[Funland] Phụ nữ Việt Nam: Lấy chồng nội sướng gấp vạn mấy cô chọn hàng ngoại!

langtoilangtoi

Xe điện
Biển số
OF-520012
Ngày cấp bằng
6/7/17
Số km
2,325
Động cơ
-14,571 Mã lực
Tuổi
47
Em cứ lập cái thớt để các cụ sướng, các mợ chọn đồ nội cũng sướng!

Dẫn chứngXưa có 2 mẹ con sống với nhau ở một làng quê nọ. Thời gian thấm thoắt, người con trai đã đến tuổi trưởng thành và muốn kiếm cho mình 1 người vợ.
Bà mẹ thấy phía đông của làng có 1 cô đi làm cave, nên dặn con trai :
- Con tuyệt đối không được đi về phía đông tán gái, nghe chửa ?
Người con trai vốn dĩ nghe lời mẹ nên không đi về phía đông để tán gái.
Rồi có lần bà mẹ nghe phía tây có người con gái vì không chung thủy mà bỏ chồng theo giai nên dặn con trai :
- Con tuyệt đối không được tán gái phía tây, nghe chửa ?
Người con trai vốn dĩ nghe lời mẹ nên không đi về phía tây tán gái.
Mấy ngày hôm sau, người mẹ lại nghe phía nam có cô gái bạo hành chồng, gia đình lục đục, nên dặn người con trai :
- Con tuyệt đối không được tán gái phía nam, nghe chửa ?
Người con trai vốn dĩ nghe lời mẹ nên không đi về phía nam tán gái.
Rồi bà mẹ lại nghe phía bắc có cô gái vì ham lô đề cờ bạc mà phá sản, bèn dặn người con trai :
- Con tuyệt đối không được tán gái phía bắc, nghe chửa ?
Người con trai vốn dĩ nghe lời mẹ nên không đi về phía bắc tán gái.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, như chó chạy qua hàng rào.
Người mẹ cũng đã già, người con trai cũng đã ngoài 60 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ.
Người con trai buồn lắm, nhưng cũng không biết phải làm sao.

Rồi một ngày kia, người con trai nghe nói trên một ngọn núi có một vị đạo sĩ cao thâm, có thể biến không thành có. Chàng trai bèn sắm lễ và lên núi gặp đạo sĩ, với mong muốn có được vợ trong thời gian ngắn để thỏa lòng mong ước của mẹ già.
Băng qua nhiều con suối sâu, rừng rậm như lông mèo, cuối cùng cũng gặp được vị đạo sĩ.
Sau khi nghe chàng trai kể sự tình, vị đạo sĩ nói :
- Con chỉ cưới được vợ khi mẹ con chữa được bệnh trong tâm. Bệnh này tuy khó chữa, nhưng không phải là không thể, chỉ cần kiên trì là được.
Chàng trai hỏi :
- Vậy mẹ con bị bệnh gì, thưa đạo sĩ ?
Đạo sĩ vuốt chòm râu lưa thưa, trắng như lông ngựa bạch, thủng thẳng đáp :
- Ta viết tên bệnh cho mẹ con, con về cứ đưa cho mẹ ngâm cứu và tự chữa nhé.
Nói rồi, đạo sĩ phóng bút vào tờ giấy A4 xé đôi, cho vào bao thư rồi đưa cho chàng trai rồi nhẹ nhàng phất tà áo màu cháo lòng đi vào trong động.
Chàng trai vâng lời, cầm phong thư cẩn thận cho vào trong áo rồi, do tuổi cũng đã hơi cao nên chàng phi xuống núi chầm chậm
Về đến nhà, chàng trai thuật lại lời đạo sĩ cho mẹ nghe. Bà mẹ lấy làm khó hiểu, bèn giở phong thư, trong đó chỉ đề có 2 chữ : Phiến diện.
 

vuvanphong

Xe điện
Biển số
OF-122036
Ngày cấp bằng
26/11/11
Số km
3,132
Động cơ
147,594 Mã lực
Xưa có 2 mẹ con sống với nhau ở một làng quê nọ. Thời gian thấm thoắt, người con trai đã đến tuổi trưởng thành và muốn kiếm cho mình 1 người vợ.
Bà mẹ thấy phía đông của làng có 1 cô đi làm cave, nên dặn con trai :
- Con tuyệt đối không được đi về phía đông tán gái, nghe chửa ?
Người con trai vốn dĩ nghe lời mẹ nên không đi về phía đông để tán gái.
Rồi có lần bà mẹ nghe phía tây có người con gái vì không chung thủy mà bỏ chồng theo giai nên dặn con trai :
- Con tuyệt đối không được tán gái phía tây, nghe chửa ?
Người con trai vốn dĩ nghe lời mẹ nên không đi về phía tây tán gái.
Mấy ngày hôm sau, người mẹ lại nghe phía nam có cô gái bạo hành chồng, gia đình lục đục, nên dặn người con trai :
- Con tuyệt đối không được tán gái phía nam, nghe chửa ?
Người con trai vốn dĩ nghe lời mẹ nên không đi về phía nam tán gái.
Rồi bà mẹ lại nghe phía bắc có cô gái vì ham lô đề cờ bạc mà phá sản, bèn dặn người con trai :
- Con tuyệt đối không được tán gái phía bắc, nghe chửa ?
Người con trai vốn dĩ nghe lời mẹ nên không đi về phía bắc tán gái.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, như chó chạy qua hàng rào.
Người mẹ cũng đã già, người con trai cũng đã ngoài 60 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ.
Người con trai buồn lắm, nhưng cũng không biết phải làm sao.

Rồi một ngày kia, người con trai nghe nói trên một ngọn núi có một vị đạo sĩ cao thâm, có thể biến không thành có. Chàng trai bèn sắm lễ và lên núi gặp đạo sĩ, với mong muốn có được vợ trong thời gian ngắn để thỏa lòng mong ước của mẹ già.
Băng qua nhiều con suối sâu, rừng rậm như lông mèo, cuối cùng cũng gặp được vị đạo sĩ.
Sau khi nghe chàng trai kể sự tình, vị đạo sĩ nói :
- Con chỉ cưới được vợ khi mẹ con chữa được bệnh trong tâm. Bệnh này tuy khó chữa, nhưng không phải là không thể, chỉ cần kiên trì là được.
Chàng trai hỏi :
- Vậy mẹ con bị bệnh gì, thưa đạo sĩ ?
Đạo sĩ vuốt chòm râu lưa thưa, trắng như lông ngựa bạch, thủng thẳng đáp :
- Ta viết tên bệnh cho mẹ con, con về cứ đưa cho mẹ ngâm cứu và tự chữa nhé.
Nói rồi, đạo sĩ phóng bút vào tờ giấy A4 xé đôi, cho vào bao thư rồi đưa cho chàng trai rồi nhẹ nhàng phất tà áo màu cháo lòng đi vào trong động.
Chàng trai vâng lời, cầm phong thư cẩn thận cho vào trong áo rồi, do tuổi cũng đã hơi cao nên chàng phi xuống núi chầm chậm
Về đến nhà, chàng trai thuật lại lời đạo sĩ cho mẹ nghe. Bà mẹ lấy làm khó hiểu, bèn giở phong thư, trong đó chỉ đề có 2 chữ : Phiến diện.
Phiến là phấn
Diện là mặt
Mặt phấn là chỉ người phụ nữ hay đánh phấn hoặc đám đàn ông ẻo lả.
Cụ mắng kín đáo quá, nhưng cẩn thận các mợ và các mợ bem cho (cụ bảo trọng nhé)


mặt phấn


- Mặt trát phấn, ý thân phận người con gái
 

Yellowtea

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-145206
Ngày cấp bằng
9/6/12
Số km
13,919
Động cơ
505,339 Mã lực
Xưa có 2 mẹ con sống với nhau ở một làng quê nọ. Thời gian thấm thoắt, người con trai đã đến tuổi trưởng thành và muốn kiếm cho mình 1 người vợ.
Bà mẹ thấy phía đông của làng có 1 cô đi làm cave, nên dặn con trai :
- Con tuyệt đối không được đi về phía đông tán gái, nghe chửa ?
Người con trai vốn dĩ nghe lời mẹ nên không đi về phía đông để tán gái.
Rồi có lần bà mẹ nghe phía tây có người con gái vì không chung thủy mà bỏ chồng theo giai nên dặn con trai :
- Con tuyệt đối không được tán gái phía tây, nghe chửa ?
Người con trai vốn dĩ nghe lời mẹ nên không đi về phía tây tán gái.
Mấy ngày hôm sau, người mẹ lại nghe phía nam có cô gái bạo hành chồng, gia đình lục đục, nên dặn người con trai :
- Con tuyệt đối không được tán gái phía nam, nghe chửa ?
Người con trai vốn dĩ nghe lời mẹ nên không đi về phía nam tán gái.
Rồi bà mẹ lại nghe phía bắc có cô gái vì ham lô đề cờ bạc mà phá sản, bèn dặn người con trai :
- Con tuyệt đối không được tán gái phía bắc, nghe chửa ?
Người con trai vốn dĩ nghe lời mẹ nên không đi về phía bắc tán gái.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, như chó chạy qua hàng rào.
Người mẹ cũng đã già, người con trai cũng đã ngoài 60 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ.
Người con trai buồn lắm, nhưng cũng không biết phải làm sao.

Rồi một ngày kia, người con trai nghe nói trên một ngọn núi có một vị đạo sĩ cao thâm, có thể biến không thành có. Chàng trai bèn sắm lễ và lên núi gặp đạo sĩ, với mong muốn có được vợ trong thời gian ngắn để thỏa lòng mong ước của mẹ già.
Băng qua nhiều con suối sâu, rừng rậm như lông mèo, cuối cùng cũng gặp được vị đạo sĩ.
Sau khi nghe chàng trai kể sự tình, vị đạo sĩ nói :
- Con chỉ cưới được vợ khi mẹ con chữa được bệnh trong tâm. Bệnh này tuy khó chữa, nhưng không phải là không thể, chỉ cần kiên trì là được.
Chàng trai hỏi :
- Vậy mẹ con bị bệnh gì, thưa đạo sĩ ?
Đạo sĩ vuốt chòm râu lưa thưa, trắng như lông ngựa bạch, thủng thẳng đáp :
- Ta viết tên bệnh cho mẹ con, con về cứ đưa cho mẹ ngâm cứu và tự chữa nhé.
Nói rồi, đạo sĩ phóng bút vào tờ giấy A4 xé đôi, cho vào bao thư rồi đưa cho chàng trai rồi nhẹ nhàng phất tà áo màu cháo lòng đi vào trong động.
Chàng trai vâng lời, cầm phong thư cẩn thận cho vào trong áo rồi, do tuổi cũng đã hơi cao nên chàng phi xuống núi chầm chậm
Về đến nhà, chàng trai thuật lại lời đạo sĩ cho mẹ nghe. Bà mẹ lấy làm khó hiểu, bèn giở phong thư, trong đó chỉ đề có 2 chữ : Phiến diện.
Thâm nho vãi chưởng cụ ah!
Đúng là 2 từ chuẩn!
 

Yellowtea

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-145206
Ngày cấp bằng
9/6/12
Số km
13,919
Động cơ
505,339 Mã lực
Phiến là phấn
Diện là mặt
Mặt phấn là chỉ người phụ nữ hay đánh phấn hoặc đám đàn ông ẻo lả.
Cụ mắng kín đáo quá, nhưng cẩn thận các mợ và các mợ bem cho (cụ bảo trọng nhé)


mặt phấn


- Mặt trát phấn, ý thân phận người con gái
Đây là đang chửi xéo các cụ, sao cụ lại hiểu ra này được nhỉ, bó tay :))
 

vuvanphong

Xe điện
Biển số
OF-122036
Ngày cấp bằng
26/11/11
Số km
3,132
Động cơ
147,594 Mã lực
Đây là đang chửi xéo các cụ, sao cụ lại hiểu ra này được nhỉ, bó tay :))
Ồ, mợ chưa biết mấy lão OF đâu, nói thẳng thì không dám nói, toàn câu chữ vớ vẩn, vòng vo, tối nghĩa.

Nếu bài đó mà đăng trên face thì lão ấy sẽ bị cộng đồng oánh phấn vào phản pháo đấy:))
 
Chỉnh sửa cuối:

Nhà Quê 2

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-107843
Ngày cấp bằng
5/8/11
Số km
4,778
Động cơ
444,174 Mã lực
Phải so đo là thấy thua mịa nó rồi.
 

vuvanphong

Xe điện
Biển số
OF-122036
Ngày cấp bằng
26/11/11
Số km
3,132
Động cơ
147,594 Mã lực
Phong lôi nổi trận bời bời,
Nặng lòng e ấp tính bài phân chia.
Quyết ngay biện bạch một bề,
Dạy cho má phấn lại về lầu xanh!...
 

Xe gia đình

Tháo bánh
Biển số
OF-51938
Ngày cấp bằng
1/12/09
Số km
3,325
Động cơ
479,927 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Yêu nhau nhiều năm rồi mới cưới mà còn ngã bổ chửng nữa là....
 

lexus315

Xe điện
Biển số
OF-29569
Ngày cấp bằng
20/2/09
Số km
2,406
Động cơ
232,659 Mã lực
Ồ, tôi biết nhiều người Âu biết nhà văn này.
Họ có nói nhà văn này như bà tiên tri mù của châu Âu vậy & họ có thắc mắc "Làm sao những nhà tiên tri có thể hình dung ra một social ở cách xa mình tới cả trăm năm như vậy? Trong vũ trụ thời gian đó đủ để du hành qua nhiều giải thiên hà"

Tất nhiên tôi không biết tại sao & không thể trả lời cho họ câu hỏi đó rồi. Tôi chỉ có thể nói với họ rằng mọi thứ có thể lặp lại ngẫu nhiên như trong toán học vậy...và xã hội cũng thế. Nhưng dù thế nào tôi thấy người Âu họ luôn tôn trọng các nhà văn và rất chịu khó đọc các tác phẩm văn học khắp nơi. Chắc chắn rồi, các tác phẩm đó hay và chúng ta có thể thấy nhiều thứ mà, phải không nào?
Cụ nhắc khiến em lại có ý định đọc lại các tác phẩm của cụ Vũ Trọng Phụng rồi! Cảm ơn cụ!
 

Muon_biet

Xe cút kít
Biển số
OF-186880
Ngày cấp bằng
25/3/13
Số km
16,260
Động cơ
509,195 Mã lực
Nơi ở
Đống Đa, Hà Nội
Em cứ lập cái thớt để các cụ sướng, các mợ chọn đồ nội cũng sướng!

Dẫn chứngĐương nhiên rồi, lấy chồng ngoại thì nhanh tã...lắm!
 

PhễuKFC

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-35347
Ngày cấp bằng
15/5/09
Số km
3,389
Động cơ
505,987 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Lắm chuyện trong nước thì cũng vậy thôi, ở quê còn đỡ chút chứ ở tp léo thích là giải tán trong nốt nhạc, thế nên ko nói trc được điều gì. Mà gái việt xuất ngoại đa số e thấy sau khi nhập quốc tịch có hộ chiếu đều giải tán cả, vì e qua bên đó gặp chén nhiều nên phán bậy😂
 

barca6996

Xe container
Biển số
OF-724771
Ngày cấp bằng
10/4/20
Số km
7,926
Động cơ
147,345 Mã lực
Em trêu cụ barca6996 thôi. Ngày xưa chưa nhiều vùng buổi chiều tối chị em ra đồng giải quyết nhu cầu nên...toàn mông mợ ạ ;))
Thứ nhất quận công thứ nhì là cái cụ nói nha :D gớm cứ chém gió chứ ofer đã ông nào được như chàng trai 1m3 này chưa
Mà hình như Tiến Tùng này mới cưới vk ,k biết có phải chã túng không nhờ :))
 

taplai2012

Xe ngựa
Biển số
OF-150015
Ngày cấp bằng
21/7/12
Số km
27,229
Động cơ
491,009 Mã lực
Thứ nhất quận công thứ nhì là cái cụ nói nha :D gớm cứ chém gió chứ ofer đã ông nào được như chàng trai 1m3 này chưa
Mà hình như Tiến Tùng này mới cưới vk ,k biết có phải chã túng không nhờ :))
Cụ lại kháy Chã nào đó rồi :)) Nghe đâu mới cưới vợ, cụ chữa đc cũng lấy dc vợ thôi, mợ nào thì chưa biết vì cần được vài mợ xác nhận khỏi Nhũn đã :))
 

barca6996

Xe container
Biển số
OF-724771
Ngày cấp bằng
10/4/20
Số km
7,926
Động cơ
147,345 Mã lực
Cụ lại kháy Chã nào đó rồi :)) Nghe đâu mới cưới vợ, cụ chữa đc cũng lấy dc vợ thôi, mợ nào thì chưa biết vì cần được vài mợ xác nhận khỏi Nhũn đã :))
Nghĩ ló chán 😭bố vk giề mà toàn bóc mẽ chạn vương:((
 
Biển số
OF-75015
Ngày cấp bằng
10/10/10
Số km
13,429
Động cơ
621,442 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội Phố
Thế là hết trend chửi đàn ông Việt gia trưởng, không lãng mạn, ca ngợi tây lông rồi à các cụ?
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top