[Funland] Lịch sử Dẫn đường Không quân

Thảo luận trong 'CLB Thủy Lục Không Quân' bắt đầu bởi Estonque, 20/6/12.

 1. 2/2/13 lúc 15:40 #241
  Estonque
  Estonque Xe điện
  Biển số:
  OF-27090
  Ngày cấp bằng:
  7/1/09
  Nơi ở:
  Nhà BVC
  Số km:
  3,091
  Động cơ OF:
  46 mã lực
  Mã lực:
  46
  5.7 Trung đoàn 935.
  - Nguyễn Hữu Văn
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường.
  - Đào Văn Phao
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường.
  - Nguyễn Đình Bắc
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường.
  - Hồ Hạnh
  Phụ trách tiểu ban Dẫn đường.
  - Nguyễn Văn Hưng
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường.
  - Hà Khắc Hồng
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường.
  - Nguyễn Quý Hùng
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường.
  - Nguyễn Văn Khuyên
  Chủ nhiệm Dẫn đường (1986-1989).
  - Nguyễn Như Hải
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (6-1987 - 5-1988).
  - Lê Long Biên
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (5-1988 - 1993).
  - Nguyễn Việt Dũng
  Chủ nhiệm Dẫn đường (1989-1991).
  - Hà Đình Dũng
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (1993-1998).
  - Phạm Hải Nam
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (7-1998 - 2000).
  - Nguyễn Văn Vinh
  Quyền Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (2000-2001).
  - Hà Đình Dũng
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (6-2001 - 3-2002).
  - Phạm Hải Nam
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (2002-2004).

  5.8 Trung đoàn 937.
  - Nguyễn Đình Bắc
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (5-1975 - 3-1979).
  - Đào Văn Phao
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (3-1979 - 4-1979).
  - Võ Xuân Cự
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (4-1979 - 4-1980).
  - Nguyễn Kim Cách
  Chủ nhiệm Dẫn đường (1988 - 6-1990).
  - Nguyễn Văn Dũng
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (7-1990 - 4-1994).
  - Trần Quốc Trị
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (5-1994 - 6-2000).
  - Lê Quang Thanh
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (7-2000 - 6-2003).
  - Nguyễn Thanh Tuấn
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (6-2003 - 2004).
   
 2. 2/2/13 lúc 15:44 #242
  Estonque
  Estonque Xe điện
  Biển số:
  OF-27090
  Ngày cấp bằng:
  7/1/09
  Nơi ở:
  Nhà BVC
  Số km:
  3,091
  Động cơ OF:
  46 mã lực
  Mã lực:
  46
  5.9 Trung đoàn 917.
  - Nguyễn Viết Quyền
  Chủ nhiệm Dẫn đường (5-1975 - 2-1977).
  - Vũ Xuân Cán
  Chủ nhiệm Dẫn đường (3-1977 - 12-1987).
  - Bùi Thanh Hải
  Chủ nhiệm Dẫn đường (12-1987 - 1992).
  - Võ Quang Đồng
  Chủ nhiệm Dẫn đường (1992-2004).

  5.10 Trung đoàn 918.
  - Nguyễn Văn Kính
  Chủ nhiệm Dẫn đường.
  - Đặng Văn Lự
  Chủ nhiệm Dẫn đường.
  - Vũ Mạnh
  Chủ nhiệm Dẫn đường (5-1976 - 7-1977).
  - Trần Đình Lợi
  Chủ nhiệm Dẫn đường (12-1985 - 7-1988).
  - Bùi Huy Vận
  Chủ nhiệm Dẫn đường (7-1987 - 8-1990).
  - Đỗ Tuấn
  Chủ nhiệm Dẫn đường (4-1989 - 9-1989).
  - Trần Văn Chữ
  Chủ nhiệm Dẫn đường (8-1990 - 2004).

  5.11. Trung đoàn 920
  - Nguyễn Văn Quang
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường
  - Đinh Minh Tường
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường
  - Nguyễn Đức Sinh
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (1987-1990)
  - Mai Văn Minh
  Chủ nhiệm Dẫn đường (7-1987 - 3-1988)
  - Đặng Văn Điệp
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (12-1990 – 3-1992)
  - Phạm Tiến Dũng
  Chủ nhiệm Dẫn đường
  - Nguyễn Quang Thành
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (3-1992 – 3-1994).
  - Trần Văn Minh
  Chủ nhiệm Dẫn đường (1992 – 11-1999).
  - Đỗ Quang Hào
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (11-1999 – 10-2002).
  - Cao Văn Thành
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (10-2002 – 4-2003).
  - Phạm Văn Phong
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (4-2003 – 2004).
   
 3. 2/2/13 lúc 15:45 #243
  Estonque
  Estonque Xe điện
  Biển số:
  OF-27090
  Ngày cấp bằng:
  7/1/09
  Nơi ở:
  Nhà BVC
  Số km:
  3,091
  Động cơ OF:
  46 mã lực
  Mã lực:
  46
  5.12 Trung đoàn 916.
  - Vũ Quí Lự
  Chủ nhiệm Dẫn đường (12- 1975 - 1978).
  - Công Doãn Đương
  Chủ nhiệm Dẫn đường (1978-1979).
  - Lưu Văn Truyền
  Chủ nhiệm Dẫn đường.
  - Phạm Như Cận
  Chủ nhiệm Dẫn đường.
  - Bùi Văn Màng
  Chủ nhiệm Dẫn đường (1986-1996).
  - Phạm Văn Thường
  Chủ nhiệm Dẫn đường (lo- 1997-5-2000).
  - Phạm Văn Bất
  Chủ nhiệm Dẫn đường (5-2000-2004).

  5.13 Trung đoàn 929.
  - Trần Hồng Hà
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (1979-1984).
  - Phan Bùi Châu
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (1984-1986).
  - Đinh Văn Bính
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (1986 - 8-1989).
  - Đào Ngọc Xanh
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (8-1989 - 10-1994).
  - Nguyễn Văn Định
  Chủ nhiệm Dẫn đường (9-1993 - 10-1996).
  - Huỳnh Tế Trung
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (10-1996 - 2004).

  5.14 Trung đoàn 940.
  - Đặng Văn Diệp
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (12-1986 - 11-1990).
  - Nguyễn Văn Thịnh
  Chủ nhiệm dẫn đường (12-1986 - 11-1990).

  5.15 Trung đoàn 931.
  - Khổng Vũ Bằng
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (9-1979 - 11-1983).
  - Đoàn Văn Bình
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường.
  - Trần Ái Cừ
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường.
  - Bùi Văn Tròn
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường.
  - Nguyễn Huy Đãng
  Chủ nhiệm Dẫn đường (1986-9-1987).
  - Vũ Hữu Bàng
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường.
  - Lê Khang
  Chủ nhiệm Dẫn đường (9-1987 - 6-1995).
  - Vi Bá Đệ
  Phó Tham mưu trưởng trung đoàn kiêm Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (9-1988 - 8-1989).
  - Vũ Văn Phụng
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (9-1989 - 12-1995).
  - Đặng Văn Sinh
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (12-1995-2000).
  - Hoàng Kim Chính
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (2000-2004).
  - Vũ Quang Hưng
  Trưởng Tiểu ban (từ 4-2004).
   
 4. 2/2/13 lúc 15:46 #244
  Estonque
  Estonque Xe điện
  Biển số:
  OF-27090
  Ngày cấp bằng:
  7/1/09
  Nơi ở:
  Nhà BVC
  Số km:
  3,091
  Động cơ OF:
  46 mã lực
  Mã lực:
  46
  5.16 Trung đoàn 933.
  - Nguyễn Đăng Điển
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường.
  - Nguyễn Ngọc Rụ
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường.
  - Vũ Văn Thuyết
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường.

  5.17 Trung đoàn 945.
  - Phạm Văn Hùng
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (12-1980 - 12-1981).

  5.18 Trung đoàn 954.
  - Linh Quang Đáp
  Chủ nhiệm Dẫn đường (9-1984 - 5-1985).
  - Nguyễn Văn Cảm
  Quyền Chủ nhiệm Dẫn đường (5-1985 - 7-1986).
  - Lê Quang Vĩ
  Chủ nhiệm Dẫn đường (7-1986 - 1991).
  - Trương Quang Minh
  Chủ nhiệm Dẫn đường (1991-2004).

  5.19 Trung tâm bay huấn luyện chuyển loại MiG-21.
  - Đoàn Văn Thanh
  Trưởng Tiểu ban Dẫn đường (10-2002-2004).

  5.20 Tiểu đoàn 94.
  - Hoàng Cần
  Chủ nhiệm dẫn đường (1961-1962).
  - Phan Phi Phụng
  Chủ nhiệm Dẫn đường (1964-1966).

  5.21 Tiểu đoàn 929.
  - Hoàng Cần
  Chủ nhiệm Dẫn đường (9-1969 - 1971).

  6. Bộ môn Dẫn đường.

  6.1 Bộ môn Dẫn đường Trường Sĩ quan Không quân.
  - Lê Đình Vạn
  Trưởng Bộ môn Dẫn đường (12-1980 - 7-1982).
  - Trần Ngọc Quyền
  Trưởng Bộ môn Ứng dụng vũ khí (12-1980 - 9-1989).
  - Nguyễn Quốc Hưng
  Trưởng Bộ môn Dẫn đường (1-2003-10-2004).
  - Đào Thiện Hùng
  Trưởng Bộ môn Dẫn đường (từ 10-2004).

  6.2 Bộ môn Dẫn đường Học viện Không quân, Học viện Phòng không - Không quân.
  - Nguyễn Quốc Khánh
  Trưởng Bộ môn Dẫn đường trên không và Dẫn đường sở chỉ huy (1995-2001).
  - Phạm Ngọc Chi
  Quyền Trưởng Bộ môn Dẫn đường trên không và Dẫn đường sở chỉ huy (2001-2003), Trưởng Bộ môn Dẫn đường trên không và Dẫn đường sở chỉ huy (2003-2004).
  - Lê Đình Vạn
  Trưởng Bộ môn Bảo đảm dẫn đường (1995-2003).
  - Nguyễn Huy Giáp
  Trưởng Bộ môn Bảo đảm dẫn đường (2003-2004).
  - Đỗ Duy Đản
  Trưởng Bộ môn ưng dụng vũ khí và Hiệu suất chiến đấu (1995-2004).

  7. Công ty Bay dịch vụ.
  - Võ Ngọc Lạc
  Chủ nhiệm Dẫn đường Công ty bay dịch vụ miền Nam (1999-2004).
  - Phạm Văn Thường
  Chủ nhiệm Dẫn đường Công ty bay dịch vụ miền Bắc (5-2002 - 2004).

  HẾT
   
 5. 19/6/15 lúc 14:25 #245
  đii bộ
  đii bộ [Tịch thu bằng lái]
  Biển số:
  OF-367607
  Ngày cấp bằng:
  21/5/15
  Số km:
  87
  Động cơ OF:
  5 mã lực
  Mã lực:
  5
  Ôi em đọc cái này chắc vài ngày mất . Cụ ơi tóm tắt đi cụ :D
   
 6. 31/7/15 lúc 12:58 #246
  Vua Ngủ
  Vua Ngủ Xe tải
  Biển số:
  OF-202129
  Ngày cấp bằng:
  15/7/13
  Nơi ở:
  Trại giun quế PHT, Tân Trại, Phú Cường, Sóc
  Số km:
  314
  Động cơ OF:
  12 mã lực
  Mã lực:
  12
  cái này e cũng biết sơ sơ. e đã từng là nhân viên tiêu đồ gần, của trung đoàn không quân 931 sư 371
  công việc của e là đánh dấu tọa độ và kẻ vẽ đường bay của máy bay chiến đấu nhằm giúp cho sĩ quan dẫn đường tổ chức đánh chặn hay chặn đầu các máy bay địch. hahahahah
   
 7. 10/8/15 lúc 15:22 #247
  Phúc Bình
  Phúc Bình Xe máy
  Biển số:
  OF-375084
  Ngày cấp bằng:
  24/7/15
  Nơi ở:
  số 203 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
  Số km:
  79
  Động cơ OF:
  4 mã lực
  Mã lực:
  4
  nhưng thắng lợi của lực lượng không quân ta thật to lớn

  [FONT=&quot]
  [/FONT]​
  [/QUOTE]
   
 8. 10/8/15 lúc 15:25 #248
  Phúc Bình
  Phúc Bình Xe máy
  Biển số:
  OF-375084
  Ngày cấp bằng:
  24/7/15
  Nơi ở:
  số 203 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
  Số km:
  79
  Động cơ OF:
  4 mã lực
  Mã lực:
  4
  ta là nước đầu tiên vít cổ được nhiều B52 va tỉ lệ máy bay mĩ và ta bị rơi là 1,3:1,thật đáng tự hào
   
 9. 27/8/15 lúc 16:07 #249
  huyhiep9487
  huyhiep9487 Xe đạp
  Biển số:
  OF-378817
  Ngày cấp bằng:
  21/8/15
  Số km:
  12
  Động cơ OF:
  4 mã lực
  Mã lực:
  4
  Cụ cho ít hình cho đỡ mỏi con mắt ạ
   
 10. 22/9/15 lúc 14:24 #250
  ducbill00
  ducbill00 Xe tăng
  Biển số:
  OF-142242
  Ngày cấp bằng:
  17/5/12
  Nơi ở:
  Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Số km:
  1,162
  Động cơ OF:
  39 mã lực
  Mã lực:
  39
  "Mùa hè năm 1960, theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp, không quân ta đã phối hợp với Nha Khí tượng, sử dụng An-2 bay gây mưa nhân tạo, chống hạn cứu lúa. Dưới nắng hè oi bức. các tổ bay An-2 chờ dưới cánh máy bay, sẵn sàng nhận lệnh cất cánh. Máy bay sẽ được dẫn đến những đám mây có nhiều khả năng gây mưa, rồi phun bụi hóa chất vào chúng để thúc đẩy nhanh quá trình tạo ra các cơn mưa rào. Bay gây mưa nhân tạo dễ gặp nguy hiểm vì trong những đám mây này thường có dòng đối lưu rất mạnh, độ tích điện cao, dễ phá hỏng máy bay. Nhưng với lòng dũng cảm, tin tưởng vào trình độ của chính mình, các tổ bay An-2 đã góp sức đẩy lùi hạn hán, cứu sống hang ngàn héc-ta lúa tại tỉnh Hải Dương"

  Em xin phép trích lục một đoạn, năm 60 ta đã làm mưa nhân tạo, chả lẽ 55 năm sau là 2015 lại không làm được để cứu Ninh Thuận, vậy khoa học đi lùi hay con người hay do đk không thuận lợi các cụ nhỉ? Có cụ nào giải ngố em với ạ
   
 11. 13/3/16 lúc 13:48 #251
  Xuanhunghd
  Xuanhunghd Xe hơi
  Biển số:
  OF-317782
  Ngày cấp bằng:
  28/4/14
  Số km:
  108
  Động cơ OF:
  8 mã lực
  Mã lực:
  8
  Lịch sử thật vĩ đại
   
 12. 19/3/16 lúc 15:02 #252
  Victor Pham
  Victor Pham Xe máy
  Biển số:
  OF-406221
  Ngày cấp bằng:
  22/2/16
  Số km:
  99
  Động cơ OF:
  3 mã lực
  Mã lực:
  3
  Việt nam ta nói về đánh nhau thì là bậc thầy của thằng trung quốc
   
 13. 26/3/16 lúc 23:48 #253
  Bung To
  Bung To Xe điện
  Biển số:
  OF-31819
  Ngày cấp bằng:
  20/3/09
  Số km:
  4,267
  Động cơ OF:
  104 mã lực
  Mã lực:
  104
  Phải có những đám mây có khả năng gây mưa rồi mới phun hoá chất thúc đẩy nhanh quá trình gây mưa chứ cụ. Nếu trời cứ xanh như mắt mèo, chả có đám mây nào thì chịu. Gió mạnh cũng làm mất tác dụng việc gây mưa nữa !
   
 14. 11/5/16 lúc 11:24 #254
  cocsku
  cocsku Xe container
  Biển số:
  OF-29844
  Ngày cấp bằng:
  23/2/09
  Số km:
  7,097
  Động cơ OF:
  55 mã lực
  Mã lực:
  55
  Hồi tìm kiếm máy bay MH370 ở vùng biển phía Nam, phi công ta dùng Ipad để dẫn đường tìm kiếm. Không biết có được ghi vào lịch sử dẫn đường không cụ nhỉ?
   
 15. 9/7/16 lúc 15:53 #255
  bui van tien
  bui van tien Đi bộ
  Biển số:
  OF-435193
  Ngày cấp bằng:
  6/7/16
  Nơi ở:
  Âu Cơ - Tây Hồ - Hà Nội
  Số km:
  6
  Động cơ OF:
  1 mã lực
  Mã lực:
  1
  Chém phải có kỹ thuật thì sẽ giảm tốc đọ gió, chém không đúng cách gió càng ngày càng mạnh, có khi MH370 bay tận bắc cực rồi.
   
 16. 26/8/16 lúc 15:40 #256
  LinhAnhNguyen
  LinhAnhNguyen Đi bộ
  Biển số:
  OF-448642
  Ngày cấp bằng:
  26/8/16
  Số km:
  8
  Động cơ OF:
  1 mã lực
  Mã lực:
  1
  hahâ đọc cmt các cụ ở dưới mà buồn cười quá
   
 17. 28/7/17 lúc 09:17 #257
  Ranfer
  Ranfer Xe tải
  Biển số:
  OF-26068
  Ngày cấp bằng:
  19/12/08
  Nơi ở:
  Hà lội
  Số km:
  214
  Động cơ OF:
  25 mã lực
  Mã lực:
  25
  Hay , cám ơn cụ chủ thớt. Nhưng em nghe nói trực thăng của ta giờ dùng IP dẫn đướng thật! Không hiểu có hợp lý và dùng được ko nhỉ?
   
 18. 14/1/18 lúc 02:44 #258
  mr_nom
  mr_nom Xe buýt
  Biển số:
  OF-427408
  Ngày cấp bằng:
  5/6/16
  Số km:
  685
  Động cơ OF:
  13 mã lực
  Mã lực:
  13
  Em xin phép up cái ảnh để lấy link trên dt :P


  [​IMG]
   

Thông tin thớt

Hiện có 0 cụ đang nghía thớt này. (0 lái chính và 0 lái phụ)