi chia chác thì có th[FONT=&quot]ể[/FONT] "c[FONT=&quot]ấ[/FONT]u" l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n (lũ tù cũng luôn ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u "th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y, con con" v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cái lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i "c[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u" này, l[FONT=&quot]ớ[/FONT] x[FONT=&quot]ớ[/FONT] g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ầ[/FONT]m là "bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t tay nhau ngay").
[/FONT] th
L[FONT=&quot]ạ
i nói v[FONT=&quot]ề[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c "đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]p bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng" c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a lũ "choang". Khi chúng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng nào, chúng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] dàn quân thành hàng tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c c[FONT=&quot]ử[/FONT]a bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] huy s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ra m[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh l[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tù: "T[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đâu ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào c[FONT=&quot]ử[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]p ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t", sau đó chúng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]i qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo mang chìa khoá đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] m[FONT=&quot]ở[/FONT] c[FONT=&quot]ử[/FONT]a bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng.

C
[/FONT] [FONT=&quot]ửa bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ở[/FONT], chúng ào vào "án ng[FONT=&quot]ữ[/FONT]" [FONT=&quot]ở[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] ch[FONT=&quot]ố[/FONT]t và "xung y[FONT=&quot]ế[/FONT]u" nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t và ra ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p m[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh l[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh:
- T[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a tay lên đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u và ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i h[FONT=&quot]ế[/FONT]t xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng "lòng mà"!
Th[FONT=&quot]ế[/FONT] là già tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n b[FONT=&quot]ế[/FONT] l[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i x[FONT=&quot]ế[/FONT]p thành hai hàng, 4 th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "choang" s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đi rũ tung chăn chi[FONT=&quot]ế[/FONT]u, n[FONT=&quot]ộ[/FONT]i v[FONT=&quot]ụ[/FONT], 3 th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng khác đi soi đèn pin và khám nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] "t[FONT=&quot]ố[/FONT]i" nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, 2 th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ặ[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT] c[FONT=&quot]ử[/FONT]a bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng và l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ượ[/FONT]t g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tù ra "l[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng" đ[FONT=&quot]ể[/FONT] khám ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i, chúng khám ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i cũng "hi[FONT=&quot]ể[/FONT]m" l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên là b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t há m[FONT=&quot]ồ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ể[/FONT] "soi" xem có ng[FONT=&quot]ậ[/FONT]m cái gì không, sau đó b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t t[FONT=&quot]ụ[/FONT]t qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, ch[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng mông lên đ[FONT=&quot]ể[/FONT] cho chúng nó nhòm vào l[FONT=&quot]ỗ[/FONT] ***, k[FONT=&quot]ế[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n chúng m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n s[FONT=&quot]ờ[/FONT] kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]p n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i trên ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i

Khám xong chúng s
[/FONT] [FONT=&quot]ẽ d[FONT=&quot]ồ[/FONT]n tù vào m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t góc và ch[FONT=&quot]ờ[/FONT] đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]i k[FONT=&quot]ế[/FONT]t qu[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c khám bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng.
Tôi là ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng ki[FONT=&quot]ế[/FONT]n khá nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n "đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]p bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng" th[FONT=&quot]ế[/FONT] này, có th[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ễ[/FONT] dàng nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y thái đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] "đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]p" c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n "choang" th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng nào mà qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo có s[FONT=&quot]ự[/FONT] "thân quen" thì chúng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] "đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]p" r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nhàng, khám qua loa thôi, th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí có khi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m chúng cũng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] làm ng[FONT=&quot]ơ[/FONT], th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i thì, chúng "hành" cho t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ố[/FONT]n, đã có th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "xe" làm nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m v[FONT=&quot]ụ[/FONT] qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n lý "đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]" vì v[FONT=&quot]ộ[/FONT]i vàng mà quên m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t gói thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c lào ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a k[FONT=&quot]ị[/FONT]p c[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, chúng s[FONT=&quot]ờ[/FONT] th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, th[FONT=&quot]ế[/FONT] là chúng g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ra m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t góc, hai th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "choang" d[FONT=&quot]ồ[/FONT]n l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ứ[/FONT] "c[FONT=&quot]ặ[/FONT]c ng[FONT=&quot]ự[/FONT]a" (dùi cui ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]o đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng) nó táng, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng còn l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a dùng g[FONT=&quot]ầ[/FONT]m giày d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]m lên m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a dùng dùi cui đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n dí vào ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i, kh[FONT=&quot]ổ[/FONT] cho cái th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "xe" kia, lúc đó trông nó ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng khác nào m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t con mèo đang giãy ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t.

Tay qu
[/FONT] [FONT=&quot]ản giáo đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ơ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng, m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t tái d[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ể[/FONT] trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng có đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m th[FONT=&quot]ế[/FONT] này nó s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] "m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m" và b[FONT=&quot]ị[/FONT] k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] thì cũng là nêu tên khi[FONT=&quot]ể[/FONT]n trách trong l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n h[FONT=&quot]ọ[/FONT]p giao ban, còn n[FONT=&quot]ế[/FONT]u vài l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n "dính" th[FONT=&quot]ế[/FONT] này thì s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] "đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y" đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n khu v[FONT=&quot]ự[/FONT]c khác "ít màu, ít m[FONT=&quot]ỡ[/FONT]".

[FONT=&quot]Ở[/FONT]
[/FONT] đây ch[FONT=&quot]ỉ có khu giam gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] tù đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u là "ngon" nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t thôi, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] khu giam lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n án ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n s[FONT=&quot]ự[/FONT] thì cũng ít "v[FONT=&quot]ẹ[/FONT]o" l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, còn "c[FONT=&quot]ủ[/FONT] chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i" nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t thì v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n là b[FONT=&quot]ị[/FONT] "kh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t" đi trông m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ử[/FONT] tù, t[FONT=&quot]ử[/FONT] tù ch[FONT=&quot]ờ[/FONT] ngày đi b[FONT=&quot]ắ[/FONT]n thì chúng còn kiêng n[FONT=&quot]ể[/FONT] m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] gì n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a, đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i x[FONT=&quot]ử[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i chúng mà không t[FONT=&quot]ử[/FONT] t[FONT=&quot]ế[/FONT] có khi còn b[FONT=&quot]ị[/FONT] chúng nó h[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] bô c[FONT=&quot]ứ[/FONT]t vào ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i [FONT=&quot]ấ[/FONT]y ch[FONT=&quot]ứ[/FONT].

Vi
[/FONT] [FONT=&quot]ệc "choang" túm đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng nghĩa v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c chúng nó có "c[FONT=&quot]ơ[/FONT] h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i" ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n, còn vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c b[FONT=&quot]ị[/FONT] phát hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n có đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m, đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng nghĩa v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo có "c[FONT=&quot]ơ[/FONT] h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i"... m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n. Thôi thì khôn ngoan, bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u thì m[FONT=&quot]ờ[/FONT]i tay đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng trinh sát v[FONT=&quot]ề[/FONT] bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng mà "d[FONT=&quot]ỗ[/FONT] ngon d[FONT=&quot]ỗ[/FONT] ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]t". M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n "d[FONT=&quot]ỗ[/FONT]" th[FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT]t không ít đâu, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i "ng[FONT=&quot]ậ[/FONT]m tăm", sau đó thì "quay" l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i tù thôi, cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng theo cái vòng lu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n qu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n thì tù v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i "h[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng" t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.
[/FONT] này m
B[FONT=&quot]ị
túm đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m, qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] "đ[FONT=&quot]ỡ[/FONT]" đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c v[FONT=&quot]ụ[/FONT] k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chính mình, còn v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tù thì đ[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng nhiên là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t "su[FONT=&quot]ấ[/FONT]t" đi k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t cùm chân dành cho k[FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT]m, trong tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n giáo không khéo thì th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng" cũng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] "đi" n[FONT=&quot]ố[/FONT]t.
[/FONT] vi ph
Trong th[FONT=&quot]ế
gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i muôn hình v[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tù thì vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c b[FONT=&quot]ị[/FONT] đi k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t cùm chân cũng là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t n[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i kinh hãi. N[FONT=&quot]ơ[/FONT]i đó là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t căn phòng t[FONT=&quot]ố[/FONT]i r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng 3m2, không đèn, không qu[FONT=&quot]ạ[/FONT]t, không n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c, trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng là cái "mà" (b[FONT=&quot]ụ[/FONT]c xi măng), phiá cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i "mà" là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái su[FONT=&quot]ố[/FONT]t b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, tù vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t chân vào đó và cùm c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i (m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t là 10 ngày), *** [FONT=&quot]ỉ[/FONT]a s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có bô, b[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n th[FONT=&quot]ỉ[/FONT]u kinh h[FONT=&quot]ồ[/FONT]n, đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y ngoài ném cho n[FONT=&quot]ắ[/FONT]m c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m[FONT=&quot]ị[/FONT] c[FONT=&quot]ấ[/FONT]m t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn)... 10 ngày li[FONT=&quot]ề[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT], cho nên có kho[FONT=&quot]ẻ[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đi chăng n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a, sau khi đi k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t v[FONT=&quot]ề[/FONT] thì trông cũng ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng khác nào m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t con đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]i [FONT=&quot]ươ[/FONT]i c[FONT=&quot]ả[/FONT], đi đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đâu ru[FONT=&quot]ồ[/FONT]i bâu đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đó, t[FONT=&quot]ắ[/FONT]m c[FONT=&quot]ỡ[/FONT] n[FONT=&quot]ử[/FONT]a b[FONT=&quot]ể[/FONT] n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c cũng không h[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c mùi.
[/FONT] (b
Có già n[FONT=&quot]ử
a s[FONT=&quot]ố[/FONT] tù vi ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m sau khi đi cùm v[FONT=&quot]ề[/FONT] thì không th[FONT=&quot]ể[/FONT] đi n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i và ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n ngay xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh xá. Nh[FONT=&quot]ụ[/FONT]c nhã h[FONT=&quot]ế[/FONT]t ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] nói.[/FONT]
Trong bu[FONT=&quot]ồng, cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng và quái đ[FONT=&quot]ả[/FONT]n v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n c[FONT=&quot]ứ[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p di[FONT=&quot]ễ[/FONT]n, đôi khi tôi cũng mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n nâng đ[FONT=&quot]ỡ[/FONT] cho lũ tù không có đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i tôi cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có th[FONT=&quot]ể[/FONT] làm đ[FONT=&quot]ươ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT], quy lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t hà kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i đây không cho phép tôi làm đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đó.
Ăn b[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n, s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng b[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n thành m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ứ[/FONT] "tiêu chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n" b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t bu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c dành cho l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i bên d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i. [FONT=&quot]Ở[/FONT] Ho[FONT=&quot]ả[/FONT] Lò, mùa hè thì nóng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n kh[FONT=&quot]ủ[/FONT]ng khi[FONT=&quot]ế[/FONT]p, kh[FONT=&quot]ố[/FONT]i bê tông h[FONT=&quot]ộ[/FONT]p th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]u và h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c nóng lên lũ tù, cho dù c[FONT=&quot]ở[/FONT]i tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đùi c[FONT=&quot]ả[/FONT] ngày và b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t qu[FONT=&quot]ạ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n thì m[FONT=&quot]ồ[/FONT] hôi m[FONT=&quot]ồ[/FONT] kê v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n c[FONT=&quot]ứ[/FONT] ra nh[FONT=&quot]ư[/FONT] t[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, [FONT=&quot]ướ[/FONT]t sũng h[FONT=&quot]ế[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT]n áo, không th[FONT=&quot]ể[/FONT] hình dung n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]c con ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] trong m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái "h[FONT=&quot]ộ[/FONT]p" bê tông.
[/FONT] qu
N[FONT=&quot]ướ
c thì thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u th[FONT=&quot]ố[/FONT]n, tiêu chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n 3 gáo dành cho "dân" là b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t di b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch, cái qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đùi đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y m[FONT=&quot]ồ[/FONT] hôi kia cũng không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c phép thay, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT]c tiêu chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n thay ra đ[FONT=&quot]ể[/FONT] gi[FONT=&quot]ặ[/FONT]t (g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i là gi[FONT=&quot]ặ[/FONT]t cho oách ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là rũ qua vào n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c thôi, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] "tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i" gì mà đòi gi[FONT=&quot]ặ[/FONT]t b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng xà phòng), cũng là tiêu chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n trên tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y là "đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c" g[FONT=&quot]ộ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i "lai - boi", mà cũng không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i g[FONT=&quot]ộ[/FONT]i nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đâu, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] xoa qua loa lên cho có tí b[FONT=&quot]ọ[/FONT]t thôi, đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ngay nh[FONT=&quot]ư[/FONT] chúng tôi là t[FONT=&quot]ầ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p trên mà cũng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i chung nhau 3 th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t gói d[FONT=&quot]ầ[/FONT]u g[FONT=&quot]ộ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, cũng may là ngày nào tôi cũng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ắ[/FONT]m g[FONT=&quot]ộ[/FONT]i và thay qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đùi.
[/FONT] đ
Chính vì b[FONT=&quot]ẩ
n th[FONT=&quot]ỉ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] nên quân s[FONT=&quot]ố[/FONT] nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m gh[FONT=&quot]ẻ[/FONT] l[FONT=&quot]ở[/FONT], h[FONT=&quot]ắ[/FONT]c lào và n[FONT=&quot]ấ[/FONT]m [FONT=&quot]ở[/FONT] trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i con s[FONT=&quot]ố[/FONT] k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ụ[/FONT]c: 99%.
Đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] tôi mà còn b[FONT=&quot]ị[/FONT] dính m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t c[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ố[/FONT] gh[FONT=&quot]ẻ[/FONT] vào chân n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a là.
Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngày s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] đây tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y kinh hãi th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t s[FONT=&quot]ự[/FONT], "dân" ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i bó g[FONT=&quot]ố[/FONT]i nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u b[FONT=&quot]ị[/FONT] suy ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]t, b[FONT=&quot]ị[/FONT] li[FONT=&quot]ệ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u vô k[FONT=&quot]ể[/FONT], c[FONT=&quot]ứ[/FONT] liên t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i khênh đi b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh xá, các b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh ngoài da thì coi nh[FONT=&quot]ư[/FONT] "mút ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] kinh niên". Nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ị[/FONT] gh[FONT=&quot]ẻ[/FONT] l[FONT=&quot]ở[/FONT] toàn thân, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] còn ch[FONT=&quot]ừ[/FONT]a l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i duy nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t cái m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t là không b[FONT=&quot]ị[/FONT] (cũng không hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sao mà gh[FONT=&quot]ẻ[/FONT] nó l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i không ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u "ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i" v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t?).

Tr
[/FONT] [FONT=&quot]ại giam thì cũng t[FONT=&quot]ỏ[/FONT] ra "nhân đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o", m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n có hai l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n lũ tù b[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "khám và c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c mi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n phí".

Khám th
[/FONT] [FONT=&quot]ế nào? Xin th[FONT=&quot]ư[/FONT]a là khám b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t và m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t câu h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i quen thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c cho t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh: "Mày làm sao?".
Sau khi "khám" xong, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào cũng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c phát vài viên "tê-ta, xuyên-pha" ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c "béc-be-zin"... Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ứ[/FONT] thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c [FONT=&quot]ấ[/FONT]y n[FONT=&quot]ế[/FONT]u m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh đi [FONT=&quot]ỉ[/FONT]a, s[FONT=&quot]ố[/FONT]t thì đem u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh gh[FONT=&quot]ẻ[/FONT] l[FONT=&quot]ở[/FONT] thì đem nghi[FONT=&quot]ề[/FONT]n ra bôi.
Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh c[FONT=&quot]ự[/FONT]c n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng, không ăn không u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c, ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c nguy hi[FONT=&quot]ể[/FONT]m đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tính m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng thì s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u" qua b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh xá, mà có xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh xá thì cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có "kinh niên" tiêm kháng sinh, có chăng tiêu chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng "kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]m khá" h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n đôi chút do đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c "ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p" thêm m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bát cháo tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng.

[FONT=&quot]Ơ[/FONT]
[/FONT] n tr[FONT=&quot]ời là dù đã có quá nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n c[FONT=&quot]ố[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n bình an vô s[FONT=&quot]ự[/FONT]. Sau nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngày đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u d[FONT=&quot]ằ[/FONT]n v[FONT=&quot]ặ[/FONT]t kh[FONT=&quot]ổ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT], tôi cũng đã ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nào xác đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh t[FONT=&quot]ư[/FONT] t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng. Dù sao gia đình và nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i thân yêu v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n luôn [FONT=&quot]ở[/FONT] bên tôi và dành cho tôi nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tình c[FONT=&quot]ả[/FONT]m t[FONT=&quot]ố[/FONT]t đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t. Tôi đã ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i xác đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh, đây ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là "m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t v[FONT=&quot]ụ[/FONT] tai n[FONT=&quot]ạ[/FONT]n" không h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n không kém, xác đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh t[FONT=&quot]ư[/FONT] t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng "c[FONT=&quot]ả[/FONT]i t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o" đ[FONT=&quot]ể[/FONT] th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian có th[FONT=&quot]ể[/FONT] "bon" nhanh h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n.

Sau m
[/FONT] [FONT=&quot]ỗi bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i t[FONT=&quot]ố[/FONT]i ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, c[FONT=&quot]ứ[/FONT] t[FONT=&quot]ầ[/FONT]m 8h30 là chúng tôi cho bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng "đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]", v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí nào n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m nguyên v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí đó đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có th[FONT=&quot]ể[/FONT] th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n các "lai-v[FONT=&quot]ờ[/FONT]-sâu" văn ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT], tôi luôn là k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] kh[FONT=&quot]ở[/FONT]i x[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng và kiem luôn "tr[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng ban t[FONT=&quot]ổ[/FONT] ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c", tôi hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u, ngoài gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] là ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, thì món ăn tinh th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n này v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tù là ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n t[FONT=&quot]ố[/FONT]t th[FONT=&quot]ứ[/FONT] hai.

Văn ngh
[/FONT] [FONT=&quot]ệ trong tù cũng có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng quy lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t riêng, ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i hát, không hát đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thì ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i múa bài "m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t con v[FONT=&quot]ị[/FONT]t", m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n có th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng múa "m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t con v[FONT=&quot]ị[/FONT]t" thì c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i c[FONT=&quot]ứ[/FONT] g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i là vãi *** ra qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] thì còn đ[FONT=&quot]ỡ[/FONT], có ông già 60 tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i không hát đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ế[/FONT] là ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n "múa", c[FONT=&quot]ứ[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a nh[FONT=&quot]ả[/FONT]y lên nh[FONT=&quot]ả[/FONT]y xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] cái b[FONT=&quot]ụ[/FONT]c xi măng và "v[FONT=&quot]ỗ[/FONT] cánh" theo giai đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u do m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tù khác hát. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n còn là "may m[FONT=&quot]ắ[/FONT]n" đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào b[FONT=&quot]ị[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh mà không hát không múa thì xác đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i c[FONT=&quot]ở[/FONT]i tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, c[FONT=&quot]ở[/FONT]i tru[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y nhông nhông trong phòng 3 vòng (quái d[FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT]t ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] nói!). Tuy th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng mà dù sao 30 phút "lai-v[FONT=&quot]ơ[/FONT] sâu" chui l[FONT=&quot]ủ[/FONT]i này cũng khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n lũ tù s[FONT=&quot]ả[/FONT]ng khoái ra r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u (hát trong phòng giam cũng là đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u b[FONT=&quot]ị[/FONT] c[FONT=&quot]ấ[/FONT]m, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng c[FONT=&quot]ấ[/FONT]m thì c[FONT=&quot]ứ[/FONT] c[FONT=&quot]ấ[/FONT]m thôi, hát thì c[FONT=&quot]ứ[/FONT] hát, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] "s[FONT=&quot]ợ[/FONT] *** gì b[FONT=&quot]ố[/FONT] con th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nào" đúng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i cái th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng nó nói).
[/FONT] h
Tôi luôn là m[FONT=&quot]ộ
t cây văn ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] l[FONT=&quot]ự[/FONT]c trong bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng giam, có l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i ca ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng hát cũng làm cho tôi c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nhõm đi ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nào. Th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí, tôi đã sáng tác đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] bài hát khá hay và đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng trong đó ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i k[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bài tân c[FONT=&quot]ổ[/FONT], tôi vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t t[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng cho m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tù b[FONT=&quot]ị[/FONT] x[FONT=&quot]ử[/FONT] án chung thân vì t[FONT=&quot]ộ[/FONT]i ma tuý, bài hát đã làm cho nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u can ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i r[FONT=&quot]ơ[/FONT]i n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t vì nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] nhà, trong bài hát có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng câu:

"Em
[/FONT] [FONT=&quot]ơi hôm nay anh b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c chân ra toà mà lòng nghe chua xót - Nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cha m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] già và em đang b[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng con th[FONT=&quot]ơ[/FONT] đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng đó mà anh n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t... l[FONT=&quot]ư[/FONT]ng... tròng...
....
Cha m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] [FONT=&quot]ơ[/FONT]i hãy tha l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i cho con, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng con b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ế[/FONT]u
Em yêu [FONT=&quot]ơ[/FONT]i hãy thay anh lo chăm sóc gia đình...
Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] vì anh mà nên t[FONT=&quot]ộ[/FONT]i nên tình...
Nhìn con th[FONT=&quot]ơ[/FONT] đang h[FONT=&quot]ồ[/FONT]n nhiên ng[FONT=&quot]ơ[/FONT] ngác...
[/FONT]
Cha bi[FONT=&quot]ế
t r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng con có t[FONT=&quot]ộ[/FONT]i gì đâu...
V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y mà cha làm l[FONT=&quot]ỡ[/FONT] nh[FONT=&quot]ị[/FONT]p c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u
l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a con đi tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i th[FONT=&quot]ơ[/FONT] con vui nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t...
...
Và đây là đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a bài tân c[FONT=&quot]ổ[/FONT] này:
"... Em [FONT=&quot]ơ[/FONT]i anh b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ra xe tù, th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "choang" nó phang anh năm... phát...
Anh lê b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c chân tê d[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nhìn em mà cay đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng vô ng[FONT=&quot]ầ[/FONT]n...
Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] vì em "thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u" nó có... m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trăm mà nó hành h[FONT=&quot]ạ[/FONT] anh đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n kh[FONT=&quot]ố[/FONT]n cùng
Nào có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là em không cho hay là em không có...
Đ[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng này em đã cho nó đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n... năm trăm....
....
Thân tù nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t ngã em [FONT=&quot]ơ[/FONT]i
Bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng cho s[FONT=&quot]ố[/FONT] ki[FONT=&quot]ế[/FONT]p, bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i nào ra (th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian nào m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ra tù)?..."
....
Xe tù chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n bánh lăn đi, nhìn nhau qua song s[FONT=&quot]ắ[/FONT]t nghĩ gì đây em [FONT=&quot]ơ[/FONT]i?..."
[/FONT]
Tôi s[FONT=&quot]ốt, đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tôi nóng ran, th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]p t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i hai cái chăn vì quá l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh, th[FONT=&quot]ứ[/FONT] thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên mà tôi có th[FONT=&quot]ể[/FONT] dùng là chanh t[FONT=&quot]ươ[/FONT]i, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "xe" pha cho tôi c[FONT=&quot]ố[/FONT]c n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c chanh, sau đó nó dùng chính cái v[FONT=&quot]ỏ[/FONT] qu[FONT=&quot]ả[/FONT] chanh đó đ[FONT=&quot]ể[/FONT] "đánh c[FONT=&quot]ả[/FONT]m" cho tôi.
Tôi g[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng g[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i thanh l[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng khô, c[FONT=&quot]ố[/FONT] g[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng ăn m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t n[FONT=&quot]ử[/FONT]a, tôi hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u [FONT=&quot]ở[/FONT] cái ch[FONT=&quot]ố[/FONT]n này, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u tôi không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t t[FONT=&quot]ự[/FONT] lo cho mình, tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không t[FONT=&quot]ồ[/FONT]n t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i.
Có [FONT=&quot]ố[/FONT]m có đau trong cái ch[FONT=&quot]ố[/FONT]n tù đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này thì m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i c[FONT=&quot]ả[/FONT]m nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] và rõ nét nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t n[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i cô đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng trĩu, tôi nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n căn phòng [FONT=&quot]ấ[/FONT]m áp c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình, nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i thân v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng vòng tay yêu th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng.

[/FONT] [FONT=&quot]ức đau bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n, u u[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ứ[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ra rõ m[FONT=&quot]ồ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t...
.... M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ngày ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i, tôi r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t tho[FONT=&quot]ả[/FONT]i mái vì v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tho[FONT=&quot]ả[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n t[FONT=&quot]ố[/FONT]t trong công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c, tôi qua ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n gái, v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i d[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] t[FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ăn t[FONT=&quot]ươ[/FONT]i...
Nói m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t chút v[FONT=&quot]ề[/FONT] cô b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n gái đã có th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p "đi sâu vào đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i tôi", tôi và nàng quen nhau trong m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t d[FONT=&quot]ị[/FONT]p tình c[FONT=&quot]ờ[/FONT], đó là khi Công ty tôi thuê m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t khu nhà đ[FONT=&quot]ể[/FONT] làm x[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, c[FONT=&quot]ơ[/FONT] duyên đó khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n cho tôi g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p nàng, khi đó nàng đang là sinh viên năm th[FONT=&quot]ứ[/FONT] 3, thuê tr[FONT=&quot]ọ[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] dãy phòng đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i di[FONT=&quot]ệ[/FONT]n.
Th[FONT=&quot]ự[/FONT]c s[FONT=&quot]ự[/FONT] l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p nhau tôi ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng quan tâm l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, dù em là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cô gái khá đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p, đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m cu[FONT=&quot]ố[/FONT]n hút ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i khác c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a em chính là n[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i t[FONT=&quot]ươ[/FONT]i, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t làn da tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ị[/FONT]n và mái tóc dài luôn đ[FONT=&quot]ể[/FONT] xoã vai đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y n[FONT=&quot]ữ[/FONT] tính...
[/FONT] ch
Tôi ch[FONT=&quot]ỉ
th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t s[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ý khi mà lũ nhân viên c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi hay nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n em “Anh [FONT=&quot]ơ[/FONT]i, con "ranh kon" này h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i b[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y”, c[FONT=&quot]ậ[/FONT]u tr[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng phòng k[FONT=&quot]ế[/FONT] ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch thì b[FONT=&quot]ậ[/FONT]y b[FONT=&quot]ạ[/FONT] th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng to[FONT=&quot]ẹ[/FONT]t “Chè Thái, gái Tuyên có khác, "hàng h[FONT=&quot]ọ[/FONT]" m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhìn bên ngoài thôi, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng c[FONT=&quot]ứ[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i là đâu ra đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y. Anh [FONT=&quot]ơ[/FONT]i tuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n con này v[FONT=&quot]ề[/FONT] văn phòng làm "chim m[FONT=&quot]ồ[/FONT]i" câu khách đê”...

B
[/FONT] [FONT=&quot]ố kh[FONT=&quot]ỉ[/FONT], hình nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cái th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng làm m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t hay nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m cái ki[FONT=&quot]ể[/FONT]u tán b[FONT=&quot]ậ[/FONT]y tán b[FONT=&quot]ạ[/FONT] và dùng t[FONT=&quot]ừ[/FONT] thô l[FONT=&quot]ỗ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] thì ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i, có "chú" th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí còn ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a[FONT=&quot]ế[/FONT]t c[FONT=&quot]ầ[/FONT]m tay b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n gái là gì, âý th[FONT=&quot]ế[/FONT] mà "tán b[FONT=&quot]ậ[/FONT]y" nghe nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t lão 40 t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i g[FONT=&quot]ớ[/FONT]m ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]
[/FONT] bi
Lúc [FONT=&quot]ấ
y tôi c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ạ[/FONT]t: "Các c[FONT=&quot]ậ[/FONT]u t[FONT=&quot]ở[/FONT]m quá đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y", nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng nói là nói th[FONT=&quot]ế[/FONT] thôi, tôi cũng đã hùa theo (cái này h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i "m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t n[FONT=&quot]ế[/FONT]t" này):
- C[FONT=&quot]ứ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, v[FONT=&quot]ụ[/FONT] này đ[FONT=&quot]ể[/FONT] anh... “x[FONT=&quot]ử[/FONT] lý” cho...
- Ôi S[FONT=&quot]ế[/FONT]p l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đùa r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, có ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i nghe th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y... l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i phát s[FONT=&quot]ố[/FONT]t lên thôi.
Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m [FONT=&quot]ấ[/FONT]y, Phòng Kinh doanh Công ty tôi có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cô NV tên là N, N không th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cô nàng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i có cái duyên mà d[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i khác không có, đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t là tính cách th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ắ[/FONT]n, tình c[FONT=&quot]ả[/FONT]m, trong công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c thì khá năng n[FONT=&quot]ổ[/FONT] và hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT].

Đi
[/FONT] [FONT=&quot]ều quan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng, tôi bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m [FONT=&quot]ấ[/FONT]y N r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t thích tôi. Th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a chúng tôi v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng cách nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh, dù r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tôi cũng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t [FONT=&quot]ấ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng và thi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n c[FONT=&quot]ả[/FONT]m v[FONT=&quot]ề[/FONT] N (trong m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t kho[FONT=&quot]ả[/FONT]nh kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c nào đó, tôi nghĩ trái tim tôi cũng đã có rung rinh m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t chút). Chính vì th[FONT=&quot]ế[/FONT] mà lũ NV c[FONT=&quot]ứ[/FONT] thích "vun vào".
...
Nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ề[/FONT] cô nàng "chè Thái, gái Tuyên". Có l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] là s[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i v[FONT=&quot]ố[/FONT]n cũng hay "tréo ngoe, tréo ngu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y", sau m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n lũ nhân viên hay "buôn d[FONT=&quot]ư[/FONT]a lê, bán[FONT=&quot]ư[/FONT]a h[FONT=&quot]ấ[/FONT]u" v[FONT=&quot]ề[/FONT] nàng tôi đâm ra tò mò và r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t xem là cái cô bé tên Hà kia. hoành tráng t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i c[FONT=&quot]ỡ[/FONT] nào.
[/FONT] d
Ch[FONT=&quot]ẳ
ng khó khăn gì, tôi đã có bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i nói chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên... nói chung cũng không đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n n[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i t[FONT=&quot]ệ[/FONT].
Th[FONT=&quot]ế[/FONT] r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i nói chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n th[FONT=&quot]ứ[/FONT] hai đã đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] T[FONT=&quot]ấ[/FONT]t - L[FONT=&quot]ẽ[/FONT] - Dĩ - Ng[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y
Cho đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n th[FONT=&quot]ứ[/FONT] ba, tôi b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u có c[FONT=&quot]ả[/FONT]m giác và th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng... r[FONT=&quot]ơ[/FONT]m đang s[FONT=&quot]ắ[/FONT]p… cháy
Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng nói “Gái ham tài - Trai ham s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c” ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t là đúng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đâu, cũng ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t là lúc [FONT=&quot]ấ[/FONT]y nàng k[FONT=&quot]ế[/FONT]t m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cái tài v[FONT=&quot]ặ[/FONT]t vãnh c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi, hay là b[FONT=&quot]ở[/FONT]i vì m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nói chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nàng th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng hay b[FONT=&quot]ị[/FONT] tôi rót r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u m[FONT=&quot]ậ[/FONT]t vào tai?

>>>
[/FONT]
Th[FONT=&quot]ậ
t lòng mà nói, lúc [FONT=&quot]ấ[/FONT]y tôi đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nàng theo b[FONT=&quot]ả[/FONT]n năng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đàn ông thôi, đúng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n là b[FONT=&quot]ả[/FONT]n năng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đàn ông tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]o m[FONT=&quot]ạ[/FONT]n, th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cũng vì cái s[FONT=&quot]ự[/FONT] b[FONT=&quot]ả[/FONT]n năng này mà tôi đã không bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i N n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a (gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] t[FONT=&quot]ậ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i nam xa xôi, ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]c N v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n còn có nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u "[FONT=&quot]ấ[/FONT]m [FONT=&quot]ứ[/FONT]c" v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m?), l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng chúng tôi g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p nhau là vào m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i quán cà phê SM, câu chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đang "thanh bình", tôi b[FONT=&quot]ỗ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT]y N khóc và nói: “Em ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng yêu ai cho đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n khi em g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p anh, th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng có l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] em đã sai. T[FONT=&quot]ừ[/FONT] hôm nay em xin đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ngh[FONT=&quot]ỉ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c vì lý do gia đình...Chào anh”, nói r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i N đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y.
[/FONT] khi th
Tôi c[FONT=&quot]ả
m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y h[FONT=&quot]ụ[/FONT]t h[FONT=&quot]ẫ[/FONT]ng và r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n, tôi đã đánh m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cô nhân viên t[FONT=&quot]ố[/FONT]t, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n t[FONT=&quot]ố[/FONT]t, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đã h[FONT=&quot]ế[/FONT]t mình vì công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c và vì c[FONT=&quot]ả[/FONT] tôi n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a. Tôi đã có l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i yêu tôi.

>>>
[/FONT]
Nh[FONT=&quot]ữ
ng ngày ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p sau tôi r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p N, r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n nói đ[FONT=&quot]ể[/FONT] N hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u, th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng N tìm m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i cách đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tránh m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t tôi. Còn nàng, cô nàng "chè Thái..." thì tranh th[FONT=&quot]ủ[/FONT] th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i c[FONT=&quot]ơ[/FONT], m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t mình m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n tuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n, liên ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p b[FONT=&quot]ồ[/FONT]i cho tôi nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng cú “ô sa ma” tình ch[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng. Nàng chăm sóc tôi m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng cho đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n khi tôi c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y n[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n s[FONT=&quot]ắ[/FONT]p h[FONT=&quot]ế[/FONT]t và r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i... h[FONT=&quot]ế[/FONT]t h[FONT=&quot]ẳ[/FONT]n.
Trái tim tôi đã b[FONT=&quot]ị[/FONT] nàng vác xà beng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n c[FONT=&quot]ạ[/FONT]y c[FONT=&quot]ử[/FONT]a nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT], tôi đã b[FONT=&quot]ị[/FONT] knock out dù r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng lúc [FONT=&quot]ấ[/FONT]y khái ni[FONT=&quot]ệ[/FONT]m v[FONT=&quot]ề[/FONT] tình yêu c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nàng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ứ[/FONT] m[FONT=&quot]ơ[/FONT] h[FONT=&quot]ồ[/FONT].
Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đi qua, tôi cũng c[FONT=&quot]ả[/FONT]m nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì mà nàng dành cho tôi là chân tình, đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u này đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ể[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n rõ nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m mà tôi g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khó khăn, nàng đã luôn [FONT=&quot]ở[/FONT] bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh tôi, đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng viên và chăm sóc tôi. Cũng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i nói r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] mà tôi v[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tin h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c sóng gió. Cũng t[FONT=&quot]ừ[/FONT] đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tình c[FONT=&quot]ả[/FONT]m mà tôi dành cho nàng tr[FONT=&quot]ở[/FONT] nên sâu đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]m h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n.
[/FONT] tr
 

hmpstudio

Xe điện
Biển số
OF-28172
Ngày cấp bằng
2/2/09
Số km
2,052
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Bald Club & 77 Club
ĐI[FONT=&quot]ỀM BÁO?

M
[/FONT] [FONT=&quot]ọi vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] di[FONT=&quot]ễ[/FONT]n ra t[FONT=&quot]ố[/FONT]t đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p và ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng có gì đ[FONT=&quot]ể[/FONT] mà nói khi b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ăn t[FONT=&quot]ươ[/FONT]i hôm ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t [FONT=&quot]ấ[/FONT]y không b[FONT=&quot]ỗ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ư[/FONT]ng bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n thành b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ti[FONT=&quot]ệ[/FONT]c chia ly, c[FONT=&quot]ứ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] s[FONT=&quot]ự[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c [FONT=&quot]ấ[/FONT]y là đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh m[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh s[FONT=&quot]ắ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y.

B
[/FONT] [FONT=&quot]ữa ăn hôm [FONT=&quot]ấ[/FONT]y kéo dài đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n t[FONT=&quot]ậ[/FONT]n 21h, chúng tôi đã nói r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng b[FONT=&quot]ỗ[/FONT]ng nhiên nàng đã nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n N, và r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i câu chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a N đã khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n chúng tôi cãi nhau. Lý do r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT] v[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n cãi nhau thì không v[FONT=&quot]ớ[/FONT] v[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n chút nào, m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n lên đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đ[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m khi nàng l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y b[FONT=&quot]ứ[/FONT]c chân dung tôi v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] nàng ném xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]t “em ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ứ[/FONT] này”, tôi nh[FONT=&quot]ặ[/FONT]t lên “ không c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n thì em xé nó đi” th[FONT=&quot]ế[/FONT] là nàng xé th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t (v[FONT=&quot]ụ[/FONT] này lãng x[FONT=&quot]ẹ[/FONT]t à)

Tôi tr
[/FONT] [FONT=&quot]ợn tròn m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i nói c[FONT=&quot]ả[/FONT]m giác c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi lúc đó th[FONT=&quot]ể[/FONT] nào (tôi là ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng tình c[FONT=&quot]ả[/FONT]m, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cũng khá nóng tính, th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí khi nóng tôi luôn b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n) tôi nén áp su[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trong ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i “Em đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, em không c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì tôi dành cho em, v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thôi, tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] giúp em m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tay”
Nói r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i tôi l[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ứ[/FONT] gì tôi t[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng nàng ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng phá cái gì đ[FONT=&quot]ố[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thì tôi châm l[FONT=&quot]ử[/FONT]a, cái gì không đ[FONT=&quot]ố[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thì tôi đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]p nát. Tôi ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n chú ý t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cái g[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t s[FONT=&quot]ợ[/FONT] hãi đang ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i thu lu [FONT=&quot]ở[/FONT] xó gi[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng kia (h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đó tôi cũng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t là... tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] ranh).

Không khí bao trùm nh
[/FONT] [FONT=&quot]ư m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đám tang, ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] chúng tôi c[FONT=&quot]ư[/FONT] x[FONT=&quot]ử[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhau nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] này. Tôi v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a t[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh h[FONT=&quot]ẳ[/FONT]n, d[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] là vô th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c tôi v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tay l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y chai r[FONT=&quot]ượ[/FONT]u v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n còn 1/3 và làm m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i. Tôi lim dim đôi m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, nói đúng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n là đôi m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t tôi b[FONT=&quot]ị[/FONT] ríu l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i b[FONT=&quot]ở[/FONT]i r[FONT=&quot]ượ[/FONT]u, th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng thay vì c[FONT=&quot]ả[/FONT]m giác say, tôi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mình r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t t[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh táo, t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ụ[/FONT]m r[FONT=&quot]ượ[/FONT]u c[FONT=&quot]ứ[/FONT] ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]t l[FONT=&quot]ị[/FONT]m trôi xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng c[FONT=&quot]ổ[/FONT] h[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng. Nàng khóc, tôi bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t s[FONT=&quot]ự[/FONT] Nàng th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y sai và mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n xin l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i, th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi cũng đâu có đúng trong chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n này, có khi tôi còn sai nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n [FONT=&quot]ấ[/FONT]y ch[FONT=&quot]ứ[/FONT], tôi cũng mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n xin l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng.

Tôi ng
[/FONT] [FONT=&quot]ật ng[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, khoác lên mình chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c áo rét
- Ngày mai tôi có vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đi xa - D[FONT=&quot]ứ[/FONT]t l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i tôi xách c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p, m[FONT=&quot]ở[/FONT] c[FONT=&quot]ử[/FONT]a đi ra... đã là 23 gi[FONT=&quot]ờ[/FONT], tôi g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i taxi.

>>>
[/FONT]

Tôi u
[FONT=&quot]ể o[FONT=&quot]ả[/FONT]i v[FONT=&quot]ươ[/FONT]n vai, tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đã sáng... Mình đang [FONT=&quot]ở[/FONT] đâu th[FONT=&quot]ế[/FONT] này? [FONT=&quot]ồ[/FONT] mình đang [FONT=&quot]ở[/FONT] nhà, thì ra đêm qua chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c taxi đã đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a mình v[FONT=&quot]ề[/FONT] đây.
- Tôi b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y đi xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u thang, hôm nay tôi có r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i làm
Hôm qua con đi đâu v[FONT=&quot]ề[/FONT] mu[FONT=&quot]ộ[/FONT]n v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y? r[FONT=&quot]ượ[/FONT]u bia n[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ặ[/FONT]c n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ch[FONT=&quot]ứ[/FONT].... - M[FONT=&quot]ẹ[/FONT] tôi h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i khi v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y tôi
- D[FONT=&quot]ạ[/FONT]... hôm qua con... ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p khách nên v[FONT=&quot]ề[/FONT] mu[FONT=&quot]ộ[/FONT]n - tôi nói d[FONT=&quot]ố[/FONT]i
B[FONT=&quot]ố[/FONT] tôi t[FONT=&quot]ừ[/FONT] trong phòng khách nói v[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng ra
- L[FONT=&quot]ầ[/FONT]n sau có v[FONT=&quot]ề[/FONT] thì v[FONT=&quot]ề[/FONT] s[FONT=&quot]ơ[/FONT]m s[FONT=&quot]ớ[/FONT]m, n[FONT=&quot]ử[/FONT]a đêm n[FONT=&quot]ử[/FONT]a hôm làm m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ậ[/FONT]t t[FONT=&quot]ự[/FONT] quá!
Tôi nhăn nhó đi vào nhà v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh, tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i [FONT=&quot]ơ[/FONT]i m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i sáng ra mà đã b[FONT=&quot]ị[/FONT] lên l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i. Đánh răng r[FONT=&quot]ử[/FONT]a m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t xong, tôi m[FONT=&quot]ặ[/FONT]c qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n áo, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c cavat và xách c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p.
- Con không ăn sáng à?” - m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] tôi h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i
- D[FONT=&quot]ạ[/FONT], thôi... con đi làm luôn đây
Đã lâu l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, hi[FONT=&quot]ế[/FONT]m khi nào tôi [FONT=&quot]ở[/FONT] nhà n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ngày, vì công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c nên tôi th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Công ty luôn, cho nên b[FONT=&quot]ố[/FONT] m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng và mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n tôi dù b[FONT=&quot]ậ[/FONT]n m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y thì cũng nên v[FONT=&quot]ề[/FONT] nhà [FONT=&quot]ở[/FONT]. Tôi bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t b[FONT=&quot]ố[/FONT] m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t lo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng cho s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kho[FONT=&quot]ẻ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi - V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i b[FONT=&quot]ố[/FONT] m[FONT=&quot]ẹ[/FONT], tôi v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng "o[FONT=&quot]ắ[/FONT]t con" bé b[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng ngày nào, c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i có s[FONT=&quot]ự[/FONT] chăm sóc.

Tôi b
[/FONT] [FONT=&quot]ước ra ngoài v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c chân n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ị[/FONT]ch, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nh c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i t[FONT=&quot]ố[/FONT]i hôm tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c c[FONT=&quot]ứ[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ra ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]p ch[FONT=&quot]ờ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t tôi. H[FONT=&quot]ừ[/FONT] trên đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i này có quá nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u s[FONT=&quot]ự[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT] v[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n, và ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]c là ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng có gì v[FONT=&quot]ớ[/FONT] v[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n hôm qua c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi?

Tôi đã nh
[/FONT] [FONT=&quot]ầm, có chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n còn v[FONT=&quot]ớ[/FONT] v[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n th[FONT=&quot]ế[/FONT] r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u, mà vì cái chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT] v[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n này, tôi đã ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i tr[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái giá quá đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]t - m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái giá không t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng.

Tôi g
[/FONT] [FONT=&quot]ọi cho Tùng, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n, ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đang giúp tôi th[FONT=&quot]ủ[/FONT] t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ể[/FONT] thu h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i công n[FONT=&quot]ợ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i T[FONT=&quot]ậ[/FONT]p đoàn LIFAN và cũng là ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đang m[FONT=&quot]ờ[/FONT]i tôi tham gia vào m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT] ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch kinh doanh m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i, chúng tôi h[FONT=&quot]ẹ[/FONT]n nhau 12 gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] tr[FONT=&quot]ư[/FONT]a t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nhà hàng Nam H[FONT=&quot]ả[/FONT]i.

Chúng tôi nâng c
[/FONT] [FONT=&quot]ốc chúc m[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng cho thành công ban đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, chúc s[FONT=&quot]ự[/FONT] h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p tác c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chúng tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ngày càng t[FONT=&quot]ố[/FONT]t đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p. Trong ti[FONT=&quot]ệ[/FONT]c r[FONT=&quot]ượ[/FONT]u tôi có k[FONT=&quot]ể[/FONT] cho Tùng nghe câu chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ố[/FONT]i hôm tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c, Tùng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i: “Ôi gi[FONT=&quot]ờ[/FONT]i, ông ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đàn bà mãi mãi v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là đàn bà mà thôi, nghĩ làm gì cho nó n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, ông c[FONT=&quot]ứ[/FONT] b[FONT=&quot]ơ[/FONT] b[FONT=&quot]ơ[/FONT] đi[FONT=&quot]ế[/FONT]c đi[FONT=&quot]ế[/FONT]c đi cho tôi, r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i nó cũng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i mò đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n mà năn n[FONT=&quot]ỉ[/FONT], mà xin l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ông thôi. Ông ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đàn ông mình nó nh[FONT=&quot]ư[/FONT] cái g[FONT=&quot]ậ[/FONT]y th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ăn mày [FONT=&quot]ấ[/FONT]y.”
Tôi phì c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i
- Nó thích ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]c vào đâu nó ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] gì!
- Đúng đúng, chúng nó mà không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] cái g[FONT=&quot]ậ[/FONT]y c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a anh em mình thì chúng nó ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có thi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t thôi, đúng không nào?
Nói r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Tùng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ha h[FONT=&quot]ả[/FONT] ha h[FONT=&quot]ả[/FONT] - Th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng này đúng là quái d[FONT=&quot]ị[/FONT].
Chúng tôi u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n h[FONT=&quot]ế[/FONT]t m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t chai cá ng[FONT=&quot]ự[/FONT]a thì tôi có đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, đó là cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n cũ tên Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Thanh, c[FONT=&quot]ậ[/FONT]u b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n này đang làm t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Công ty liên doanh xây d[FONT=&quot]ự[/FONT]ng VIC, c[FONT=&quot]ậ[/FONT]u ta mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p tôi ngay đ[FONT=&quot]ể[/FONT] bàn v[FONT=&quot]ề[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] tìm ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m công nhân đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a vào công trình n[FONT=&quot]ạ[/FONT]o vét sông Tô L[FONT=&quot]ị[/FONT]ch, th[FONT=&quot]ế[/FONT] là tôi h[FONT=&quot]ẹ[/FONT]n luôn Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Thanh đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n nhà hàng Nam H[FONT=&quot]ả[/FONT]i.

Ba chúng tôi v
[/FONT] [FONT=&quot]ừa u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a nói chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, không ai nghĩ r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c nói chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i b[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ổ[/FONT] v[FONT=&quot]ỡ[/FONT] nghiêm tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng vì hai ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi. Ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng là trong khi u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng r[FONT=&quot]ượ[/FONT]u Tùng và Thanh luôn m[FONT=&quot]ồ[/FONT]m tranh lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n v[FONT=&quot]ề[/FONT] các v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] liên quan đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n công trình c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nhau, không ai ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u thua ai, r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i t[FONT=&quot]ừ[/FONT] vui v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n sang kích bác chê bai nhau.
Tôi đã c[FONT=&quot]ố[/FONT] g[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đi đ[FONT=&quot]ể[/FONT] nói sang chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n khác th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng có l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] vì r[FONT=&quot]ượ[/FONT]u mà hai ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tôi đã thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u ki[FONT=&quot]ề[/FONT]m ch[FONT=&quot]ế[/FONT]. Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Thanh văng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t câu ch[FONT=&quot]ử[/FONT]i th[FONT=&quot]ề[/FONT] kh[FONT=&quot]ở[/FONT]i đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u cho m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c [FONT=&quot]ẩ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ả[/FONT]. Tôi không bênh ai nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng có nói trách Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Thanh sao l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ồ[/FONT] đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] hành đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i không có h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c th[FONT=&quot]ế[/FONT], Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Thanh nhìn tôi có v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] h[FONT=&quot]ằ[/FONT]n h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c. Lúc [FONT=&quot]ấ[/FONT]y có l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] vì tay ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] quán th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c vì v[FONT=&quot]ụ[/FONT] gây l[FONT=&quot]ộ[/FONT]n làm náo lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n quán nên đã đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Thanh ra và tát Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Thanh m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái. Đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đây v[FONT=&quot]ụ[/FONT] gây l[FONT=&quot]ộ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT] v[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n này chính là lý do đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i tôi b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c sang m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ngo[FONT=&quot]ặ[/FONT]t m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i.

Ng
[/FONT] [FONT=&quot]ọc Thanh đã không còn đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] t[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh táo khi cho r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tôi c[FONT=&quot]ố[/FONT] tình bênh Tùng, đ[FONT=&quot]ể[/FONT] cho th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] quán cũng là ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i quen tôi đánh nó và Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Thanh b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c gi[FONT=&quot]ậ[/FONT]n.

Ngày hôm sau tôi g
[/FONT] [FONT=&quot]ặp Tùng, tôi nói r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u v[FONT=&quot]ề[/FONT] s[FONT=&quot]ự[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng đâu vào đâu hôm qua, tôi đ[FONT=&quot]ề[/FONT] ngh[FONT=&quot]ị[/FONT] Tùng chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u nay đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n nhà Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Thanh đ[FONT=&quot]ể[/FONT] hoà gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i, Tùng đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng ý và h[FONT=&quot]ẹ[/FONT]n tôi sau khi đi ăn c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m tr[FONT=&quot]ư[/FONT]a xong s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] cùng đi.
Chúng tôi đã l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c thêm sai l[FONT=&quot]ầ[/FONT]m trong b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ăn tr[FONT=&quot]ư[/FONT]a khi lôi r[FONT=&quot]ượ[/FONT]u ra u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng.
D[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] là có s[FONT=&quot]ự[/FONT] s[FONT=&quot]ắ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t vô hình, ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] có ma xui qu[FONT=&quot]ỷ[/FONT] khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y.
[/FONT]
 

saphia1115

Xe buýt
Biển số
OF-49849
Ngày cấp bằng
31/10/09
Số km
916
Động cơ
8 Mã lực
Tuổi
43
Nơi ở
Nhà hàng xóm
EM tìm hết nước cũng chỉ đến chương 30 thôi, nghe nói đã xuất bản rồi, sao em ko tìn thấy sách nhỉ? Kụ nào giúp em với!
 

nhathuoconline

Xe điện
Biển số
OF-30723
Ngày cấp bằng
7/3/09
Số km
2,695
Động cơ
-63 Mã lực
Nơi ở
nhathuoconline
Website
www.nhathuoc360.com

Kia DVD 5.1

Xe tăng
Biển số
OF-12466
Ngày cấp bằng
5/1/08
Số km
1,503
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Hà lội
Đọc xong hồi ký này CHÁN Ở TÙ TOÀN TẬP LUÔN... ^:)^
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top