[Funland] Luật doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp và trà nước chém gió

IP man

Xe container
Biển số
OF-209780
Ngày cấp bằng
11/9/13
Số km
7,695
Động cơ
389,647 Mã lực
Ví dụ: Bộ chủ quản/ TCTNN A ủy quyền cho một cá nhân B (thuộc một CTy con C) đại diện phần vốn nhà nước tại C. Việc này là bình thường ạ :)
Đấy là người đại diện phần vốn chứ ko phải uỷ quyền cụ ah. Cụ thể là giao cho ông A, đại diện xxx % vốn tại doanh nghiệp.
Người đại diện này có quyền và trách nhiệm được quy định trong quy chế của họ theo đúng số % vốn được giao đó.
Có vẻ như bà con đang lạm dụng từ “uỷ quyền” mà không hiểu “uỷ quyền” là gì.
 

Bình minh biển

Xe điện
Biển số
OF-757578
Ngày cấp bằng
16/1/21
Số km
3,526
Động cơ
115,191 Mã lực
Đấy là người đại diện phần vốn chứ ko phải uỷ quyền cụ ah. Cụ thể là giao cho ông A, đại diện xxx % vốn tại doanh nghiệp.
Người đại diện này có quyền và trách nhiệm được quy định trong quy chế của họ theo đúng số % vốn được giao đó.
Có vẻ như bà con đang lạm dụng từ “uỷ quyền” mà không hiểu “uỷ quyền” là gì.
Cụ có thể xem lại về phạm vi sử dụng từ này ạ.
" Ngày 14 tháng 2 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BTC về Quy chế hoạt động người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Quy chế này quy định cụ thể về về chế độ hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; mối quan hệ giữa Chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trong việc thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ sở hữu (dưới vai trò là cổ đông, thành viên góp vốn) tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên; áp dụng đối với chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; các tổ chức, các cá nhân có liên quan đến hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại: i) doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; ii) doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ.

Chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Chủ sở hữu phần vốn nhà nước): là Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) được phân công, phân cấp thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (gọi tắt là Người đại diện) là cá nhân được Chủ sở hữu phần vốn nhà nước ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước".
 

coolpix8700

Xe ba gác
Biển số
OF-33715
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
21,557
Động cơ
40,388 Mã lực
Cụ nói linh tinh. Uỷ quyền thì anh A có quyền này uỷ quyền cho anh B thực hiện cái quyền của anh A. Còn nhà nước có phải là cái gì cụ thể đâu mà uỷ quyền.
Nhà nước là ai? Là Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ hay doanh nghiệp Nhà nước???
"Nhà nước" là cái ông đang quản lý vốn nhà nước ấy ạh.
Ông ấy ủy quyền cho người đại diện cho phần vốn do ông ấy đang quản lý ở doanh nghiệp.
Khác với các ủy viên khác, người đại diện phần vốn nhà nước này có thể bị ông ấy thay thế bất cứ lúc nào!
 
Chỉnh sửa cuối:

matizvan2009

Xe lăn
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
14,118
Động cơ
81,165 Mã lực
Nhà nước có thể ủy quyền được!
hehe, em đoc nhiều, hỏi nhiều nhưng chưa ai làm rõ được vốn nn trong 1 số trường hợp:
ví dụ evn là tập đoàn nn, nn thông qua ubqlvnn cử ndd làm tv hđtv. cái này rõ rồi.
nếu evn góp 60% vốn vào ct cp A gồm 3 tv, 2 tv kia là công ty tư nhân chiếm 40%... thế thì với Cty A vốn góp từ evn là vốn nn hay vốn (của) doanh nghiệp evn. Các tv tư nhân kia có quan tâm đến nguồn gốc tiền evn góp không hay đấy chỉ là vấn đề của những người do evn cử vào cty A tham gia hđqt. nếu tv hđqt đến từ cty tư nhân vote 1 dự án để rồi mất 100 tỉ thì họ có chịu trách nhiệm với phần 60 tỉ 'vốn nn' kia không. mà mất vốn 100 tỉ kia được xác định trong bảng cân đối kế toán là vốn chủ (vốn dn) phải không ah
 

coolpix8700

Xe ba gác
Biển số
OF-33715
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
21,557
Động cơ
40,388 Mã lực
...

Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (gọi tắt là Người đại diện) là cá nhân được Chủ sở hữu phần vốn nhà nước ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước".
Bác ấy chỉ biết về chứng,
Chứ không biết những điều này.
Người ngoài cuộc nghe có vẻ không có lý lắm.
Người được ủy quyền đại diện vốn Nhà nước ở doanh nghiệp có thể không có trong biên chế Nhà nước!
 
Chỉnh sửa cuối:

coolpix8700

Xe ba gác
Biển số
OF-33715
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
21,557
Động cơ
40,388 Mã lực
hehe, em đoc nhiều, hỏi nhiều nhưng chưa ai làm rõ được vốn nn trong 1 số trường hợp:
ví dụ evn là tập đoàn nn, nn thông qua ubqlvnn cử ndd làm tv hđtv. cái này rõ rồi.
nếu evn góp 60% vốn vào ct cp A gồm 3 tv, 2 tv kia là công ty tư nhân chiếm 40%... thế thì với Cty A vốn góp từ evn là vốn nn hay vốn (của) doanh nghiệp evn. Các tv tư nhân kia có quan tâm đến nguồn gốc tiền evn góp không hay đấy chỉ là vấn đề của những người do evn cử vào cty A tham gia hđqt. nếu tv hđqt đến từ cty tư nhân vote 1 dự án để rồi mất 100 tỉ thì họ có chịu trách nhiệm với phần 60 tỉ 'vốn nn' kia không. mà mất vốn 100 tỉ kia được xác định trong bảng cân đối kế toán là vốn chủ (vốn dn) phải không ah
Em vừa viết trên kia đấy!
Trong những trường hợp đặc biệt, chủ sở hữu vốn nhà nước có thể thay thế-vô hiệu hóa quyền vote của người mình ủy quyền đại diện vốn Nhà nước ở doanh nghiệp (trường hợp đã voted rồi, nếu vốn nhà nước từ 10% trở lên họ có quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để đề nghị thay đổi)!
 

IP man

Xe container
Biển số
OF-209780
Ngày cấp bằng
11/9/13
Số km
7,695
Động cơ
389,647 Mã lực
Cụ có thể xem lại về phạm vi sử dụng từ này ạ.
" Ngày 14 tháng 2 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BTC về Quy chế hoạt động người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Quy chế này quy định cụ thể về về chế độ hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; mối quan hệ giữa Chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trong việc thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ sở hữu (dưới vai trò là cổ đông, thành viên góp vốn) tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên; áp dụng đối với chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; các tổ chức, các cá nhân có liên quan đến hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại: i) doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; ii) doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ.

Chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Chủ sở hữu phần vốn nhà nước): là Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) được phân công, phân cấp thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (gọi tắt là Người đại diện) là cá nhân được Chủ sở hữu phần vốn nhà nước ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước".
Việc ông A được giao xxx % vốn nhà nước tại doanh nghiệp X nào đó, thì ông ý auto có các quyền và trách nhiệm đối với phần vốn được giao đó. Chứ ko phải uỷ quyền uỷ queo gì nữa.
Quay lại vấn đề chính ở đây “1 người có thể vừa làm thành viên độc lập HĐQT vừa là người đại diện phần vốn nhà nước không”? Điều này là không thể. Vì thành viên độc lập không được liên quan đến cổ đông lớn, anh ko thể vừa độc lập vừa đại diện cho cổ đông lớn được.
Còn cụ nào bảo “ nhà nước uỷ quyền” được thì bó tay, chẳng có ông nào dám uỷ quyền trái pháp luật như thế cả. Đến lúc đi tù thì đừng hỏi tại sao.
 

Bình minh biển

Xe điện
Biển số
OF-757578
Ngày cấp bằng
16/1/21
Số km
3,526
Động cơ
115,191 Mã lực
Bác ấy chỉ biết về chứng,
Chứ không biết những điều này.
Người ngoài cuộc nghe có vẻ không có lý lắm.!
Vâng Cụ. Chỉ có chỗ đậm kia là em chưa gặp ạ :) (có thể không có trong biên chế Nhà nước)
 

matizvan2009

Xe lăn
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
14,118
Động cơ
81,165 Mã lực
Còn cụ nào bảo “ nhà nước uỷ quyền” được thì bó tay, chẳng có ông nào dám uỷ quyền trái pháp luật như thế cả. Đến lúc đi tù thì đừng hỏi tại sao.
có ủy quyền nhé.
trong hoạt động với tư cách là tv hđqt thì họ được giao vốn
khi họp đhđcđ thì họ được uỷ quyền để biểu quyết nhé.
ví dụ: công ty a muốn đầu tư dự án x, giá trị đầu tư thuộc thẩm quyền của đhđcđ thì hđqt xin ý kiến cổ đông. Thường thì cổ đông nn (phải) có văn bản uỷ quyền cho các (hoặc 1 cũng được) người đại diện phần vốn tại hđqt biểu quyết.
 

matizac

Xe điện
Biển số
OF-125314
Ngày cấp bằng
24/12/11
Số km
2,353
Động cơ
68,936 Mã lực
Nơi ở
Hoang Mai
Về logic tùy xem mợ đang có GTN hay VLC, để tính nên mua hay nên bán!
Vì GTN đang là công ty mẹ VLC, nên trường hợp nay VLC phải phát hành thêm để hoán đổi lấy cp GTN, sau đó lại phải hủy vốn tương ứng với phần GTN đang sở hữu (>74%) theo mệnh giá. Vậy VLC phát hành và đổi theo giá thị trường của GTN còn hủy đi phần VĐL theo mệnh giá -> Vậy khả năng cao GTN cần tăng giá, ít nhất = VLC :)
em đang có gtn, nhưng chưa tin khả năng gtn tăng = vlc, cụ có cơ sở gì ko ?
 

banmotnucuoi

Xe container
Biển số
OF-400400
Ngày cấp bằng
9/1/16
Số km
7,501
Động cơ
439,414 Mã lực
Anh còi em chả chơi....em học tập thôi! Bán giấy lộn ra xèng....
Nếu muốn học tập chơi chứng thì phải đua theo mấy mã của anh còi, chỉ cần chưa đến một học kỳ thì trình độ thạc sỹ đào tạo bên tây về chưa bằng nhé
 

VW Golf

Xe ba gác
Biển số
OF-24533
Ngày cấp bằng
21/11/08
Số km
20,496
Động cơ
166,367 Mã lực
nếu evn góp 60% vốn vào ct cp A gồm 3 tv, 2 tv kia là công ty tư nhân chiếm 40%... thế thì với Cty A vốn góp từ evn là vốn nn hay vốn (của) doanh nghiệp evn
Tôi gặp vụ này rồi:
Do EVN là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ==> với vụ của bác, "với Cty A vốn góp từ evn là vốn nn".

Tuy nhiên, câu hỏi khác nữa là:
Công ty A, với 60% vốn nhà nước (từ EVN), đầu tư tiếp 10 tỷ vào Công ty B. Bao nhiêu là vốn Nhà nước?

Thế thì cái 10 tỷ này chỉ có 6 tỷ từ EVN hay Nhà nước, còn 4 tỷ là từ "2 tv kia là công ty tư nhân chiếm 40%" của chính Công ty A.
Nó tiếp tục khác nữa, nếu ông B, với 10 tỷ từ ông A = 6 tỷ từ Nhà nước, tiếp tục đầu tư vào Công ty C....
Tỷ lệ tính vốn Nhà nước cứ thế tiếp tục.
 

IP man

Xe container
Biển số
OF-209780
Ngày cấp bằng
11/9/13
Số km
7,695
Động cơ
389,647 Mã lực
có ủy quyền nhé.
trong hoạt động với tư cách là tv hđqt thì họ được giao vốn
khi họp đhđcđ thì họ được uỷ quyền để biểu quyết nhé.
ví dụ: công ty a muốn đầu tư dự án x, giá trị đầu tư thuộc thẩm quyền của đhđcđ thì hđqt xin ý kiến cổ đông. Thường thì cổ đông nn (phải) có văn bản uỷ quyền cho các (hoặc 1 cũng được) người đại diện phần vốn tại hđqt biểu quyết.
Đang nói đến việc ủy quyền cho "thành viên độc lập" cơ mà cụ. Người đại diện phần vốn thì là đương nhiên, nói làm gì :(.
Có cụ kia cụ ý bảo là nhà nước ủy quyền cho thành viên độc lập được.
Nhà nước mà ủy quyền được cho thành viên độc lập thì cổ đông nhỏ nó kiện cho banh xác.
 

langthangnoidau

Xe buýt
Biển số
OF-715819
Ngày cấp bằng
12/2/20
Số km
674
Động cơ
61,632 Mã lực
Tuổi
36
Đã là thành viên độc lập thì làm sao đại diện vốn NN được nữa.
Vấn đề này thì gần như là đúng thôi, Vì ít nhiều đều bị dính vào 1 trong số các tiêu chuẩn sau:
------------
2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.


-
Tuy nhiên theo Luật DN 2020 khái niệm này thay đổi: là thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT (chỉ áp dụng với mô hình ko có Ban kiểm soát nhé)
 
Chỉnh sửa cuối:

langthangnoidau

Xe buýt
Biển số
OF-715819
Ngày cấp bằng
12/2/20
Số km
674
Động cơ
61,632 Mã lực
Tuổi
36
Ví dụ: Bộ chủ quản/ TCTNN A ủy quyền cho một cá nhân B (thuộc một CTy con C) đại diện phần vốn nhà nước tại C. Việc này là bình thường ạ :)
Nói chính xác là: CỬ ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC đấy cụ ạ :) Nhưng chuẩn ra thì các CQNN, các Bộ sẽ giao vốn cho Công ty, từ Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị công ty mới cử đại diện vốn nhà nước (là cá nhân) để quản lý vốn, tài sản nhà nước, tại Công ty đó
 

langthangnoidau

Xe buýt
Biển số
OF-715819
Ngày cấp bằng
12/2/20
Số km
674
Động cơ
61,632 Mã lực
Tuổi
36
Đang nói đến việc ủy quyền cho "thành viên độc lập" cơ mà cụ. Người đại diện phần vốn thì là đương nhiên, nói làm gì :(.
Có cụ kia cụ ý bảo là nhà nước ủy quyền cho thành viên độc lập được.
Nhà nước mà ủy quyền được cho thành viên độc lập thì cổ đông nhỏ nó kiện cho banh xác.
Cụ kia ban đầu hỏi là Thành viên HĐQT có được làm Kế toán trưởng ko mà cụ :I
Tui trả nhời là KHÔNG ĐƯỢC mà
 

langthangnoidau

Xe buýt
Biển số
OF-715819
Ngày cấp bằng
12/2/20
Số km
674
Động cơ
61,632 Mã lực
Tuổi
36
em đang có gtn, nhưng chưa tin khả năng gtn tăng = vlc, cụ có cơ sở gì ko ?
Cụ vừa quote cái suy luận của em đấy, cũng chỉ có khả năng thôi, trên cơ sở là ko có DN nào muốn sau sáp nhập quy mô lại bé đi mấy phần cả :D
 

coolpix8700

Xe ba gác
Biển số
OF-33715
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
21,557
Động cơ
40,388 Mã lực
Vấn đề này thì gần như là đúng thôi, Vì ít nhiều đều bị dính vào 1 trong số các tiêu chuẩn sau:
------------
2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:
a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
---------
Tuy nhiên theo Luật DN 2020 khái niệm này thay đổi: là thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT (chỉ áp dụng với mô hình ko có Ban kiểm soát nhé)
Người được ủy quyền là đại diện cho phần vốn nhà nước không nhất thiết phải có trong biên chế Nhà nước, cũng không cần phải là người làm việc trong cty,... vậy không nhất thiết bị "dính" nếu là ủy viên độc lập!
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top