[VHGT & ATGT] Không có lỗi sai làn đường, sai phần đường khi xe không tuân thủ các "biển gộp hình" này

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,564
Động cơ
603,574 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Website
www.facebook.com
Cập nhật ngày 19/11/2020:

1- Tại Điều 37 Quy chuẩn 41/2019 có bổ sung một số biển có hình dạng không phải hình tròn vào nhóm biển hiệu lệnh.
Theo Điều 37 của QC41/2019, "các biển hiệu lệnh chủ yếu có quy cách hình tròn, hình chữ nhật màu xanh, hình vẽ màu trắng".

BC6BD8EF-C185-46B2-9307-23DAAD647D3F.jpeg2- Tuy nhiên, theo quy định hiện hành tại Khoản I.1, Phần D của Công ước Viên 1968 về BB và THĐB lại quy định "Biển hiệu lệnh phải có hình tròn, trừ biển D, 10 nêu tại điểm II, khoản 10 của phần này là có hình chữ nhật".


65B51CE3-92D4-4B0E-8FD9-1A4487A35BFB.jpeg3- Rõ ràng, hiện đang có sự khác nhau giữa nội dung tại Điều 37, Chương 6, QC41/2019 và tại Khoản I.1, Phần D của CƯV về cùng một vấn đề "biển hiệu lệnh" này. Theo đó, CƯV không cho phép xếp các biển không có hình tròn vào nhóm biển hiệu lệnh, trừ biển D, 10).

4- Luật Điều ước Quốc tế 2016 quy định cụ thể "Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật (trong trường hợp này là Điều 37, Chương 6, QC41/2019) và điều ước quốc tế (trong trường hợp này là CƯV1968 về BB và THĐB) mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó (tức là áp dụng Quy định của CƯV1968 về BB và THĐB "biển hiệu lệnh phải có hình tròn"), trừ Hiến pháp".

Do đó, quy định tại Điều 37, QC41/2019 "coi biển hình chữ nhật là biển hiệu lệnh" là sai với quy định hiện hành của CƯV, nên sẽ không được Luật Điều ước Quốc tế 2016 cho phép áp dụng.


E6D2824B-A5DD-4B65-8CF4-F71293AABB27.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,564
Động cơ
603,574 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Website
www.facebook.com

Nhân văn Dân

Xe tăng
Biển số
OF-113550
Ngày cấp bằng
20/9/11
Số km
1,799
Động cơ
405,099 Mã lực
Cập nhật ngày 19/11/2020:

1- Tại Điều 37 Quy chuẩn 41/2019 có bổ sung một số biển có hình dạng không phải hình tròn vào nhóm biển hiệu lệnh.
Theo Điều 37 của QC41/2019, "các biển hiệu lệnh chủ yếu có quy cách hình tròn, hình chữ nhật màu xanh, hình vẽ màu trắng".

BC6BD8EF-C185-46B2-9307-23DAAD647D3F.jpeg2- Tuy nhiên, theo quy định hiện hành tại Khoản I.1, Phần D của Công ước Viên 1968 về BB và THĐB lại quy định "Biển hiệu lệnh phải có hình tròn, trừ biển D, 10 nêu tại điểm II, khoản 10 của phần này là có hình chữ nhật".


65B51CE3-92D4-4B0E-8FD9-1A4487A35BFB.jpeg3- Rõ ràng, hiện đang có sự khác nhau giữa nội dung tại Điều 37, Chương 6, QC41/2019 và tại Khoản I.1, Phần D của CƯV về cùng một vấn đề "biển hiệu lệnh" này. Theo đó, CƯV không cho phép xếp các biển không có hình tròn vào nhóm biển hiệu lệnh, trừ biển D, 10).

4- Luật Điều ước Quốc tế 2016 quy định cụ thể "Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật (trong trường hợp này là Điều 37, Chương 6, QC41/2019) và điều ước quốc tế (trong trường hợp này là CƯV1968 về BB và THĐB) mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó (tức là áp dụng Quy định của CƯV1968 về BB và THĐB "biển hiệu lệnh phải có hình tròn"), trừ Hiến pháp".

Do đó, quy định tại Điều 37, QC41/2019 "coi biển hình chữ nhật là biển hiệu lệnh" là sai với quy định hiện hành của CƯV, nên sẽ không được Luật Điều ước Quốc tế 2016 cho phép áp dụng.


E6D2824B-A5DD-4B65-8CF4-F71293AABB27.jpeg
Cái này khá quan trọng. CHúng ta quen mặc định biển tròn mới là hiệu lệnh, bất chợt nhìn thấy biển chữ nhật thì sẽ ngó lơ, dẫn đến vô tình vi phạm.
 

vinhhanh76

Xe tăng
Biển số
OF-347760
Ngày cấp bằng
22/12/14
Số km
1,662
Động cơ
282,013 Mã lực
Tuổi
46
Cập nhật ngày 19/11/2020:

1- Tại Điều 37 Quy chuẩn 41/2019 có bổ sung một số biển có hình dạng không phải hình tròn vào nhóm biển hiệu lệnh.
Theo Điều 37 của QC41/2019, "các biển hiệu lệnh chủ yếu có quy cách hình tròn, hình chữ nhật màu xanh, hình vẽ màu trắng".

BC6BD8EF-C185-46B2-9307-23DAAD647D3F.jpeg2- Tuy nhiên, theo quy định hiện hành tại Khoản I.1, Phần D của Công ước Viên 1968 về BB và THĐB lại quy định "Biển hiệu lệnh phải có hình tròn, trừ biển D, 10 nêu tại điểm II, khoản 10 của phần này là có hình chữ nhật".


65B51CE3-92D4-4B0E-8FD9-1A4487A35BFB.jpeg3- Rõ ràng, hiện đang có sự khác nhau giữa nội dung tại Điều 37, Chương 6, QC41/2019 và tại Khoản I.1, Phần D của CƯV về cùng một vấn đề "biển hiệu lệnh" này. Theo đó, CƯV không cho phép xếp các biển không có hình tròn vào nhóm biển hiệu lệnh, trừ biển D, 10).

4- Luật Điều ước Quốc tế 2016 quy định cụ thể "Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật (trong trường hợp này là Điều 37, Chương 6, QC41/2019) và điều ước quốc tế (trong trường hợp này là CƯV1968 về BB và THĐB) mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó (tức là áp dụng Quy định của CƯV1968 về BB và THĐB "biển hiệu lệnh phải có hình tròn"), trừ Hiến pháp".

Do đó, quy định tại Điều 37, QC41/2019 "coi biển hình chữ nhật là biển hiệu lệnh" là sai với quy định hiện hành của CƯV, nên sẽ không được Luật Điều ước Quốc tế 2016 cho phép áp dụng.


E6D2824B-A5DD-4B65-8CF4-F71293AABB27.jpeg
Bác cho em xin ý kiến về biển 412e
bien-bao-412.png
" làn đường dành riêng cho xe buýt" với ạ. Em chân thành cảm ơn.
 

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,564
Động cơ
603,574 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Website
www.facebook.com
Chỉnh sửa cuối:

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,564
Động cơ
603,574 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Website
www.facebook.com
Bác cho em xin ý kiến về biển 412e
bien-bao-412.png
" làn đường dành riêng cho xe buýt" với ạ. Em chân thành cảm ơn.
Các biển R.412 được QC41/2019 đặt tên là biển " "Làn đường dành riêng cho xe buýt". Biển này được sử dụng kết hợp với vạch kẻ số 2.3, là vạch kẻ màu trắng, rộng 30cm, liền nét hoặc đứt nét.
Theo đó, vạch kẻ số 2.3 được sử dụng để giới hạn "Làn đường dành riêng" và "Làn đường ưu tiên" cho từng loại xe, hoặc nhóm xe.
Theo QC41/2019, khi các biển R.412 được sử dụng với vạch kẻ 2.3 Liền nét, thì làn xe đó được coi là "Làn đường dành riêng" cho loại xe hoặc nhóm xe có vẽ hình trên biển. Các loại xe khác không được đi vào làn xe đó.
Vẫn theo QC41/2019, khi các biển R.412 được sử dụng với vạch kẻ 2.3 Đứt nét, hoặc không kèm vạch 2.3 Liền nét, thì làn xe đó được coi là "Làn đường ưu tiên" cho loại xe hoặc nhóm xe có vẽ hình trên biển. Các loại xe khác "có thể sử dụng làn đường này nhưng phải nhường đường cho xe được ưu tiên sử dụng làn khi xuất hiện loại xe này trên làn xe."

xem Trích QC41/2019

4E37ABDC-736A-438C-BD2D-947D5C195926.jpeg


Nhà cháu từng có bài viết về các biển R.412 này. Xin mời kụ ghé thớt tham khảo nhé. Link:

https://www.otofun.net/threads/bien-hieu-lenh-r-412h-khong-co-chuc-nang-cam-phuong-tien-khac-di-vao-lan-duong-danh-rieng.1142195/#post-32886471
 

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,564
Động cơ
603,574 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Website
www.facebook.com
Hóng cùng cụ muốn xem ảnh tiếp thu nhanh hơn
Kụ có nhìn thấy các hình ảnh đăng trong các còm số #1, #2, #5, #7, #12, #14, #26... của nhà cháu úp không?

Nếu kụ không thấy, có thể máy của kụ không cho hiển thị hình chăng? Trên máy nhà cháu vẫn thấy đầy đủ các hình.
 

vinhhanh76

Xe tăng
Biển số
OF-347760
Ngày cấp bằng
22/12/14
Số km
1,662
Động cơ
282,013 Mã lực
Tuổi
46
Các biển R.412 được QC41/2019 đặt tên là biển " "Làn đường dành riêng cho xe buýt". Biển này được sử dụng kết hợp với vạch kẻ số 2.3, là vạch kẻ màu trắng, rộng 30cm, liền nét hoặc đứt nét.
Theo đó, vạch kẻ số 2.3 được sử dụng để giới hạn "Làn đường dành riêng" và "Làn đường ưu tiên" cho từng loại xe, hoặc nhóm xe.
Theo QC41/2019, khi các biển R.412 được sử dụng với vạch kẻ 2.3 Liền nét, thì làn xe đó được coi là "Làn đường dành riêng" cho loại xe hoặc nhóm xe có vẽ hình trên biển. Các loại xe khác không được đi vào làn xe đó.
Vẫn theo QC41/2019, khi các biển R.412 được sử dụng với vạch kẻ 2.3 Đứt nét, hoặc không kèm vạch 2.3 Liền nét, thì làn xe đó được coi là "Làn đường ưu tiên" cho loại xe hoặc nhóm xe có vẽ hình trên biển. Các loại xe khác "có thể sử dụng làn đường này nhưng phải nhường đường cho xe được ưu tiên sử dụng làn khi xuất hiện loại xe này trên làn xe."

xem Trích QC41/2019

4E37ABDC-736A-438C-BD2D-947D5C195926.jpeg


Nhà cháu từng có bài viết về các biển R.412 này. Xin mời kụ ghé thớt tham khảo nhé. Link:

https://www.otofun.net/threads/bien-hieu-lenh-r-412h-khong-co-chuc-nang-cam-phuong-tien-khac-di-vao-lan-duong-danh-rieng.1142195/#post-32886471
Như vậy thì theo bác, Biển R.412e không có chức năng cấm phương tiện khác đi vào làn dành cho xe buýt. Phải không ạ?
Các biển R.412 được QC41/2019 đặt tên là biển " "Làn đường dành riêng cho xe buýt". Biển này được sử dụng kết hợp với vạch kẻ số 2.3, là vạch kẻ màu trắng, rộng 30cm, liền nét hoặc đứt nét.
Theo đó, vạch kẻ số 2.3 được sử dụng để giới hạn "Làn đường dành riêng" và "Làn đường ưu tiên" cho từng loại xe, hoặc nhóm xe.
Theo QC41/2019, khi các biển R.412 được sử dụng với vạch kẻ 2.3 Liền nét, thì làn xe đó được coi là "Làn đường dành riêng" cho loại xe hoặc nhóm xe có vẽ hình trên biển. Các loại xe khác không được đi vào làn xe đó.
Vẫn theo QC41/2019, khi các biển R.412 được sử dụng với vạch kẻ 2.3 Đứt nét, hoặc không kèm vạch 2.3 Liền nét, thì làn xe đó được coi là "Làn đường ưu tiên" cho loại xe hoặc nhóm xe có vẽ hình trên biển. Các loại xe khác "có thể sử dụng làn đường này nhưng phải nhường đường cho xe được ưu tiên sử dụng làn khi xuất hiện loại xe này trên làn xe."

xem Trích QC41/2019

4E37ABDC-736A-438C-BD2D-947D5C195926.jpeg


Nhà cháu từng có bài viết về các biển R.412 này. Xin mời kụ ghé thớt tham khảo nhé. Link:

https://www.otofun.net/threads/bien-hieu-lenh-r-412h-khong-co-chuc-nang-cam-phuong-tien-khac-di-vao-lan-duong-danh-rieng.1142195/#post-32886471
Như vậy, biển R.412e không có chức năng cấm phương tiện khác đi vào làn dành cho xe buýt, phải không ạ? Em cảm ơn bác rất nhiều.
 

bigpig

Xe hơi
Biển số
OF-582046
Ngày cấp bằng
29/7/18
Số km
113
Động cơ
138,730 Mã lực
Tuổi
39
vừa hôm nọ đi đường 5 lại bị mấy cậu Vàng lập lờ bài cũ sai làn đường :))
 

anhkythuatso

Xe máy
Biển số
OF-695489
Ngày cấp bằng
21/8/19
Số km
99
Động cơ
99,890 Mã lực
Tuổi
32
em oánh dấu nghiên cứu phát, theo e biết thì ngoài làn brt thì gần như k có lỗi sai làn :)
 

0906081083

Xe buýt
Biển số
OF-372269
Ngày cấp bằng
2/7/15
Số km
636
Động cơ
256,576 Mã lực
Nơi ở
Long Biên - Hà Nội
Cập nhật ngày 19/11/2020:

1- Tại Điều 37 Quy chuẩn 41/2019 có bổ sung một số biển có hình dạng không phải hình tròn vào nhóm biển hiệu lệnh.
Theo Điều 37 của QC41/2019, "các biển hiệu lệnh chủ yếu có quy cách hình tròn, hình chữ nhật màu xanh, hình vẽ màu trắng".

BC6BD8EF-C185-46B2-9307-23DAAD647D3F.jpeg2- Tuy nhiên, theo quy định hiện hành tại Khoản I.1, Phần D của Công ước Viên 1968 về BB và THĐB lại quy định "Biển hiệu lệnh phải có hình tròn, trừ biển D, 10 nêu tại điểm II, khoản 10 của phần này là có hình chữ nhật".


65B51CE3-92D4-4B0E-8FD9-1A4487A35BFB.jpeg3- Rõ ràng, hiện đang có sự khác nhau giữa nội dung tại Điều 37, Chương 6, QC41/2019 và tại Khoản I.1, Phần D của CƯV về cùng một vấn đề "biển hiệu lệnh" này. Theo đó, CƯV không cho phép xếp các biển không có hình tròn vào nhóm biển hiệu lệnh, trừ biển D, 10).

4- Luật Điều ước Quốc tế 2016 quy định cụ thể "Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật (trong trường hợp này là Điều 37, Chương 6, QC41/2019) và điều ước quốc tế (trong trường hợp này là CƯV1968 về BB và THĐB) mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó (tức là áp dụng Quy định của CƯV1968 về BB và THĐB "biển hiệu lệnh phải có hình tròn"), trừ Hiến pháp".

Do đó, quy định tại Điều 37, QC41/2019 "coi biển hình chữ nhật là biển hiệu lệnh" là sai với quy định hiện hành của CƯV, nên sẽ không được Luật Điều ước Quốc tế 2016 cho phép áp dụng.


E6D2824B-A5DD-4B65-8CF4-F71293AABB27.jpeg
Em chào cụ Bia và các cụ cho phép em chia sẻ ý kiến của cá nhân em (em xin nói lại là quan điểm của riêng em thôi chứ ko phải là tranh cãi, hay định hướng, dẫn đường gì đâu nhé). Em thì chỉ là nv văn phòng công ty tư nhân thôi chứ chưa được làm công chức hay được có sao có gạch gì cả (tránh các cụ nghĩ em là xxx) Trước em chả quan tâm gì tới LGTĐB cả nhưng từ năm 2015 khi sắm được 1 em 4 chân cỏ thì cũng bắt đầu tập tọe đọc bài các cụ phân tích về luật rồi cũng tự tìm hiểu đọc, ngâm cứu, cập nhật văn bản, luật mới ban hành ... rồi cũng tham gia tranh luận với các cụ ở 1 số thớt. Với quan điểm của em hiện tại cá nhân em thấy những dẫn chứng của cụ Bia về CƯV.. đều hoàn toàn đúng và có thể thấy Qui chuẩn Việt Nam đang sai so với quốc tế. Tuy nhiên em thấy sai đó là so với phạm vi quốc tế còn với phạm vị lãnh thổ xứ sở thiên đường mình thì cái QC41/2019 được ban hành nó hoàn toàn hợp pháp và về nguyên tắc lái xe trong xứ sở thiên đường đều phải tuân theo LGTĐB2008 và QC41/2019.
Em nghĩ việc cắm các biển phân làn, biển cấm, biển hiệu lệnh trên các tuyến đường mục đích để mọi người tham gia giao thông một cách thuận lợi, an toàn, người tham gia giao thông khi thấy các biển này thì phải tuân theo để đảm bảo giao thông chung chứ không thể cố tình làm trái với các thông tin của biển khi bị xxx vẫy thì luôn 1 lý do "biển không đúng qui chuẩn, không đúng abc..." được.
Em lấy 1 ví dụ vui thế này: Nhà các cụ có ngõ nhỏ để xe ra, xe vào để ko nhiều lúc ko ra vào được các cụ treo 1 cái biển ở ngõ "ngõ nhỏ không đỗ xe trước, cấm đỗ xe, có xe ra xe vào...." Nhưng 1 ngày 1 thằng cứ cắm ngay 1 con ngay tại cái biển các cụ treo làm ko ai ra vào được, chờ mãi nó mới ra khi nhắc nhở thì nó bảo biển này không đúng qui chuẩn nên tao cứ đỗ ==> Lúc đó các cụ có nhảy vào mà cho nó ăn hành không?
Em cũng theo dõi Qui chuẩn từ 41/2016 rồi lên QC41/2019 nhận thấy qui chuẩn đã có sự cập nhật nhiều thứ để nó "không đúng qui chuẩn" như các cụ OF mình hay áp dụng. ví dụ như ở đường Nguyễn Văn Linh (QL5) từ lâu đã có biển: Biển làn đường cho nhóm phương tiện (treo trên giá) theo QC41/2016 ko có biển này do vậy các cụ cứ thỏa mái nó chỉ đi trong ta đi giữa và thường xuyên cãi nhau đội xxx ở đây vì biển ko đúng QC.... Nhưng từ QC41/2019 đã chỉnh sửa lại biển R.412 từ tên: "Làn đường dành riêng cho từng loại xe" thành tên “Làn đường dành riêng cho từng loại xe hoặc nhóm xe” ==> Không biết có phải do bọn luật học lắng nghe phản ảnh của anh em OF ko?
Chốt lại quan điểm của em khi tham gia giao thông tốt nhất là luôn tuân theo biển báo, biển hiệu, vạch kẻ đường để mọi người cùng an toàn.
 
Chỉnh sửa cuối:

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,564
Động cơ
603,574 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Website
www.facebook.com
... Với quan điểm của em hiện tại cá nhân em thấy những dẫn chứng của cụ Bia về CƯV.. đều hoàn toàn đúng và có thể thấy Qui chuẩn Việt Nam đang sai so với quốc tế. Tuy nhiên em thấy sai đó là so với phạm vi quốc tế còn với phạm vị lãnh thổ xứ sở thiên đường mình thì cái QC41/2019 được ban hành nó hoàn toàn hợp pháp và về nguyên tắc lái xe trong xứ sở thiên đường đều phải tuân theo LGTĐB2008 và QC41/2019.
Em nghĩ việc cắm các biển phân làn, biển cấm, biển hiệu lệnh trên các tuyến đường mục đích để mọi người tham gia giao thông một cách thuận lợi, an toàn, người tham gia giao thông khi thấy các biển này thì phải tuân theo để đảm bảo giao thông chung chứ không thể cố tình làm trái với các thông tin của biển khi bị xxx vẫy thì luôn 1 lý do "biển không đúng qui chuẩn, không đúng abc..." được.
...
Nhà cháu trích nội dung kụ còm, cụ thể là phần nhà cháu gạch dưới.

- Kụ đã ghi nhận "có thể thấy Qui chuẩn Việt Nam đang sai so với quốc tế".

- Kụ có quan điểm "với phạm vị lãnh thổ xứ sở thiên đường mình thì cái QC41/2019 được ban hành nó hoàn toàn hợp pháp và về nguyên tắc lái xe trong xứ sở thiên đường đều phải tuân theo LGTĐB2008 và QC41/2019", bất kể nội dung đó sai so với quy định của Công ước Viên 1968 về Gtđb và CƯV 1968 về Biển báo và Tín hiệu ĐB.

- Tuy nhiên, quan điểm nói trên của kụ lại đi ngược với quy định của Khoản 1, Điều 6 Luật Điều ước Quốc tế 2016 do Quốc hội khoá 13 ban hành, kụ ạ.

Khoản 1, Điều 6 đó quy định như sau:
Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

Nghĩa là, "khi thấy Qui chuẩn Việt Nam đang sai so với quốc tế (CƯV) thì phải áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó (của CƯV), chứ không phải là áp dụng theo cái sai trong Quy chuẩn của Vn như kụ nói, kụ ạ.
Trích:

E5D04EF6-E57E-4FEF-A13F-DEC322C4E218.jpeg
 

brady91

Đi bộ
Biển số
OF-787339
Ngày cấp bằng
12/8/21
Số km
9
Động cơ
26,690 Mã lực
Tuổi
31
em đọc xong mới đầu cũng tưởng như thế mà sau ngẫm nghĩ lại là không phải như thế
 

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,564
Động cơ
603,574 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Website
www.facebook.com
Thấm thoắt thoi đưa, thớt này đã 5 tuổi tròn.
Xin chúc toàn thể các kụ các mợ Happy New Year 2022 nhé.
 

newdriver_2021

Xe hơi
Biển số
OF-801132
Ngày cấp bằng
22/12/21
Số km
102
Động cơ
14,444 Mã lực
Tuổi
30
Bài viết cực kì bổ ích. Nhờ thớt này mà em không còn bị bắt lỗi làn đường nữa .kakak
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top